Skip to main content
search

Επιστημονικά Άρθρα

Οι επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης έχουν δημοσιεύσει περισσότερα απο 450 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και περισσότερα από 100 βιβλία ή κεφάλαια σε βιβλία. Αναλυτικές βιβλιογραφικές πληροφορίες, ανά χρονιά, δίνονται παρακάτω.

2024

Filter

2024 Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats

Pogorevc, N., Dotsev, A., Upadhyay, M., Sandoval-Castellanos, E., Hannemann, E., Simčič, M., Antoniou, A., Papachristou, D., Koutsouli, P., Rahmatalla, S., Brockmann, G., Sölkner, J., Burger, P., Lymberakis, P., Poulakakis, N., Bizelis, I., Zinovieva, N., Horvat, S., Medugorac, I. (2024) Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats. Molecular Ecology, 33, e17190

2024 Two new species of Euscorpius (Scorpiones, Euscorpiidae) from Bulgaria and Greece.

Tropea, G., Fet, V., Parmakelis, A., Stathi, I. (2024) Two new species of Euscorpius (Scorpiones, Euscorpiidae) from Bulgaria and Greece. Zoodiversity (Kyiv), , 58(1):1–18

2024 The terrestrial gastropods in three Dodecanese islands

Maroulis, L., Karakasi, D., Bitzilekis, E., Dalias, P., Mylonas, M., Vardinoyannis, K. (2024) The terrestrial gastropods in three Dodecanese islands, Rhodes, Symi, Chalki (Aegean Sea, Greece). Folia malacologica , 32(1):1-18

2024 Range-wide phylogeography of the golden jackals (Canis aureus)

Stefanovic, M., Bogdanowicz, W., Adavoudi, R. et all (2024) Range-wide phylogeography of the golden jackals (Canis aureus) reveals multiple sources of recent spatial expansion and admixture with dogs at the expansion front Biological Conservation, 290, 110448

2024 New and noteworthy records of saproxylic beetles (Coleoptera) from Crete (Greece)

Bolanakis, G., Makris, C., Trichas, A. (2024) New and noteworthy records of saproxylic beetles (Coleoptera) from Crete (Greece). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (Accepted)

2024 Geocultural Interactions in Minoan Crete:

Fanioudaki, E., Drinia, H., Fassoulas, C. (2024) Geocultural Interactions in Minoan Crete: An Environmental Education Perspective through Drama Techniques. Sustainability, 16(2), 907

2024 Aspects of Breeding Performance of Scopoli’s Shearwater

Karris, G., Xirouchakis, S., Poirazidis, K., Voulgaris, M.-D., Tsouroupi, A., Sfenthourakis, S., Giokas, S. (2024) Aspects of Breeding Performance of Scopoli’s Shearwater (Calonectris diomedea): The Case of the Largest Colony in Greece. Diversity , 16, 150

2024 What`s crawling in the dark? An annotated list of gastropods in Greek caves.

Karakasi, D., Paragamian, K., Mylonas, M., Vardinoyannis, K. (2024) What`s crawling in the dark? An annotated list of gastropods in Greek caves. Subterranean Biology , 48: 73-116

2023

Filter

2023 Year-Round Bat Activity and Species Richness Near Temporary Ponds in the Mediterranean Region

Salvarina, I., Georgiakakis, P., Kafkaletou Diez, A., Perivolioti, T.-M., Vassilaki, I., Kalcounis-Rueppell, M. (2023) Year-Round Bat Activity and Species Richness Near Temporary Ponds in the Mediterranean Region. Life, 13, 1495.

2023 Wind turbine power and land cover effects on cumulative bat deaths

Moustakas, A., Georgiakakis, P., Kret, E. Kapsalis, E. (2023) Wind turbine power and land cover effects on cumulative bat deaths. Sci Total Environ, 892, 164536.

2023 The Bats of Greece: An Updated Review of Their Distribution, Ecology and Conservation

Georgiakakis, P., Kafkaletou Diez, A., Salvarina, I., Benda, P., Billington, G., Dietz, C., Billington, J., Cove, D., Davison, S., Cooke, M., Papadatou E. (2023) The Bats of Greece: An Updated Review of Their Distribution, Ecology and Conservation. Animals, 13(15), 2529.

2023 Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) in Greece: an update on the species’ distribution, including new records.

Strachinis, I., Lymberakis, P., Tzoras, E. (2023) Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) in Greece: an update on the species’ distribution, including new records. Ecologia Balkanica, 15(1), 8-26

2023 Species of Greece Associated with Their Ecological Profiles

Hatzilazarou, S., Pipinis, E., Kostas, S., Stagiopoulou, R., Gitsa, K., Dariotis, E., Avramakis, M., Samartza, I., Plastiras, I., Kriemadi, E., Bareka, P., Lykas, C., Tsoktouridis, G., Krigas, N. (2023) Influence of Temperature on Seed Germination of Five Wild-Growing Tulipa Species of Greece Associated with Their Ecological Profiles: Implications for Conservation and Cultivation. Plants, 12(7):1574.

2023 Methods to detect spatial biases in tracking studies caused by differential representativeness of individuals

Morera-Pujol, V., Catry, P., et all (2023) Methods to detect spatial biases in tracking studies caused by differential representativeness of individuals, populations and time. Diversity and Distributions 29(1), 19-38

2023 Home range of the Dalmatian pelican in south-east Europe.

Georgopoulou, E., Alexandrou, O., Manolopoulos, A. Xirouchakis, S., Catsadorakis, S. (2023) Home range of the Dalmatian pelican in south-east Europe. Eur J Wildl Res , 69, 41

2023 GIS-Facilitated Seed Germination, Fertilization Effects on Growth

Hatzilazarou, S., Kostas, S., Pipinis, E., Anestis, I., Papaioannou, E., Aslanidou, V., Tsoulpha, P., Avramakis, M., Krigas, N., Tsoktouridis, G. (2023) GIS-Facilitated Seed Germination, Fertilization Effects on Growth, Nutrient and Phenol Contents and Antioxidant Potential in Three Local Endemic Plants of Crete (Greece) with Economic Interest: Implications for Conservation and Sustainable Exploitation. Horticulturae, 9(3), 335.

2023 Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture

Meadows, J.R.S., Kidd, J.M., Wang, GD. et al. (2023) Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture. Genome Biol 24, 187.

2023 First record of Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) in Greece and new localities of Xylosteus bartoni Obenberger & Mařan, 1933 (Coleoptera, Cerambycidae)

Bolanakis, G., Trichas, A. (2023) First record of Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) in Greece and new localities of Xylosteus bartoni Obenberger & Mařan, 1933 (Coleoptera, Cerambycidae). Silva Balcanica, 24(3), 95-100

2023 Extended description, variation, and biology

Moravec, J., Lymberakis, P., Tamar, K. (2023) Extended description, variation, and biology of Mediodactylus bartoni (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Acta Soc. Zool. Bohem., 86, 119–137

2023 DISPERSAL MOVEMENTS AND HOT SPOT

Xirouchakis S., Damianakis K., Kardamaki A., Anagnostopoulou A. (2023) Dispersal Movements and Hot Spot Areas of Juvenile Bonelli's Eagles on the Island of Crete, Greece. Raptors Conservation, 2, 76-77

2023 Comparison of quantitative and semi-quantitative sampling methodologies for biomonitoring of Mediterranean streams using benthic macroinvertebrates: A case-study from Greece (submitted).

Kazila, E., Ntislidou, C., Voreadou, C. (2023) Comparison of quantitative and semi‑quantitative sampling methodologies for biomonitoring of Mediterranean streams using benthic macroinvertebrates: a case study from Greece. Environ. Monit. Assess.  195, 53

2023 Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans

Papežík, P., Mikulíček, P., Benovics, M., Balogová, M., Choleva, L., Doležálková-Kaštánková, M., Lymberakis, P., Mizsei, E., Papežíková, S., Poulakakis, N., Saçdanaku, E., Szabolcs, M., Šanda, R., Uhrin, M., Vukić, J., Jablonski, D. (2023) Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans. Vertebrate Zoology 73, 525–544.

2023 Brood sex ratio variation of a colonial raptor, the Eleonora’s falcon (Falco eleonorae).

Xirouchakis, S.M., Botsidou, P., Baxevani, K., Andreou, G., Tsaparis, D. (2023) Brood sex ratio variation of a colonial raptor, the Eleonora’s falcon (Falco eleonorae). Animal Behaviour., 195, 93-106.

2023 A review of Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae)

Willemse, L., Tilmans, J., Kotitsa, N., Trichas, A., Heller, K.G., Chobanov, D., Odé, B. (2023) A review of Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae) from Crete, Gavdos, Gavdopoula, and Andikithira. ZooKeys1151, 67-158

2023 A new species of Metafruticicola

Bitzilekis, L., Vardinoyannis, K., Mylonas, M. (2023) A new species of Metafruticicola (Gastropoda, Hygromiidae) from the Aegean Archipelago and new anatomical and distributional data on some congeneric species. European Journal of Taxonomy, 879, 1–23

2023 A key to the skulls of the mammals of Cyprus Zoology in the Middle East

Kargopoulos, N., Nicolaou, H., Mitsainas, G., Lymberakis, P., Kiamos, N., Georgiakakis, P., Kryštufek, B. (2023) A key to the skulls of the mammals of Cyprus Zoology in the Middle East. Zoology in the Middle East, 69:4, 324-347

2023 Genomic data reveal contrasting patterns of divergence among island and mainland birds of the Eastern Mediterranean

Moysi, M.,Ogolowa, B.O., Nikiforou, C., Dretakis, M., Purcell, J., Brelsford, A., Kirschel, A.N.G. (2023) Genomic data reveal contrasting patterns of divergence among island and mainland birds of the Eastern Mediterranean. Ibis, 165, 829–843

2022

Filter

2022 When necessary data are missing: Evaluating a threat collection protocol for the Bonelli’s eagle Aquila fasciata on Crete (Greece).

Kardamaki, A., Georgopoulou, E., Anagnostopoulou, A., Kontogeorgos, G., Xirouchakis, S. (2022) When necessary data are missing: Evaluating a threat collection protocol for the Bonelli’s eagle Aquila fasciata on Crete (Greece). Alauda, 90(4), 63-69.

2022 Two new species of Euscorpius (Scorpiones, Euscorpiidae) from Skyros and Andros islands, Greece.

Tropea, G., Fet, V., Parmakelis, A., Stathi, I. (2022) Two new species of Euscorpius (Scorpiones, Euscorpiidae) from Skyros and Andros islands, Greece. Zoodiversity, 56(4):307–322.

2022 The terrestrial malacofauna of the Southeast – Central Aegean islets.

Mylonas, M., Vardinoyannis, K. (2022) The terrestrial malacofauna of the Southeast - Central Aegean islets. Journal of Conchology, 44(4):317-334

2022 The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae).

Karameta, Ε., Lymberakis, P., Grillitsch, H., Ilgaz, C., Avci, A., Kumlutaş, Y., Candan, K., Wagner, P., Sfenthourakis, S., Pafilis, P., Poulakakis, N. (2022) The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 195(1), 195-219.

2022 The role of natural science collections in the biomonitoring of environmental contaminants in apex predators in support of the EU’s zero pollution ambition.

Movalli et al.(44). (2022) The role of natural science collections in the biomonitoring of environmental contaminants in apex predators in support of the EU’s zero pollution ambition. Environmental Sciences Europe, 34, 88.

2022 The land snails (Mollusca, Gastropoda) of Kea island (Aegean, Greece).

Maroulis, L., Vardinoyannis, K., Karakasi, D., Proios, K., Mylonas, M., Triantis, K.A. (2022) The land snails (Mollusca, Gastropoda) of Kea island (Aegean, Greece). Biodiversity Data Journal, 10: e87720.

2022 The Galapagos giant tortoise phantasticus is not extinct.

Jensen, E.L., Gaughran, S.J., Fusco, N.A., Poulakakis, N., Tapia, W., Sevilla, C., Málaga, J., Mariani, C., Gibbs, J.P., Caccone, A. (2022) The Galapagos giant tortoise phantasticus is not extinct. Communication Biology, 5, 546.

2022 The evolutionary history of the relict scorpion family Iuridae of the eastern Mediterranean.

Parmakelis, A., Dimitriadou, D., Gkigkiza, E., Karampatsou, L., Stathi, I., Fet, V., Yağmu, E. A., Kovařík, F. (2022) The evolutionary history of the relict scorpion family Iuridae of the eastern Mediterranean. Molecular Phylogenetics and Evolution, 177, 107622.

2022 The Arkalochori Mw = 5.9 Earthquake of 27 September 2021 Inside the Heraklion Basin: A Shallow, Blind Rupture Event Highlighting the Orthogonal Extension of Central Crete.

Ganas, A., Hamiel, Y., Serpetsidaki, A., Briole, P., Valkaniotis, S., Fassoulas, C., Piatibratova, O., Kranis, H., Tsironi, V., Karamitros, I., Elias P., Vassilakis, E. (2022) The Arkalochori Mw = 5.9 Earthquake of 27 September 2021 Inside the Heraklion Basin: A Shallow, Blind Rupture Event Highlighting the Orthogonal Extension of Central Crete. Geosciences, 12(6), 220.

2022 Solanou, M., Trypidaki, E., Georgopoulou, E., Damianakis, K., Kardamaki, A., Xirouchakis, S. (2022) Selection of Nesting Habitat and Insular Niche Separation

Solanou, M., Trypidaki, E., Georgopoulou, E., Damianakis, K., Kardamaki, A., Xirouchakis, S. (2022) Selection of Nesting Habitat and Insular Niche Separation of Two Sympatric Aquila Species. Diversity, 14(12), 1136

2022 Slab-derived devolatilization fluids oxidized by subducted metasedimentary rocks.

Ague, J.J., Tassara, S., Holycross, M.E. et al. (2022) Slab-derived devolatilization fluids oxidized by subducted metasedimentary rocks. Nat. Geosci., 15, 320–326.

2022 Reconstruction of a massive defect of the neck after a scorpion sting: A case report.

Nikolaidou, E., Makarona, K., Fachouris, Z., Stathi, I., Papadopoulou, P. (2022) Reconstruction of a massive defect of the neck after a scorpion sting: A case report. Trauma Case Reports., 39, 100624.

2022 Quantitative Assessment of the Geosites of Chelmos-Vouraikos UNESCO Global Geopark (Greece).

Golfinopoulos, V., Papadopoulou, P., Koumoutsou, E., Zouros, N., Fassoulas, C., Zelilidis, A., Iliopoulos, G. (2022) Quantitative Assessment of the Geosites of Chelmos-Vouraikos UNESCO Global Geopark (Greece). Geosciences, 12, 63.

2022 Population genomics of wall lizards reflects the dynamic history of the Mediterranean Basin.

Yang, W., Feiner, N., Salvi, D., Laakkonen, H., Jablonski, D., Pinho, C., Carretero, M.A., Sacchi, R., Zuffi, M.A.L., Scali, S., Plavos, K., Pafilis, P., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Jandzik, D., Schulte, U., Aubret, F., Badiane, A., Perez i de Lanuza, G., Abalos, J., While, G.M., Uller, T. (2022) Population genomics of wall lizards reflects the dynamic history of the Mediterranean Basin. Molecular Biology and Evolution, 39(1):msab311.

2022 Phylogenetic relationships of Origanum taxa (Lamiaceae) from Greece: Initial insights from molecular and morphological data.

Antaloudaki, E., Mylonas, M., Kyrpiotakis, Z., Poulakakis, N. (2022) Phylogenetic relationships of Origanum taxa (Lamiaceae) from Greece: Initial insights from molecular and morphological data. Botanica Serbica, 46(1), 71-83.

2022 No treeline shift despite climate change over the last 70 years.

Beloiu, M., Poursanidis, D., Tsakirakis, A., Chrysoulakis, N., Hoffmann, S., Lymberakis, P., Barnias, A., Kienle, D., Beierkuhnlein, C. (2022) No treeline shift despite climate change over the last 70 years. Forest Ecosystems, 9, 100002.

2022 Nappe imbrication within the Phyllite-Quartzite Unit of West Crete: Implications for sustained high-pressure metamorphism in the Hellenide Subduction Orogen, Greece.

Ring, U., Fassoulas, C., Uysal, I. T., Bolhar, R., Tong, K., Todd, A. (2022) Nappe imbrication within the Phyllite-Quartzite Unit of West Crete: Implications for sustained high-pressure metamorphism in the Hellenide Subduction Orogen, Greece. Tectonics, 41(11),e2022TC007430.

2022 Models of poisoning effects on vulture populations show that small but frequent episodes have a larger effect than large but rare ones.

Tsiakiris, R., Halley, J. M., Stara, K., Monokrousos, N., Karyou, C., Kassinis, N., Papadopoulos, M., Xirouchakis, S. M. (2022) Models of poisoning effects on vulture populations show that small but frequent episodes have a larger effect than large but rare ones. Web Ecol., 21, 79–93.

2022 Mitochondrial sequences of the extinct Cypriot pygmy hippopotamus confirm its phylogenetic placement. (in press).

Psonis, N., Vassou, D., Nicolaou, L., Roussiakis, S., Iliopoulos, G., Poulakakis, N., Sfenthourakis, S. (2022) Mitochondrial sequences of the extinct Cypriot pygmy hippopotamus confirm its phylogenetic placement. Zoological Journal of the Linnean Society, 196, 979–989

2022 High-throughput degraded DNA sequencing of subfossil shells of a critically endangered stenoendemic land snail in the Aegean.

Psonis, N., Vardinoyannis, K., Poulakakis, N. (2022) High-throughput degraded DNA sequencing of subfossil shells of a critically endangered stenoendemic land snail in the Aegean. Molecular Phylogenetics and Evolution, 175, 107561.

2022 First record of Anatololacerta pelasgiana (Mertens, 1959) in mainland Greece: another new species in Athens.

Christopoulos, A, Pantagaki, C.F., Poulakakis, N., Pafilis, P. (2022) First record of Anatololacerta pelasgiana (Mertens, 1959) in mainland Greece: another new species in Athens. Herpetozoa, 5, 239–244

2022 Finding the missing link: first record of Zonites pergranulatus

Maroulis, L., Proios, K., D., Mylonas, M., Vardinoyannis, Triantis, K.A (2022). Finding the missing link: first record of Zonites pergranulatus Kobelt, 1878 on Paros island (Cyclades, Aegean, Greece).  Folia Malacologica, 30(4): 251-253.

2022 Evolutionary divergence of the smooth snake (Serpentes, Colubridae): The role of the Balkans and Anatolia.

Stratakis, M., Koutmanis, I., Ilgaz, C., Jablonski, D., Kukushkin, O.V., Crnobrnja-Isailovich, J., Carretero, M.C., Liuzzi, C., Kumlutaş, Y., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2022) Evolutionary divergence of the smooth snake (Serpentes, Colubridae): The role of the Balkans and Anatolia. Zoologica Scripta, 51(3),310-329

2022 Ecological niche differentiation in the Anatolian rock lizards (Genus: Anatololacerta) (Reptilia: Lacertidae) of the Anatolian Peninsula and Aegean Islands.

Şahin, M.K., Candan, K., Karakasi, D., Lymberakis, P., Poulakakis, N., Kumlutaş, Y., Yıldırım, E., Ilgaz, C. (2022) Ecological niche differentiation in the Anatolian rock lizards (Genus: Anatololacerta) (Reptilia: Lacertidae) of the Anatolian Peninsula and Aegean Islands. Acta Herpetologica, 17(2), 165-175.

2022 Diversification within an oceanic Mediterranean island: insights from a terrestrial isopod.

Dimitriou, A.C., Antoniou, A., Alexiou, I., Poulakakis, N. Parmakelis, A., Sfenthourakis, S. (2022) Diversification within an oceanic Mediterranean island: insights from a terrestrial isopod. Molecular Phylogenetics and Evolution, 175, 107585.

2022 Digital Tools to Serve Geotourism and Sustainable Development at Psiloritis UNESCO Global Geopark in COVID Times and Beyond.

Fassoulas, C., Nikolakakis, E., Staridas, S. (2022) Digital Tools to Serve Geotourism and Sustainable Development at Psiloritis UNESCO Global Geopark in COVID Times and Beyond. Geosciences, 12, 78.

2022 Black Kites wintering in Europe: estimated number, subspecies status, and behaviour of a bird wintering on Crete and Turkey.

Literak, I., Rehakova, V., Xirouchakis, S., Škrabal, S. (2022) Black Kites wintering in Europe: estimated number, subspecies status, and behaviour of a bird wintering on Crete and Turkey. European Zoology Journal. European Zoological Journal, 89, 1271-1284.

2022 Bad taxonomy can still kill: why the proposal to collapse the Galapagos giant tortoise radiation is unfounded. (submitted).

Gaughran, S.J., Jensen, E., Miller, J.M., Poulakakis, N., Caccone, A. (2022) Bad taxonomy can still kill: why the proposal to collapse the Galapagos giant tortoise radiation is unfounded. (submitted). Scientific Reports

2022 Arriving depleted after crossing of the Mediterranean: obligatory stopover patterns underline the importance of Mediterranean islands for migrating birds.

Barboutis, C., Navarrete, E., Karris, G., Xirouchakis, S., Fransson, T., Bounas, A. (2022) Arriving depleted after crossing of the Mediterranean: obligatory stopover patterns underline the importance of Mediterranean islands for migrating birds. Anim. Migr., 9, 27–36.

2022 Arriving depleted after crossing of the Mediterranean: obligatory stopover patterns underline the importance of Mediterranean islands for migrating birds.

Barboutis, C., Navarrete, E., Karris, G., Xirouchakis, S., Fransson, T., Bounas, A. (2022) Arriving depleted after crossing of the Mediterranean: obligatory stopover patterns underline the importance of Mediterranean islands for migrating birds. Animal Migration, 9(1), 14-23

2022 A new lineage of Galapagos giant tortoises identified from museum samples.

Jensen, E.J., Quinzin, M.C., Miller, J.M., Russello, M.A., Garrick, R.C., Edwards, D.L., Glaberman, S., Chiari, Y., Poulakakis, N., Tapia, W., Gibbs, J.P., Caccone, A. (2022) A new lineage of Galapagos giant tortoises identified from museum samples. Heredity, 128(4), 261–270.

2022 A molecular phylogeny and phylogeography of Greek Aegean Island sand flies of the genus Phlebotomus (Diptera: Psychodidae).

Pavlou, Ch., Dokianakis, E., Tsirigotakis, N., Christodoulou, V., Ozbel, Y., Antoniou, M., Poulakakis, N. (2022) A molecular phylogeny and phylogeography of Greek Aegean Island sand flies of the genus Phlebotomus (Diptera: Psychodidae). Arthropod Systematics & Phylogeny, 80, 137-154.

2021

Filter

2021 The wall lizards of the Balkan peninsula: Tackling questions at the interface of phylogenomics and population genomics.

Psonis, N., Antoniou, A., Karameta, E., Darriba, D., Stamatakis, A., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2021) The wall lizards of the Balkan peninsula: Tackling questions at the interface of phylogenomics and population genomics. Molecular Phylogenetics and Evolution, 159, 107-121.

2021 The Natura 2000 network and the ranges of threatened species in Greece.

Spiliopoulou, K., Dimitrakopoulos, P. G., Brooks, T. M., Kelaidi, G., Paragamian, K., Kati, V., Oikonomou, A., Vavylis, D., Trigas, P., Lymberakis, P., Darwall, W., Stoumboudi, M.Th., Triantis, K. A. (2021) The Natura 2000 network and the ranges of threatened species in Greece. Biological Conservation, 30(4), 945–961.

2021 The Island of Extremes: Giants and Dwarfs on a Small Remote Island.

Itescu, Y., Foufopoulos, J., Schwarz, R., Lymberakis, P., Slavenko, A., Gavriilidi, I.-A., Meiri, S., Pafilis, P. (2021) The Island of Extremes: Giants and Dwarfs on a Small Remote Island. Russian Journal of Herpetology, 28(4), 225–230.

2021 The biodiversity-wind energy-land use nexus in a global biodiversity hotspot.

Kati, V., Kassara, Ch., Vrontisi, Z., Moustakas, A. (2021) The biodiversity-wind energy-land use nexus in a global biodiversity hotspot. Science of The Total Environment, 768:144471.

2021 The Aegean Archipelago as cradle: divergence of the glaphyrid genus Pygopleurus and phylogeography of P. foina.

Avtzis, D.N., Markoudi, V. Mizerakis, V., Devalez, J., Nakas, G., Poulakakis, N., Petanidou, T. (2021) The Aegean Archipelago as cradle: divergence of the glaphyrid genus Pygopleurus and phylogeography of P. foina. Systematics and Biodiversity, 19(4), 346–358.

2021 Stability in the Balkans: phylogeography of the endemic Greek stream frog, Rana graeca.

Jablonski, D., Gkontas, I., Poursanidis, D., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2021) Stability in the Balkans: phylogeography of the endemic Greek stream frog, Rana graeca. Biological Journal of the Linnean Society, 132(4), 829–846.

2021 Species-area relationship of the Aegean, a comparative approach between six taxa.

Maroulis, L., Mylonas, M., Vardinoyannis, K. (2021) Species-area relationship of the Aegean, a comparative approach between six taxa. Frontiers of Biogeography, 13(4)e52929e.

2021 Phylogeography and systematics of Algyroides (Sauria: Lacertidae) of the Balkan Peninsula.

Strachinis, I., Poulakakis, N., Karaiskou, N., Patronidis, P., Patramanis, I., Poursanidis, D., Jablonski, D., Triantafyllidis, A. (2021) Phylogeography and systematics of Algyroides (Sauria: Lacertidae) of the Balkan Peninsula. Zool. Scripta, 50(3), 282–299.

2021 More evidence of cryptic diversity in Anatololacerta species complex Arnold, Arribas and Carranza, 2007 (Squamata: Lacertidae) and re-evaluation of its current taxonomy.

Karakasi, D., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Candan, K., Güçlü, Ö., Kankılıç, T., Beşer, N., Sindaco, R., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2021) More evidence of cryptic diversity in Anatololacerta species complex Arnold, Arribas and Carranza, 2007 (Squamata: Lacertidae) and re-evaluation of its current taxonomy. Amphibia - Reptilia, 42(2), 201-216.

2021 Minimal effect of prescribed burning on fire spread rate and intensity in savanna ecosystems.

Moustakas, A., Davlias,O. (2021) Minimal effect of prescribed burning on fire spread rate and intensity in savanna ecosystems. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 849–860.

2021 Medicinal-Cosmetic Potential of the Local Endemic Plants of Crete (Greece), Northern Morocco and Tunisia: Priorities for Conservation and Sustainable Exploitation of Neglected and Underutilized Phytogenetic Resources.

Bourgou, S., Ben Haj Jilani, I., Karous, O., Megdiche-Ksouri, W., Ghrabi-Gammar, Z., Libiad, M., Khabbach, A., El Haissoufi, M., Lamchouri, F., Greveniotis, V., Avramakis, M., Hatzilazarou, S., Anestis, I., Tsoktouridis, G., Krigas, N. (2021) Medicinal-Cosmetic Potential of the Local Endemic Plants of Crete (Greece), Northern Morocco and Tunisia: Priorities for Conservation and Sustainable Exploitation of Neglected and Underutilized Phytogenetic Resources. Biology, 10(12), 1344.

2021 Long‐term stability of sex chromosome gene content allows accurate qPCR‐based molecular sexing across birds.

Mazzoleni, S., Němec, P., Albrecht, T., Lymberakis, P., Kratochvíl, L., Rovatsos, M. (2021) Long‐term stability of sex chromosome gene content allows accurate qPCR‐based molecular sexing across birds. Molecular Ecology Resources, 21(6), 2013–2021.

2021 Home range size, space use and resource selection of griffon vultures in an insular environment.

Xirouchakis, S. M., Grivas, C., Andreou, G., Georgopoulou, E. (2021) Home range size, space use and resource selection of griffon vultures in an insular environment. Journal of Zoology, 314(2), 116-131.

2021 Genomic consequences of colonisation, migration and genetic drift in barn owl insular populations of the eastern Mediterranean.

Machado, A.P., Topaloudis, A., Cumer, T., Lavanchy, E., Bontzorlos, V., Ceccherelli, R., Charter, M., Kassinis, N., Lymberakis, P., Manzia, F., Ducrest, A. L., Dupasquier, M., Guex, N., Roulin, A., Goudet, J. (2021) Genomic consequences of colonisation, migration and genetic drift in barn owl insular populations of the eastern Mediterranean. Molecular ecology, https://doi.org/10.1111/mec.16324.

2021 Extinction risk is linked to lifestyle in freshwater gastropods.

Neubauer,Th.A., Georgopoulou,E. (2021) Extinction risk is linked to lifestyle in freshwater gastropods. Diversity and Distributions, 27, 2357–2368.

2021 Evidence of cryptic diversity in Podarcis peloponnesiacus and re‐evaluation of its current taxonomy; insights from genetic, morphological, and ecological data.

Kiourtsoglou, A., Kaliontzopoulou, A., Poursanidis, D., Jablonski, D., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2021) Evidence of cryptic diversity in Podarcis peloponnesiacus and re‐evaluation of its current taxonomy; insights from genetic, morphological, and ecological data. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 59(8), 2350–2370.

2021 Endoparasites of european wildcats (Felis silvestris) in Greece.

Diakou, A., Migli, D., Dimzas, D., Morelli, S., Di, Cesare, A., Youlatos, D., Lymberakis, P., Traversa, D. (2021) Endoparasites of european wildcats (Felis silvestris) in Greece. Pathogens, 10(5), 594.

2021 Editorial: Mathematical Modelling of the Pandemic of 2019 Novel Coronavirus (COVID-19): Patterns, Dynamics, Prediction, and Control.

Li, H-J., Wang, L., Wang, Z., Du, Z., Xia, C., Moustakas, A., Pei, S. (2021) Editorial: Mathematical Modelling of the Pandemic of 2019 Novel Coronavirus (COVID-19): Patterns, Dynamics, Prediction, and Control. Front. Phys., 9:738602.

2021 Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe.

Stubbington, R., Sarremejane, R., Laini, A., Cid, N., Csabai, Z., England, J., Munné, A., Aspin, T., Bonada, N., Bruno, D., Cauvy‐Fraunie, S., Chadd, R., Dienstl, C., Estrada, P.F., Graf, W., Gutiérrez‐Cánovas, C., House, A., Karaouzas, I., Kazila, E., Millán, A., Morais, M., Pařil, P., Pickwell, A., Polášek, M., Sánchez‐Fernández, D., Tziortzis, I., Várbíró, G., Voreadou, C., Walker‐Holden, E., White, J., Datry, T. (2021) Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe. Journal of Applied Ecology, 59(2), 537–548.

2021 Conservation status of the world’s skinks (Scincidae): Taxonomic and geographic patterns in extinction risk.

Chapple, D. G., et al. (2021) Conservation status of the world's skinks (Scincidae): Taxonomic and geographic patterns in extinction risk. Biological Conservation, 257, 109101.

2021 An integrative approach uncovered variation within Trapelus ruderatus (Olivier, 1804) (Squamata: Agamidae) in Western Asia.

Yousefabadi, F., Rastegar Pouyani, E., Keikhosravi, A., Rastegar Pouyani, N., Avcı, A., Üzüm, N., Olgun, K., Kumlutaş, Y., Lymberakis, P., Ilgaz, Ç., Hosseinian Yousefkhani, S.S. (2021) An integrative approach uncovered variation within Trapelus ruderatus (Olivier, 1804) (Squamata: Agamidae) in Western Asia. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 59(7), 1530–1545.

2021 Age constraints for the Trachilos footprints from Crete.

Kirscher, U., El Atfy, H., Gärtner, A. et al. (2021) Age constraints for the Trachilos footprints from Crete. Sci Rep, 11(19427):1-9.

2021 A review of constraints and solutions for collecting raptor samples and contextual data for a European Raptor Biomonitoring Facility.

Dulsat-Masvidal, M., Lourenço, R., Lacorte, S., Xirouchakis et al. (2021) A review of constraints and solutions for collecting raptor samples and contextual data for a European Raptor Biomonitoring Facility. Science of the Total Environment, 793, 148599

2020

Filter

2020 Vision-Based Decision-Making Methodology for Riparian Forest Restoration and Flood Protection Using Nature-Based Solutions.

Lilli, M. A., Nerantzaki, S. D., Riziotis, C., Kotronakis, M., Efstathiou, D., Kontakos, D., Lymberakis, P., Avramakis, M., Tsakirakis, A., Protopapadakis, K., Nikolaidis, N. (2020) Vision-Based Decision-Making Methodology for Riparian Forest Restoration and Flood Protection Using Nature-Based Solutions. Sustainability, 12(8), 3305.

2020 The more you search, the more you find: Cryptic diversity and admixture within the Anatolian rock lizards (Squamata, Darevskia).

Rato, C., Stratakis, M., Sousa‐Guedes, D., Sillero, N., Corti, C., Freitas, S., Harris, D. J., Carretero, M. A. (2020) The more you search, the more you find: Cryptic diversity and admixture within the Anatolian rock lizards (Squamata, Darevskia). Zoologica Scripta, 50(2), 193–209.

2020 Species list of the European herpetofauna-2020 update by the Taxonomic Committee of the Societas Europaea Herpetologica.

Speybroeck, J., Beukema, W., Dufresnes, C., Fritz, U., Jablonski, D., Lymberakis, P., Martínez-Solano, I., Razzetti, E., Vamberger, M., Vences, M., Vörös, J., Crochet P-A. (2020) Species list of the European herpetofauna-2020 update by the Taxonomic Committee of the Societas Europaea Herpetologica. Amphibia - Reptilia, 41(2), 139-189.

2020 Social but lonely: Species delimitation of social voles and the evolutionary history of the only Microtus species living in Africa.

Thanou, E., Paragamian, K., Lymberakis, P. (2020) Social but lonely: Species delimitation of social voles and the evolutionary history of the only Microtus species living in Africa. J. Zool. Syst. Evol. Res., 58(1), 475–498.

2020 Review of ants (Hymenoptera: Formicidae) of Crete, with keys to species determination and zoogeographical remarks.

Salata, S., Borowiec, L., Trichas, A. (2020) Review of ants (Hymenoptera: Formicidae) of Crete, with keys to species determination and zoogeographical remarks. Monographs of the Upper Silesian Museum, 12, 5-96.

2020 Morphometrics and genetics highlight the complex history of Eastern Mediterranean spiny mice.

Renaud, S., Hardouin, E. A., Chevret, P., Papayiannis, K., Lymberakis, P., Matur, F., Garcia-Rodriguez, O., Andreou, D., Çetintaş, O., Sözen, M., Hadjisterkotis, E., Mitsainas, G. P. (2020) Morphometrics and genetics highlight the complex history of Eastern Mediterranean spiny mice. Biological Journal of the Linnean Society, 130(3), 599–614.

2020 Molecular identification and geographic origin of a post-Medieval elephant finding from southwestern Portugal using high-throughput sequencing.

Psonis, N., de Carvalho, C. N., Figueiredo, S., Tabakaki, E., Vassou, D., Poulakakis, N., Kafetzopoulos, D. (2020) Molecular identification and geographic origin of a post-Medieval elephant finding from southwestern Portugal using high-throughput sequencing. Scientific reports, 10(1), 19252.

2020 Landscape Connectivity Limits the Predicted Impact of Fungal Pathogen Invasion.

Li, Z., Martel, A., Bogaerts, S., Göçmen, B., Pafilis, P., Lymberakis, P., Woeltjes, T., Veith, M., Pasmans. F. (2020) Landscape Connectivity Limits the Predicted Impact of Fungal Pathogen Invasion. Journal of Fungi, 6(4), 205.

2020 Kites (Milvus spp.) wintering on Crete.

Panter, C.T., Xirouchakis, S., Danko, S., Matusík, H., Podzemny, P., Ovciarikova, S., Literak, I. (2020) Kites (Milvus spp.) wintering on Crete. The European Zoological Journal, 87(1), 591-596.

2020 Hydrogen isotopes reveal evidence of migration of Miniopterus schreibersii in Europe.

Wright, P., Newton, J., Agnelli, P., Budinski, I., Di Salvo, I., Flaquer, C., Fulco, A., Georgiakakis, P., Martinoli, A., Mas, M., Mazija, M., Mucedda, M., Papadatou, E., Petrov, B., Rodrigues, L., Mathews, F., Russo, D. (2020) Hydrogen isotopes reveal evidence of migration of Miniopterus schreibersii in Europe. BMC Ecol, 20(1):52.

2020 How estimated ant diversity is biased by the sampling method? A case study of Crete: a Mediterranean biodiversity hotspot.

Salata, S., Kalarus, K., Borowiec, L., Trichas, A., Kujawa, K. (2020) How estimated ant diversity is biased by the sampling method? A case study of Crete: a Mediterranean biodiversity hotspot. Biodivers Conserv., 29(9-10), 3031–3050.

2020 Genomic and mitochondrial evidence of ancient isolations and extreme introgression in the four-lined snake.

Thanou, E., Kornilios, P., Lymberakis, P., Leaché, A.D. (2020) Genomic and mitochondrial evidence of ancient isolations and extreme introgression in the four-lined snake. Current Zoology, 66(1), 99–111.

2020 Dispersal versus vicariance in the Aegean: combining molecular and morphological phylogenies of eastern Mediterranean Dendarus (Coleoptera: Tenebrionidae) sheds new light on the phylogeography of the Aegean area.

Trichas, A., Smirli, M., Papadopoulou, M., Anastasiou, I., Keskin, B., Poulakakis, N. (2020) Dispersal versus vicariance in the Aegean: combining molecular and morphological phylogenies of eastern Mediterranean Dendarus (Coleoptera: Tenebrionidae) sheds new light on the phylogeography of the Aegean area. Zoological Journal of the Linnean Society, 190(3), 824–843.

2020 Development of a Metric of Aquatic Invertebrates for Volunteers (MAIV): A Simple and Friendly Biotic Metric to Assess Ecological Quality of Streams.

Pinto, P., Oliveira-Junior, J. M. B., Leitão, F., Morais, M. M., Chícharo, L., Vaz, P., Delgado, S. M. A., Voreadou, C., Morales, E. A., Teodósio, M.A. (2020) Development of a Metric of Aquatic Invertebrates for Volunteers (MAIV): A Simple and Friendly Biotic Metric to Assess Ecological Quality of Streams. Water, 12(3), 654.

2020 Cross-species testing of nuclear markers in Pelophylax water frogs in Greece and examination of their power to detect genetic admixture.

Sagonas, K., Karameta, E., Kotsakiozi, P., Poulakakis, N. (2020) Cross-species testing of nuclear markers in Pelophylax water frogs in Greece and examination of their power to detect genetic admixture. Amphibia - Reptilia, 41(2), 253-259.

2020 Corrigendum to “Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species group in south Balkans”. [Mol. Phylogenet. Evol. 138 (2019) 193–204]

Spilani, L., Bougiouri, K., Antoniou, A., Psonis, N., Poursanidis, D., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2020) Corrigendum to “Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species group in south Balkans”. Molecular phylogenetics and evolution, 152, 106919.

2020 Colonization history of Galapagos giant tortoises: Insights from mitogenomes support the progression rule.

Poulakakis, N., Miller, J. M., Jensen, E. L., Beheregaray, L. B., Russello, M. A., Glaberman, S., Boore, J., Caccone, A. (2020) Colonization history of Galapagos giant tortoises: Insights from mitogenomes support the progression rule. Zoological Systematics and Evolutionary Research, 58(4), 1262-1275.

2020 Chemical composition and antimicrobial activity of the assential oils of three closely related Hypericum species growing wild on the island of Crete, Greece.

Grafakou, M.-E., Diamanti, A., Antaloudaki, E., Kypriotakis, Z., Ćirić, A., Soković, M., Skaltsa, H. (2020) Chemical composition and antimicrobial activity of the assential oils of three closely related Hypericum species growing wild on the island of Crete, Greece. Applied Sciences, 10(8), 2823.

2020 A spatially explicit impact assessment of road characteristics, road-induced fragmentation and noise on birds species in Cyprus.

Konstantopoulos, K., Moustakas, A., Vogiatzakis, I.N. (2020) A spatially explicit impact assessment of road characteristics, road-induced fragmentation and noise on birds species in Cyprus. Biodiversity, 21(1), 61-71.

2020 A phylogenomic resolution for the taxonomy of Aegean green lizards.

Kornilios, P., Thanou, E., Lymberakis, P., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Leaché, A. (2020) A phylogenomic resolution for the taxonomy of Aegean green lizards. Zool. Scripta, 49(1), 14–27.

2020 20. Home range size, space use and resource selection of Griffon vultures (Gyps fulvus) on an insular environment.

Xirouchakis, S.M., Grivas, C., Andreou, G., Georgopoulou, E. (2020) 20. Home range size, space use and resource selection of Griffon vultures (Gyps fulvus) on an insular environment. Journal of Zoology, 314(2), 116-131.

Παλαιότερα

Filter

2019 Training Taxonomists for the Digital World: Are we prepared?

Georgiev, B. B., Casino, A., Voreadou, C. (2019) Training Taxonomists for the Digital World: Are we prepared? BiodiversityInformation Science and Standards, 3: e36106.

2019 Trace metal blood concentrations in Scopoli’s shearwaters (Calonectris diomedea) during 2007–2014: A systematic analysis of the largest species colony in Greece.

Voulgaris, M.-D., Karris, G., Xirouchakis, S., Zaragoza Pedro, P., Asimakopoulos, A. G., Grivas, K., Bebianno, M.J. (2019) Trace metal blood concentrations in Scopoli's shearwaters (Calonectris diomedea) during 2007–2014: A systematic analysis of the largest species colony in Greece. Science of The Total Environment, 691, 187-194.

2019 The importance of wetlands for the Greater Spotted Eagle Clanga clanga wintering in the Mediterranean Basin.

Maciorowski, G., Galanaki, A., Kominos, T., Dretakis, M., Mirski, P. (2019) The importance of wetlands for the Greater Spotted Eagle Clanga clanga wintering in the Mediterranean Basin. Bird Conservation International, 29, 115–123.

2019 The diet of the Eleonora’s falcon (Falco eleonorae) in the Aegean archipelago (Greece).

Xirouchakis, S. M., Alivizatos, H., Georgopoulou, E., Dimalexis, A., Latsoudis, P., Portolou, D., Karris, G., Georgiakakis, P., Fric, J., Saravia, V., Barboutis, C., Bourdakis, S., Kakalis, E., Kominos, T., Simaiakis, S. (2019) The diet of the Eleonora’s falcon (Falco eleonorae) in the Aegean archipelago (Greece). Journal of Natural History, 53(29-30), 1767–1785.

2019 Snakes and other microfaunal remains from the Sanctuary of Poseidon at Kalaureia.

Lymberakis, P., Iliopoulos, G. (2019) Snakes and other microfaunal remains from the Sanctuary of Poseidon at Kalaureia. Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome (OpAthRom), 12, 233–240.

2019 Sexual maturation and reproduction of the Balkan green lizard Lacerta trilineata specimens in mainland and island populations from Greece.

Sagonas, K., Pafilis, P., Lymberakis, P., Valakos, E.D. (2019) Sexual maturation and reproduction of the Balkan green lizard Lacerta trilineata specimens in mainland and island populations from Greece. North-Western Journal of Zoology, 15(1), 55-61, Article No.: e171511

2019 Selection, drift, and introgression shape MHC polymorphism in lizards.

Sagonas, K., Runemark, A., Antoniou, A., Lymberakis, P., Pafilis, P., Valakos, E. D., Poulakakis, N. Hansson, B. (2019) Selection, drift, and introgression shape MHC polymorphism in lizards. Heredity, 122(4), 468–484.

2019 Promoting evolution: the brand new Hellenic Evolutionary Society (HEVOS).

Abatzopoulos, T.J., Giokas, S., Pafilis, P., Poulakakis, N., Sfenthourakis, S., Zouros, E. (2019) Promoting evolution: the brand new Hellenic Evolutionary Society (HEVOS). J of Biol Res-Thessaloniki, 26, 6.

2019 Presence of the Eurasian otter Lutra lutra on the islands of Greece: a review.

Galanaki, A., Kominos, T., Zogaris, S., Gasteratos, I., Lymberakis, P. (2019) Presence of the Eurasian otter Lutra lutra on the islands of Greece: a review. Folia Zool., 68(4), 246–252.

2019 Phylogeography of a cryptic speciation continuum in Eurasian spadefoot toads (Pelobates).

Dufresnes, C., Strachinis, I., Suriadna, N., Mykytynets, G., Cogălniceanu, D., Székely, P., Vukov, T., Arntzen, JW., Wielstra, B., Lymberakis, P., Geffen, E., Gafny, S., Kumlutas, Y., Ilgaz, C., Candan, K., Mizsei, E., Szabolcs, M., Kolenda, K, Smirnov, N, Geniez, P., Lukanov, S., Crochet, P-A., Dubey, S., Perrin, N., Litvinchuk, S., Denoël, M. (2019) Phylogeography of a cryptic speciation continuum in Eurasian spadefoot toads (Pelobates). Molecular Ecology, 28(13), 3257–3270.

2019 Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species group in south Balkans.

Spilani, L., Bougiouri, K., Antoniou, A., Psonis, N., Poursanidis, D., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2019) Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species group in south Balkans. Molecular phylogenetics and evolution, 138, 193–204.

2019 Mitochondrial D-loop sequence variability in three native insular griffon vulture (Gyps fulvus) populations from the Mediterranean basin.

Mereu, P., Pirastru, M., Satta, V., Frongia, G. N., Kassinis, N., Papadopoulos, M., Hadjisterkotis, E., Xirouchakis, S., Manca, L., Naitana, S., Leoni, G.G. (2019) Mitochondrial D-loop sequence variability in three native insular griffon vulture (Gyps fulvus) populations from the Mediterranean basin. BioMed Research International, 2019, 2073919.

2019 Little evidence for switches to environmental sex determination and turnover of sex chromosomes in lacertid lizards.

Rovatsos, M., Vukić, J., Mrugała, A., Suwala, G., Lymberakis, P., Kratochvíl, L. (2019) Little evidence for switches to environmental sex determination and turnover of sex chromosomes in lacertid lizards. Sci Rep, 9, 7832.

2019 Impacts of the synthetic androgen trenbolone on gonad differentiation and development–comparisons between three deeply diverged anuran families.

Rozenblut-Kościsty, B., Ogielska, M., Hahn, J., Kleemann, D., Kossakowski, R., Tamschick, S., Schöning, V., Krüger, A., Lutz, I., Lymberakis, P., Kloas, W., Stöck, M. (2019) Impacts of the synthetic androgen trenbolone on gonad differentiation and development–comparisons between three deeply diverged anuran families. Scientific Reports, 9, 9623.

2019 Hunting altitude of eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) over a breeding colony.

Xirouchakis, S. M., Panuccio, M. (2019) Hunting altitude of eleonora's Falcon (Falco eleonorae) over a breeding colony. Journal of Raptor Research, 53(1), 56–65.

2019 Giant tortoise genomes provide insights into longevity and age-related disease.

Quesada, V., Freitas-Rodríguez, S., Miller, J., Pérez-Silva, J. G., Jiang, Z.-F., Tapia, W., Santiago-Fernández, O., Campos-Iglesias, D., Kuderna, L. F. K., Quinzin, M., Álvarez, M. G., Carrero, D., Beheregaray, L. B., Gibbs, J. P., Chiari, Y., Glaberman, S., Ciofi, C., Araujo-Voces, M., Mayoral, P.,…Poulakakis, N., Arango, J. R. (2019) Giant tortoise genomes provide insights into longevity and age-related disease. Nature Ecology & Evolution, 3, 87–95.

2019 Genome‐wide markers untangle the green‐lizard radiation in the Aegean Sea and support a rare biogeographical pattern.

Kornilios, P., Thanou, E., Lymberakis, P., Ilgaz, C., Kumlutaş, Y., Leaché, A._x000D_ (2019) Genome‐wide markers untangle the green‐lizard radiation in the Aegean Sea and support a rare biogeographical pattern. Journal of Biogeography, 46(3), 552-567.

2019 First record of the land planarian Caenoplana bicolor (Graff, 1899) (Platyhelminthes, Tricladida, Continenticola) in Greece.

Vardinoyannis, K., Alexandrakis, G. (2019) First record of the land planarian Caenoplana bicolor (Graff, 1899) (Platyhelminthes, Tricladida, Continenticola) in Greece. BioInvasions Records, 8(3), 500–504.

2019 Feeding ecology and prey selection by wintering Long-eared Owls Asio otus in Mediterranean agrosystems.

Kontogeorgos, I., Kiamos, N., Montiel-Ruiz, P., Georgopoulou, E., Mylonas, M., Xirouchakis, S. M. (2019) Feeding ecology and prey selection by wintering Long-eared Owls Asio otus in Mediterranean agrosystems. Ornithol. Sci., 18(1), 95- 110.

2019 Factors shaping distribution and abundance of raptors wintering in two large Mediterranean islands.

Panuccio, M., Agostini, N., Nelli, L., Andreou, G., Xirouchakis, S. (2019) Factors shaping distribution and abundance of raptors wintering in two large Mediterranean islands. Community Ecology, 20(1), 93-103.

2019 Endemic plants of Crete in electronic trade and wildlife tourism: current patterns and implications for conservation.

Menteli, V., Krigas, N., Avramakis, M., Turland, N., Vokou, D. (2019) Endemic plants of Crete in electronic trade and wildlife tourism: current patterns and implications for conservation. J of Biol Res-Thessaloniki, 26, 10.

2019 Diet composition of the Karpathos marsh frog (Pelophylax cerigensis): what does the most endangered frog in Europe eat?

Pafilis, P., Kapsalas, G., Lymberakis, P., Protopappas, D., Sotiropoulos, K._x000D_ (2019) Diet composition of the Karpathos marsh frog (Pelophylax cerigensis): what does the most endangered frog in Europe eat? Animal biodiversity and conservation, 42(1), 1-8.

2019 Chemical versus mechanical denudation in meta‐clastic and carbonate bedrock catchments on Crete, Greece, and mechanisms for steep and high carbonate topography.

Ott, R. F., Gallen, S. F., Caves Rugenstein, J. K., Ivy‐Ochs, S., Helman, D., Fassoulas, C., Vockenhuber, C., Christl, M., Willett, S.D. (2019) Chemical versus mechanical denudation in meta‐clastic and carbonate bedrock catchments on Crete, Greece, and mechanisms for steep and high carbonate topography. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 124(12), 2943–2961.

2019 Bioclimatic and environmental suitability models for capercaillie (Tetrao urogallus) conservation: Identification of optimal and marginal areas in Rodopi Mountain-Range National Park (Northern Greece).

Poirazidis, K., Bontzorlos, V., Xofis, P., Zakkak, S., Xirouchakis, S., Grigoriadou, E., Kechagioglou, S., Gasteratos, I., Alivizatos, H., Panagiotopoulou, M. (2019) Bioclimatic and environmental suitability models for capercaillie (Tetrao urogallus) conservation: Identification of optimal and marginal areas in Rodopi Mountain-Range National Park (Northern Greece). Global ecology and Conservation, 17:e00526.

2019 Barn Owl (Tyto alba) prey in Evros (Greece) and the discovery of a new mammal for the Greek fauna.

Kiamos, N., Lymberakis, P., Rallis, G., Poulakakis, N. (2019) Barn Owl (Tyto alba) prey in Evros (Greece) and the discovery of a new mammal for the Greek fauna. Journal of Natural History, 53(27-28), 1691-1705.

2019 A contribution to knowledge on the terrestrial malacofauna of the Kastellorizo (Megisti) island group (SE Greece).

Mylonas, M., Vardinoyannis, K., Poulakakis, N. (2019) A contribution to knowledge on the terrestrial malacofauna of the Kastellorizo (Megisti) island group (SE Greece). J of Biol Res-Thessaloniki, 26(1)13.

2019 A continent-scale study of the social structure and phylogeography of the bent-wing bat, Miniopterus schreibersii (Mammalia: Chiroptera), using new microsatellite data.

Gurun, K., Furman, A., Juste, J., Ramos Pereira, M. J., Palmeirim, J. M., Puechmaille, S. J., Hulva, P., Presetnik, P., Hamidovic, D., Ibáñez, C., Karataş, A., Allegrini, B., Georgiakakis, P., Scaravelli, D., Uhrin, M., Nicolaou, H., Abi-Said, M. R., Nagy, Z. L., Gazaryan, S., Bilgin, S. (2019) A continent-scale study of the social structure and phylogeography of the bent-wing bat, Miniopterus schreibersii (Mammalia: Chiroptera), using new microsatellite data. Journal of Mammalogy, 100(6), 1865–1878.

2018 Traits of reproduction and feeding of the European Green Lizard, Lacerta viridis (LAURENTI, 1768), at the southern edge of its distribution.

Sagonas, K., Valakos, E.D., Lymberakis, P., Pafilis, P. (2018) Traits of reproduction and feeding of the European Green Lizard, Lacerta viridis (LAURENTI, 1768), at the southern edge of its distribution. Herpetozoa, 30(3-4), 115-129.

2018 Theory, practice, and conservation in the age of genomics: The Galapagos giant tortoise as a case study.

Gaughran, S. J., Quinzin, M. C., Miller, J. M., Garrick, R. C., Edwards, D. L., Russello, M. A., Poulakakis, N., Ciofi, C., Beheregaray, L. B., Caccone, A. (2018) Theory, practice, and conservation in the age of genomics: The Galapagos giant tortoise as a case study. Evolutionary Applications, 119(7), 1084–1093.

2018 The use of demersal trawling discards as a food source for two scavenging seabird species: a case study of an eastern Mediterranean oligotrophic marine ecosystem.

Karris, G., Ketsilis-Rinis, V., Kalogeropoulou, A., Xirouchakis, S., Machias, A., Maina, I., Kavadas, S. (2018) The use of demersal trawling discards as a food source for two scavenging seabird species: a case study of an eastern Mediterranean oligotrophic marine ecosystem. Avian Res., 9(1-14), 26.

2018 The importance of forest conservation for the survival of the range-restricted Pipistrellus hanaki, an endemic bat from Crete and Cyrenaica.

Georgiakakis, P., Poursanidis, D., Kantzaridou, M., Kontogeorgos, G., Russo, D. (2018) The importance of forest conservation for the survival of the range-restricted Pipistrellus hanaki, an endemic bat from Crete and Cyrenaica. Mammalian Biology, 93, 109-117.

2018 Taxonomic Revision of the Cretan Fauna of the Genus Temnothorax Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae), with Notes on the Endemism of Ant Fauna of Crete.

Salata, S., Borowiec, L., Trichas, A. (2018) Taxonomic Revision of the Cretan Fauna of the Genus Temnothorax Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae), with Notes on the Endemism of Ant Fauna of Crete. Annales Zoologici, 68(4), 769-808.

2018 Resolving complex phylogeographic patterns in the Balkan Peninsula using closely related wall-lizard species as a model system.

Psonis, N., Antoniou, A., Karameta, E., Leaché, A. D., Kotsakiozi, P., Darriba, D., Kozlov, A., Stamatakis, A., Poursanidis, D., Kukushkin, O., Jablonski, D., Crnobrnja–Isailović, J., Gherghel, I., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2018) Resolving complex phylogeographic patterns in the Balkan Peninsula using closely related wall-lizard species as a model system. Molecular Phylogenetics and Evolution, 125, 100-115.

2018 Rediscovery of the grass snake (Natrix natrix) on the island of Karpathos, Greece.

Bogaerts, S., Pasmans, F., Protopapas, D., Pafilis, P., Lymberakis, P. (2018) Rediscovery of the grass snake (Natrix natrix) on the island of Karpathos, Greece. Herpetology Notes, 11, 303-305.

2018 Podarcis vaucheri (Sauria: Lacertidae) far away from home: a new invasive species in Greece.

Spilani, L., Strachinis, I., Lampropoulos, A., Tsigas, P., Poulakakis, N., Pafilis, P. (2018) Podarcis vaucheri (Sauria: Lacertidae) far away from home: a new invasive species in Greece. Amphibia - Reptilia, 39(3), 363-368.

2018 Phylogeography of Aegean green toads (Bufo viridis subgroup): Continental hybrid swarm vs. insular diversification with discovery of a new island endemic.

Dufresnes, C., Lymberakis, P., Kornilios, P., Savary, R., Perrin, N., Stöck, M. (2018) Phylogeography of Aegean green toads (Bufo viridis subgroup): Continental hybrid swarm vs. insular diversification with discovery of a new island endemic. BMC Evolutionary Biology, 18(1), 67.

2018 Ornithogalum insulare (Hyacinthaceae): A new species from the Cretan area (S. Aegean, Greece).

Kypriotakis, Z., Antaloudaki, E., Tzanoudakis, D. (2018) Ornithogalum insulare (Hyacinthaceae): A new species from the Cretan area (S. Aegean, Greece). Botanica Serbica, 42(1), 117-122.

2018 New insights on the phylogenetic position and population genetic structure of the Critically Endangered Karpathos marsh frog Pelophylax cerigensis (Amphibia: Anura: Ranidae).

Toli, E., Siarabi, S., Bounas, A., Pafilis, P., Lymberakis, P., Sotiropoulos, K.-S. (2018) New insights on the phylogenetic position and population genetic structure of the Critically Endangered Karpathos marsh frog Pelophylax cerigensis (Amphibia: Anura: Ranidae). Acta Herpetologica, 13(2), 117-123.

2018 NA2RE is reliable but aims for improvement: an answer to Vamberger and Fritz.

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G. F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D. R., Vences, M. (2018) NA2RE is reliable but aims for improvement: an answer to Vamberger and Fritz. Biologia, 73(11), 1131-1135.

2018 Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy’s gecko, Mediodactylus kotschyi: hidden diversity and cryptic species.

Kotsakiozi, P., Jablonski, D., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Avcı, A., Meiri, S., Itescu, Y., Kukushkin, O., Gvoždík, V., Scillitani, G., Roussos, S. A., Jandzik, D., Kasapidis, P., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2018) Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy's gecko, Mediodactylus kotschyi: hidden diversity and cryptic species. Molecular Phylogenetics and Evolution, 125, 177-187.

2018 Millennial to Million Year Normal-Fault Interactions in the Forearc of a Subduction Margin, Crete, Greece.

Veliz, V., Mouslopoulou, V., Nicol, A., Fassoulas, C., Begg, J., Oncken, O. (2018) Millennial to Million Year Normal-Fault Interactions in the Forearc of a Subduction Margin, Crete, Greece. Journal of Structural Geology, 113, 225-241.

2018 Identification of wild-caught phlebotomine sand flies from Crete and Cyprus using DNA barcoding.

Dokianakis, E., Tsirigotakis, N., Christodoulou, V., Poulakakis, N., Antoniou, M. (2018) Identification of wild-caught phlebotomine sand flies from Crete and Cyprus using DNA barcoding. Parasites and Vectors, 11, 94.

2018 Home range and habitat selection of Long-eared Owls (Asio otus) in Mediterranean agricultural landscapes (Crete, Greece).

Emin, D., Toxopeus, A. G., Groen, Ir. T. A., Kontogeorgos, I., Georgopoulou, E., Xirouchakis, S. (2018) Home range and habitat selection of Long-eared Owls (Asio otus) in Mediterranean agricultural landscapes (Crete, Greece). Avian Biology Research, 11(3), 204-218.

2018 First record of Xylotrechus chinensis (Coleoptera, Cerambycidae) in Greece and in the EPPO region.

Leivadara, E., Leivadaras, I., Vontas, I., Trichas, A., Simoglou, K., Roditakis, E., Avtzis, D.N. (2018) First record of Xylotrechus chinensis (Coleoptera, Cerambycidae) in Greece and in the EPPO region. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 48(2), 277–280.

2018 First record of Steraspis squamosa (KLUG, 1829) in Europe (Greece, Crete) (Coleoptera, Buprestidae).

Bolanakis, I., Trichas, A. (2018) First record of Steraspis squamosa (KLUG, 1829) in Europe (Greece, Crete) (Coleoptera, Buprestidae). Nachr. Bl. bayer. Ent., 67(3/4), 108-111.

2018 Evidence of introgressive hybridization between Stenella coeruleoalba and Delphinus delphis in the Greek Seas.

Antoniou, A., Frantzis, A., Alexiadou, P., Paschou, N., Poulakakis, N. (2018) Evidence of introgressive hybridization between Stenella coeruleoalba and Delphinus delphis in the Greek Seas. Molecular Phylogenetics and Evolution, 129, 325-337.

2018 Cryptic diversity and molecular systematics of the Aegean Ophiomorus skinks (Reptilia: Squamata), with the description of a new species.

Kornilios, P., Kumlutaş, Y., Lymberakis, P., Ilgaz, C. (2018) Cryptic diversity and molecular systematics of the Aegean Ophiomorus skinks (Reptilia: Squamata), with the description of a new species. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 56(36), 364-381.

2018 Animal mortality and illegal poison bait use in Greece.

Ntemiri, K., Saravia, V., Angelidis, C., Baxevani, K., Probonas, M., Kret, E., Mertzanis, Y., Iliopoulos, Y., Georgiadis, L., Skartsi, D., Vavylis, D., Manolopoulos, A., Michalopoulou, P., Xirouchakis, S.M. (2018) Animal mortality and illegal poison bait use in Greece. Environmental Monitoring and Assessment, 190, 488.

2018 Agriculture shapes the trophic niche of a bat preying on multiple pest arthropods across Europe: Evidence from DNA metabarcoding.

Aizpurua, O., Budinski, I., Georgiakakis, P., Gopalakrishnan, S., Ibañez, C., Mata, V., Rebelo, H., Russo, D., Szodoray-Parádi, F., Zhelyazkova, V., Zrncic, V., Gilbert, M. T. P., Alberdi, A. (2018) Agriculture shapes the trophic niche of a bat preying on multiple pest arthropods across Europe: Evidence from DNA metabarcoding. Molecular Ecology, 27(3), 815-825.

2017 Unexpected hybridization patterns in Near Eastern terrapins (Mauremys caspica, M. rivulata) indicate ancient gene flow across the Fertile Crescent.

Vamberger, M., Stuckas, H., Vargas-Ramírez, M., Kehlmaier, C., Ayaz, D., Aloufi, A. A., Lymberakis, P., Široký, P., Fritz, U. (2017) Unexpected hybridization patterns in Near Eastern terrapins (Mauremys caspica, M. rivulata) indicate ancient gene flow across the Fertile Crescent. Zool. Scripta, 46(4), 401-413.

2017 The evolutionary history of two lizards (Squamata: Lacertidae) is linked to the geological development of Iran.

Ahmadzadeh, F., Lymberakis, P., Pirouz, R.S., Kapli, P. (2017) The evolutionary history of two lizards (Squamata: Lacertidae) is linked to the geological development of Iran. Zoologischer Anzeiger, 270, 49-55.

2017 Status and diet of the European Shag (Mediterranean subspecies) Phalacrocorax aristotelis desmarestii in the Libyan sea (South Crete) during the breeding season.

Xirouchakis, S., Kasapidis, P., Christidis, A., Andreou, G., Kontogeorgos, I., Lymberakis, P. (2017) Status and diet of the European Shag (Mediterranean subspecies) Phalacrocorax aristotelis desmarestii in the Libyan sea (South Crete) during the breeding season. Marine Ornithology, 45(1), 1–9.

2017 Redescription of Euscorpius tauricus (C.L. Koch, 1837), with the description of two new related species from Greece (Scorpiones: Euscorpiidae).

Tropea, G., Fet, V., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I. (2017) Redescription of Euscorpius tauricus (C.L. Koch, 1837), with the description of two new related species from Greece (Scorpiones: Euscorpiidae). Ecol. Mont., 7, 614-638.

2017 Possible hominin footprints from the late Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete?

Gierliński, G. D., Niedźwiedzki, G., Lockley, M. G., Athanassiou, A., Fassoulas, C., Dubicka, Z., Boczarowski, A., Bennett, M. R., Ahlberg, P.E. (2017) Possible hominin footprints from the late Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete? Proceedings of the Geologists’ Association, 12895-6), 697–710.

2017 Origin and introduction history of the least weasel (Mustela nivalis) on Mediterranean and Atlantic islands inferred from genetic data.

Rodrigues, M., Bos, A. R., Schembri, P. J., de Lima, R. F., Lymberakis, P., Parpal, L., Cento, M., Ruette, S., Ozkurt, S. O., Santos-Reis, M., Merilä, J., Fernandes, C. (2017) Origin and introduction history of the least weasel (Mustela nivalis) on Mediterranean and Atlantic islands inferred from genetic data. Biological Invasions, 19, 399–421.

2017 On the distribution of the invasive long-spined echinoid Diadema setosum and its expansion in the Mediterranean Sea.

Bronstein, O., Georgopoulou, E., Kroh, A. (2017) On the distribution of the invasive long-spined echinoid Diadema setosum and its expansion in the Mediterranean Sea. Marine Ecology Progress Series, 583, 163-178.

2017 Macroinvertebrate community traits and nitrate removal in stream sediments.

Yao, J., Colas, F., Solimini, A. G., Battin, T. J., Gafny, S., Morais, M., Voreadou, C…. & Gerino, M. (2017) Macroinvertebrate community traits and nitrate removal in stream sediments. Freshwater Biology, 62(5), 929-944.

2017 Inferring phylogenetic patterns of land snails of the genus Albinaria on the island of Dia (Crete, Greece)

Dimopoulou, A., Antoniou, A., Mylonas, M., Vardinoyiannis, K., Poulakakis, N. (2017) Inferring phylogenetic patterns of land snails of the genus Albinaria on the island of Dia (Crete, Greece) Systematics and Biodiversity, 15(5), 414-426.

2017 Inability to regain normal body mass despite extensive refuelling in great reed warblers following the trans-Sahara crossing during spring migration.

Fransson, T., Karlsson, M., Kullberg, C., Stach, R., Barboutis, C.T. (2017) Inability to regain normal body mass despite extensive refuelling in great reed warblers following the trans-Sahara crossing during spring migration. Journal of Avian Biology, 48(1), 58-65.

2017 Identification of genetically important individuals of the rediscovered Floreana Galápagos giant tortoise (Chelonoidis elephantopus) provide founders for species restoration program.

Miller, J. M., Quinzin, M. C., Poulakakis, N., Gibbs, J. P., Beheregaray, L. B., Garrick, R. C., Russello, M. A., Ciofi, C., Edwards, D. L., Hunter, E. A., Tapia, W., Rueda, D., Carrión, J., Valdivieso, A. A., Caccone, A. (2017) Identification of genetically important individuals of the rediscovered Floreana Galápagos giant tortoise (Chelonoidis elephantopus) provide founders for species restoration program. Scientific Reports, 7, 11471.

2017 Hidden diversity in the Podarcis tauricus (Sauria, Lacertidae) species subgroup in the light of multilocus phylogeny and species delimitation.

Psonis, N., Antoniou, A., Kukushkin, O., Jablonski, D., Petrov, B., Crnobrnja-Isailović, J., Sotiropoulos, K., Gherghel, I., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2017) Hidden diversity in the Podarcis tauricus (Sauria, Lacertidae) species subgroup in the light of multilocus phylogeny and species delimitation. Mol. Phyl. Evol., 106, 6–17.

2017 Glacial allopatry vs. postglacial parapatry and peripatry: The case of hedgehogs.

Černa Bolfíková, B., Eliášová, K., Loudová, M., Kryštufek, B., Lymberakis, P., Sándor, A. D., Hulva, P. (2017) Glacial allopatry vs. postglacial parapatry and peripatry: The case of hedgehogs. PeerJ, 5, e3163.

2017 Geological and seismological evidence for NW-SE crustal extension at the southern margin of Heraklion basin, Crete.

Ganas, A., Fassoulas, C., Moshou, A., Bozionelos, G., Papathanassiou, G., Tsimi, C., Valkaniotis, S. (2017) Geological and seismological evidence for NW-SE crustal extension at the southern margin of Heraklion basin, Crete. Bull. Geol. Soc. Greece, 51, 52-75.

2017 Geographic changes in the Aegean Sea since the Last Glacial Maximum: Postulating biogeographic effects of sea-level rise on islands.

Simaiakis, S. M., Rijsdijk, K. F., Koene, E. F. M., Norder, S. J., Van Boxel, J. H., Stocchi, P., Hammoud, C., Kougioumoutzis, K., Georgopoulou, E., Van Loon, E., Tjørve, K. M. C., Tjørve, E. (2017) Geographic changes in the Aegean Sea since the Last Glacial Maximum: Postulating biogeographic effects of sea-level rise on islands. Paleogeogr. Paleoclim. Paleoecol., 471, 108-119.

2017 First assessment on the molecular phylogeny and phylogeography of the species Gnaptor boryi distributed in Greece (Coleoptera: Tenebrionidae).

Gkontas, I., Papadaki, S., Trichas, A., Poulakakis, N._x000D_ (2017) First assessment on the molecular phylogeny and phylogeography of the species Gnaptor boryi distributed in Greece (Coleoptera: Tenebrionidae). Mitochondrial DNA Part A, 28(6), 927-934.

2017 Estimating the population size of Scopoli’s Shearwaters (Calonectris diomedea) frequenting the Strofades islands (Ionian Sea, western Greece) by raft counts and surveys of breeding pairs.

Karris, G., Xirouchakis, S., Grivas, C., Voulgaris, M.D., Sfenthourakis, S., Giokas, S. (2017) Estimating the population size of Scopoli’s Shearwaters (Calonectris diomedea) frequenting the Strofades islands (Ionian Sea, western Greece) by raft counts and surveys of breeding pairs. North-Western Journal of Zoology, 13(1), 101-108. Article No.: e161605

2017 Erratum to: Origin and introduction history of the least weasel (Mustela nivalis) on Mediterranean and Atlantic islands inferred from genetic data.

Rodrigues, M., Bos, A. R., Schembri, P. J., de Lima, R. F., Lymberakis, P., Parpal, L., Cento, M., Ruette, S., Ozkurt, S. O., Santos-Reis, M., Merilä, J., Fernandes, C. (2017) Erratum to: Origin and introduction history of the least weasel (Mustela nivalis) on Mediterranean and Atlantic islands inferred from genetic data. Biological Invasions, 19(1), 423-424.

2017 Energy upgrading of buildings. A holistic approach for the Natural History Museum of Crete, Greece.

Katsaprakakis, D.Al., Georgila, K., Zidianakis, G., Michopoulos, A., Psarras, N., Christakis, D.G., Condaxakis, C., Kanouras, S. (2017) Energy upgrading of buildings. A holistic approach for the Natural History Museum of Crete, Greece. Renewable Energy, 114, 1306-1332.

2017 Cutting the Gordian Knot: Phylogenetic and ecological diversification of the Mesalina brevirostris species complex (Squamata, Lacertidae).

Šmíd, J., Moravec, J., Gvoždík, V., Štundl, J., Frynta, D., Lymberakis, P., Kapli, P., Wilms, T., Schmitz, A., Shobrak, M., Yousefkhani, S. H., Rastegar-Pouyani, E., Castilla, A. M., Els, J., Mayer, W. E. (2017) Cutting the Gordian Knot: Phylogenetic and ecological diversification of the Mesalina brevirostris species complex (Squamata, Lacertidae). Zool. Scripta, 46(6), 649-778.

2017 Community variation of spiders, beetles and isopods in three small island groups of the Aegean Sea: the interplay between history and ecology.

Pitta, E., Kassara, C., Trichas, A., Sfenthourakis, S., Chatzaki, M. (2017) Community variation of spiders, beetles and isopods in three small island groups of the Aegean Sea: the interplay between history and ecology. J. Biogeogr., 44(5), 1077–1087.

2017 A new Islamia species (Gastropoda: Hydrobiidae) from Cyprus.

Radea, C., Parmakelis, A., Demetropoulos, S., Vardinoyannis, K. (2017) A new Islamia species (Gastropoda: Hydrobiidae) from Cyprus. Folia Malacologica, 25(4), 231–236.

2016 Wildlife poisoning in Crete and the intentions of local interest groups to engage in anti-poisoning actions.

Sakellari, M., Xirouchakis, S., Baxevani, K., Probonas, M. (2016) Wildlife poisoning in Crete and the intentions of local interest groups to engage in anti-poisoning actions. Biodiversity, 17(3), 79-89.

2016 Volunteers’ Preparedness for Natural Disasters and EVANDE Project.

Kourou, A., Ioakeimidou, A., Bafa, E., Fassoulas, C., Panoutsopoulou, M. (2016) Volunteers’ Preparedness for Natural Disasters and EVANDE Project. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(5), 1390-1393.

2016 The particularities of a remote islet shape the thermoregulatory profile of an endemic Mediterranean lizard.

Pafilis, P., Lymberakis, P., Sagonas, K., Valakos, E. (2016) The particularities of a remote islet shape the thermoregulatory profile of an endemic Mediterranean lizard. Journal of Thermal Biology, 61, 55-60.

2016 The centipedes of Peloponnisos and first records of genus Eurygeophilus in the East Mediterranean (Myriapoda: Chilopoda).

Simaiakis, S.M., Akkari, N., Zapparoli, M. (2016) The centipedes of Peloponnisos and first records of genus Eurygeophilus in the East Mediterranean (Myriapoda: Chilopoda). Zootaxa, 4061(4), 301-346.

2016 The castaway: characteristic islet features affect the ecology of the most isolated European lizard.

Lymberakis, P., Valakos, E., Sagonas, K., Pafilis, P. (2016) The castaway: characteristic islet features affect the ecology of the most isolated European lizard. Acta Herpetologica, 11(2), 161-169.

2016 Taxonomic status and origin of the Egyptian weasel (Mustela subpalmata) inferred from mitochondrial DNA.

Rodrigues, M., Bos, A. R., Hoath, R., Schembri, P. J., Lymberakis, P., Cento, M., Ghawar, W., Ozkurt, S. O., Santos-Reis, M., Merilä, J., Fernandes, C. (2016) Taxonomic status and origin of the Egyptian weasel (Mustela subpalmata) inferred from mitochondrial DNA. Genetica, 144(2), 191–202.

2016 Supporting the Development and Management of Learning Experiences in Location-Based Mobile Games – The EVANDE project.

Makris, D., Makris, K., Arapi, P., Christodoulakis, S., Stathi, I., Spiridaki, E., Fassoulas, C. (2016) Supporting the Development and Management of Learning Experiences in Location-Based Mobile Games – The EVANDE project. International Journal On Advances in Intelligent Systems, 9(3-4), 532- 541.

2016 Species delimitation for cryptic species complexes: case study of Pyramidula (Gastropoda, Pulmonata).

Razkin, O., Gómez-Moliner, B. J., Vardinoyannis, K., Martínez-Ortí, A., Madeira, M. J. (2016) Species delimitation for cryptic species complexes: case study of Pyramidula (Gastropoda, Pulmonata). Zool. Scripta, 46(1), 55–72.

2016 Sind die griechischen Amphibienpopulationen durch Chytridpilze und Viren in Gefahr?

Strachinis, I., Marschang, R.E., Lymberakis, P., Azmanis, P. (2016) Sind die griechischen Amphibienpopulationen durch Chytridpilze und Viren in Gefahr? Elaphe, 61, 56-59.

2016 Sex reversal assessments reveal different vulnerability to endocrine disruption between deeply diverged anuran lineages.

Tamschick, S., Rozenblut-Kościsty, B., Ogielska, M., Lehmann, A., Lymberakis, P., Hoffmann, F., Lutz, I., Kloas, W., Stöck, M. (2016) Sex reversal assessments reveal different vulnerability to endocrine disruption between deeply diverged anuran lineages. Scientific Reports, 6, 23825.

2016 Predicting species richness and distribution ranges of centipedes at the northern edge of Europe.

Georgopoulou, E., Djursvoll, P., Simaiakis, S.M. (2016) Predicting species richness and distribution ranges of centipedes at the northern edge of Europe. Acta Oecologica, 74, 1–10.

2016 Network biogeography of a complex island system: the Aegean Archipelago revisited.

Kougioumoutzis, K., Valli, A. T., Georgopoulou, E., Simaiakis, S. M., Triantis, K. A., Trigas, P. (2016) Network biogeography of a complex island system: the Aegean Archipelago revisited. J. Biogeogr., 44(3), 651–660.

2016 Impaired gonadal and somatic development corroborate vulnerability differences to the synthetic estrogen ethinylestradiol among deeply diverged anuran lineages.

Tamschick, S., Rozenblut-Kościsty, B., Ogielska, M., Lehmann, A., Lymberakis, P., Hoffmann, F., Lutz, I., Schneider, R. J., Kloas, W., Stöck, M. (2016) Impaired gonadal and somatic development corroborate vulnerability differences to the synthetic estrogen ethinylestradiol among deeply diverged anuran lineages. Aquatic Toxicology, 177, 503-514.

2016 First detection of the amphibian chytrid fungus (Batrachochytridium dendrobatidis) in free-living anuran populations in Greece._x000D_

Azmanis, P.N., Strachinis, I., Lymberakis, P., Marschang, R. E. (2016) First detection of the amphibian chytrid fungus (Batrachochytridium dendrobatidis) in free-living anuran populations in Greece._x000D_ Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 67(4), 253-258.

2016 First Assessment on the Molecular Phylogeny of Anatololacerta (Squamata, Lacertidae) Distributed in Southern Anatolia: Insights From mtDNA and nDNA Markers.

Candan, K., Kankılıç, T., Güçlü, O., Kumlutaş, Y., Durmuş, S.H., Lymberakis, P., Poulakakis, N., Çetin, I. (2016) First Assessment on the Molecular Phylogeny of Anatololacerta (Squamata, Lacertidae) Distributed in Southern Anatolia: Insights From mtDNA and nDNA Markers. Mitochondrial DNA, 27(3), 2285-2292.

2016 DNA sequencing confirms PCR-RFLP identification of wild caught Larroussius sand flies from Crete and Cyprus.

Dokianakis, E., Tsirigotakis, N., Christodoulou, V., Poulakakis, N., Antoniou, M. (2016) DNA sequencing confirms PCR-RFLP identification of wild caught Larroussius sand flies from Crete and Cyprus. Acta Tropica, 164, 314–320.

2016 Cryptic diversity and unexpected evolutionary patterns in the meadow lizard, Darevskia praticola (Eversmann, 1834).

Freitas, S., Vavakou, A., Arakelyan, M., Drovetski, S. V., Crnobrnja-isailović, J., Kidov, A. A., Cogălniceanu, D., Corti, C., Lymberakis, P., Harris, D. J., Carretero, M.A. (2016) Cryptic diversity and unexpected evolutionary patterns in the meadow lizard, Darevskia praticola (Eversmann, 1834). Systematics and Biodiversity, 14(2), 184-197.

2016 Contribution to the study of Acanthodactylus (Sauria: Lacertidae) mtDNA diversity focusing in the A. boskianus species group.

Psonis, N., Lymberakis, P., Poursanidis, D., Poulakakis, N. (2016) Contribution to the study of Acanthodactylus (Sauria: Lacertidae) mtDNA diversity focusing in the A. boskianus species group. Mitochondrion, 30, 78-94.

2016 Contribution to the freshwater gastropods of the island of Andros in the northern Cyclades (Aegean islands, Greece).

Georgopoulou, E., Glöer, P., Simaiakis, S.M. (2016) Contribution to the freshwater gastropods of the island of Andros in the northern Cyclades (Aegean islands, Greece). Folia Malacologica, 24, 275–287.

2016 Complete mitochondrial genome of the endemic legless lizard Anguis cephallonica Werner, 1894 and its comparison with mitogenome of Anguis fragilis Linnaeus, 1758.

Strzała, T., Grochowalska, R., Najbar, B., Mikulíček, P., Jandzik, D., Lymberakis, P., Jablonski, ,D. (2016) Complete mitochondrial genome of the endemic legless lizard Anguis cephallonica Werner, 1894 and its comparison with mitogenome of Anguis fragilis Linnaeus, 1758. Mitochondrial DNA Part B, Resources, 1(1), 83–85.

2016 Circum-Mediterranean Phylogeography of a Bat Coupled with Past Environmental Niche Modelling: A New Paradigm for the Recolonization of Europe?

Bilgin, R., Gürün, K., Rebelo, H., Puechmaille, S. J., Maracı, Ö., Presetnik, P., Benda, P., Hulva, P., Ibáñez, C., Hamidovic, D., Fressel, N., Horáček, I., Karataş, A., Karataş, A., Allegrini, B., Georgiakakis, P., Gazaryan, S., Nagy, Z. L., Abi-Said, M., Lučan, R. K. (2016) Circum-Mediterranean Phylogeography of a Bat Coupled with Past Environmental Niche Modelling: A New Paradigm for the Recolonization of Europe? Molecular Phylogenetics and Evolution, 99, 323–336.

2016 Body size affects digestive performance in a Mediterranean lizard

Pafilis, P., Meiri, S., Sagonas, K., Karakasi, D., Kourelou, E., Valakos, E.D. (2016) Body size affects digestive performance in a Mediterranean lizard. The Herpetological Journal, 26 (3), 199-205

2016 A reinvestigation of phylogeny and divergence times of the Ablepharus kitaibelii species complex (Sauria, Scincidae) based on mtDNA and nuDNA genes.

Skourtanioti, E., Kapli, P., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Avcı, A., Ahmadzadeh, F., Crnobrnja-Isailović, J., Gherghel, I., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2016) A reinvestigation of phylogeny and divergence times of the Ablepharus kitaibelii species complex (Sauria, Scincidae) based on mtDNA and nuDNA genes. Molecular Phylogenetics and Evolution, 103, 199-214.

2016 A new locality record of Podarcis peloponnesiacus (Bibron and Bory, 1833) (Sauria: Lacertidae) from Athens, Greece.

Hedman, H.D., Karameta, E., Kapsalas, G., Psonis, N., Poulakakis, N., Foufopoulos, J., Pafilis, P. (2016) A new locality record of Podarcis peloponnesiacus (Bibron and Bory, 1833) (Sauria: Lacertidae) from Athens, Greece. Herpetozoa, 30, 1-3.

2015 Whole mitochondrial genomes unveil the impact of domestication on goat matrilineal variability.

Colli, L., Lancioni, H., Cardinali, I … , Lymberakis, P., et all (2015) Whole mitochondrial genomes unveil the impact of domestication on goat matrilineal variability. BMC Genomics, 16, 1115.

2015 Using more than the oldest fossils: Dating Osmundaceae with three bayesian clock approaches.

Grimm, G.W., Kapli, P., Bomfleur, B., McLoughlin, S., Renner, S.S. (2015) Using more than the oldest fossils: Dating Osmundaceae with three bayesian clock approaches. Systematic Biology, 64(3), 396-405.

2015 Upwelling history of the Mediterranean Sea revealed by stunted growth in the planktic foraminifera Orbulina universa (early Messinian, Crete, Greece).

Brachert, T.C., Bornemann, A., Reuter, M., Galer, S.J., Grimm, K.I., Fassoulas, C. (2015) Upwelling history of the Mediterranean Sea revealed by stunted growth in the planktic foraminifera Orbulina universa (early Messinian, Crete, Greece). Int J Earth Sci, 104, 263–276.

2015 Unraveling the evolutionary history of the Chilostoma Fitzinger, 1833 (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) lineages in Greece.

Psonis, N., Vardinoyannis. K., Mylonas. M., Poulakakis. N. (2015) Unraveling the evolutionary history of the Chilostoma Fitzinger, 1833 (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) lineages in Greece. Mol. Phyl. Evol., 91, 210-225.

2015 Trends and patterns in the feeding ecology of the widespread balkan green lizard Lacerta trilineata (Squamata: Lacertidae) in insular and continental Greece.

Sagonas, K., Pafilis, P., Lymberakis, P., Valakos, E.D. (2015) Trends and patterns in the feeding ecology of the widespread balkan green lizard Lacerta trilineata (Squamata: Lacertidae) in insular and continental Greece. North-Western Journal of Zoology, 11(1), 117-126.

2015 Timeframe of speciation inferred from secondary contact zones in the European tree frog radiation (Hyla arborea group).

Dufresnes, C., Brelsford, A., Crnobrnja-Isailović, J., Tzankov, N., Lymberakis, P., Perrin, N. (2015) Timeframe of speciation inferred from secondary contact zones in the European tree frog radiation (Hyla arborea group). BMC Evolutionary Biology, 15(1), 155.

2015 Terrestrial snails (Mollusca: Gastropoda) of the Gyaros Island (Cyclades, Greece).

Vardinoyannis, K., Tzatzi, M., Mylonas, M. (2015) Terrestrial snails (Mollusca: Gastropoda) of the Gyaros Island (Cyclades, Greece). Folia Malacologica, 23, 41-46.

2015 Patterns and processes in the distribution of european Centipedes (Chilopoda).

Simaiakis, S.M., Strona, G. (2015) Patterns and processes in the distribution of european Centipedes (Chilopoda). Journal of Biogeography, 42(6), 1018-1028.

2015 Non-coding RNA gene families in the genomes of anopheline mosquitoes.

Dritsou ,V., Deligianni, E., Dialynas, E., Allen, J., Poulakakis, N., Louis, C., Lawson, D., Topalis, P. (2015) Non-coding RNA gene families in the genomes of anopheline mosquitoes. BMC Genomics, 15, 1038.

2015 Historical biogeography of the lacertid lizard Mesalina in North Africa and the Middle East.

Kapli, P., Lymberakis, P., Crochet, P., Geniez, P., Brito, J.C., Almutairi, M., Ahmadzadeh, F., Schmitz, A., Wilms, T., Pouyani, N.R., Poulakakis, N. (2015) Historical biogeography of the lacertid lizard Mesalina in North Africa and the Middle East. Journal of Biogeography, 42(2), 267-279.

2015 Evolutionary stability of sex chromosomes in snakes.

Rovatsos, M., Vukic, J., Lymberakis, P., Kratochvil, L. (2015) Evolutionary stability of sex chromosomes in snakes. Proc. R. Soc. Lond. B, 282, 20151992.

2015 Evaluation of the taxonomy of Helix cincta (Muller, 1774) and Helix nucula (Mousson, 1854); insights using mitochondrial DNA sequence data.

Psonis, N., Vardinoyannis, K., Mylonas, M., Poulakakis, N. (2015) Evaluation of the taxonomy of Helix cincta (Muller, 1774) and Helix nucula (Mousson, 1854); insights using mitochondrial DNA sequence data. Journal of Natural History, 49(5-8), 383-392.

2015 Description of a new Galapagos giant tortoise species (Chelonoidis; Testudines: Testudinidae) from Cerro Fatal on Santa Cruz island.

Poulakakis, N., Edwards, D.L., Chiari, Y., Garrick, R.C., Russello, M.A., Benavides, E., . . ., Caccone, A. (2015) Description of a new Galapagos giant tortoise species (Chelonoidis; Testudines: Testudinidae) from Cerro Fatal on Santa Cruz island. PLoS ONE, 10(10), e0138779.

2015 Cinematic climate change, a promising perspective on climate change communication.

Sakellari, M. (2015) Cinematic climate change, a promising perspective on climate change communication. Public Understanding of Science, 24(7), 827–841.

2015 Brachytarsinia flavipennis (Diptera, Streblidae) on Rhinolophus blasii (Mammalia, Rhinolophidae) in the Island of Crete.

Scaravelli, D., Priori, P., Georgiakakis, P. (2015) Brachytarsinia flavipennis (Diptera, Streblidae) on Rhinolophus blasii (Mammalia, Rhinolophidae) in the Island of Crete. Natura Rerum, 3(2013-2014), 35-36.

2015 A sisters’ story: Comparative phylogeography and taxonomy of Hierophis viridiflavus and H. gemonensis (Serpentes, Colubridae).

Mezzasalma, M., Dall'Asta, A., Loy, A., Cheylan, M., Lymberakis, P., Zuffi, M.A.L. (2015) A sisters' story: Comparative phylogeography and taxonomy of Hierophis viridiflavus and H. gemonensis (Serpentes, Colubridae). Zool. Scripta, 44(5), 495-508.

2015 A new species of Euscorpius from Bulgaria and Greece (Scorpiones: Euscorpiidae).

Tropea, G., Fet, V., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I. (2015) A new species of Euscorpius from Bulgaria and Greece (Scorpiones: Euscorpiidae). Euscorpius - Occasional Publications in Scorpiology, 207, 1–17.

2015 A new species of Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) from southern Bulgaria.

Tropea, G., Fet, V., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I. (2015) A new species of Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) from southern Bulgaria. Arachnologische Mitteilungen, 49, 10-20.

2015 A European concern? genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus.

Rutkowski, R., Krofel, M., Giannatos, G., Ćirović, D., Männil, P., Volokh, A. M., Lanszki, J., Heltai, M., Szabó, L., Banea, O. C., Yavruyan, E., Hayrapetyan, V., Kopaliani, N., Miliou, A., Tryfonopoulos, G. A., Lymberakis, P., Penezić, A., Pakeltytė, G., Suchecka, E., Bogdanowicz, W. (2015) A European concern? genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PLoS ONE, 10(11), e0141236.

2014 Using more than the oldest fossils: Dating Osmundaceae by three Bayesian clock approaches.

Grimm, G.W., Kapli, P., Bomfleur, B., McLoughlin, S., Renner, S.S. (2014) Using more than the oldest fossils: Dating Osmundaceae by three Bayesian clock approaches. bioRxiv, 64(3):396–405

2014 Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe.

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P., Crnobrnja Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G. F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D. R., Vences, M. (2014) Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. Amphibia - Reptilia, 35, 1-31.

2014 Two new species of Euscorpius from Euboea island, Greece (Scorpiones: Euscorpiidae).

Fet, V., Soleglad, M.E., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I. (2014) Two new species of Euscorpius from Euboea island, Greece (Scorpiones: Euscorpiidae). Arthropoda Selecta, 23(2), 11-126.

2014 Three new species of Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) from Greece.

Tropea, G., Fet, V., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I. (2014) Three new species of Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) from Greece. Euscorpius - Occasional Publications in Scorpiology, 190, 1–22.

2014 Taxonomic reassessment of Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) (Squamata: Amphisbaenia: Blanidae), with the description of a new species from south-east Anatolia (Turkey).

Sindaco, R., Kornilios, P., Sacchi, R., Lymberakis, P. (2014) Taxonomic reassessment of Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) (Squamata: Amphisbaenia: Blanidae), with the description of a new species from south-east Anatolia (Turkey). Zootaxa, 3795(3), 311-326.

2014 Sex Chromosome Conservation, DMRT1 Phylogeny and Gonad Morphology in Diploid Palearctic Green Toads (Bufo viridis Subgroup).

Tamschick, S., Rozenblut-Kościsty, B., Bonato, L., Dufresnes, C., Lymberakis, P., Kloas, W., Ogielska, M., Stöck, M. (2014) Sex Chromosome Conservation, DMRT1 Phylogeny and Gonad Morphology in Diploid Palearctic Green Toads (Bufo viridis Subgroup). Cytogenetic and Genome Research, 144, 315-324.

2014 Reduced genetic variation and strong genetic population structure in the freshwater killifish Valencia letourneuxi (Valenciidae) based on nuclear and mitochondrial markers.

Vogiatzi, E., Kalogianni, E., Zimmerman, B., Giakoumi, S., Barbieri, R., Paschou, P., Magoulas, A., Tsaparis, D., Poulakakis, N., Tsigenopoulos, C.S. (2014) Reduced genetic variation and strong genetic population structure in the freshwater killifish Valencia letourneuxi (Valenciidae) based on nuclear and mitochondrial markers. Biological Journal of the Linnean Society, 111, 334–349.

2014 Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution.

Misof, B., Liu, S., Meusemann, K., Peters, R.S., Kapli, P., et al. (2014) Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution. Science, 346(6210), 763-767.

2014 Network biogeographical analysis of the central Aegean archipelago.

Kougioumoutzis, K., Simaiakis, S., Tiniakou, A. (2014) Network biogeographical analysis of the central Aegean archipelago. Journal of Biogeography, 41(10), 1848-1858.

2014 Molecular systematics and historical biogeography of the green lizards (Lacerta) in Greece: Insights from mitochondrial and nuclear DNA.

Sagonas, K., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Parmakelis, A., Pafilis, P., Valakos, E.D. (2014) Molecular systematics and historical biogeography of the green lizards (Lacerta) in Greece: Insights from mitochondrial and nuclear DNA. Mol. Phyl. Evol., 76, 144–154.

2014 Mitochondrial phylogeography, intraspecific diversity and phenotypic convergence in the four-lined snake (Reptilia, Squamata).

Kornilios, P., Thanou, E., Lymberakis, P., Sindaco, R., Liuzzi, C., Giokas, S. (2014) Mitochondrial phylogeography, intraspecific diversity and phenotypic convergence in the four-lined snake (Reptilia, Squamata). Zool. Scripta, 43(2), 149-160.

2014 Millipedes of Cyprus (Myriapoda: Diplopoda).

Vagalinski, B., Golovatch, S., Simaiakis, S.M., Enghoff, H., Stoev, P. (2014) Millipedes of Cyprus (Myriapoda: Diplopoda). Zootaxa, 3835(4), 528-548.

2014 Massive transoceanic gene flow in a freshwater turtle (Testudines: Geoemydidae: Mauremys rivulata).

Vamberger, M., Stuckas, H., Ayaz, D., Lymberakis, P., Široký, P., Fritz ,U. (2014) Massive transoceanic gene flow in a freshwater turtle (Testudines: Geoemydidae: Mauremys rivulata). Zool. Scripta, 43, 313–322.

2014 Mapping the heterogeneity of natural and semi-natural landscapes.

Ali, A., de Bie, C.A.J.M., Skidmore, A.K., Scarrott, R.G., Lymberakis, P. (2014) Mapping the heterogeneity of natural and semi-natural landscapes. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 26(1), 176-183.

2014 Insularity affects head morphology, bite force and diet in a Mediterranean lizard.

Sagonas, K., Pafilis, P., Lymberakis, P., Donihue, C.M., Herrel, A., Valakos, E.D. (2014) Insularity affects head morphology, bite force and diet in a Mediterranean lizard. Biological Journal of the Linnean Society, 12(3), 469-484.

2014 Ground spider assemblages (Araneae: Gnaphosidae) along an urban-rural gradient in the city of Heraklion, Greece.

Kaltsas, D., Panayiotou, E., Chatzaki, M., Mylonas, M. (2014) Ground spider assemblages (Araneae: Gnaphosidae) along an urban-rural gradient in the city of Heraklion, Greece. Eur. J. Entomol., 111(1), 9–67.

2014 Fuelling in front of the barrier – are there age based behavioral differences in Garden Warblers Sylvia borin.

Barboutis, C., Henshaw, I., Kullberg, C., Nikolopoulou, S., Fransson, T. (2014) Fuelling in front of the barrier - are there age based behavioral differences in Garden Warblers Sylvia borin. PeerJ, 2, e319.

2014 First record of Stellagama stellio (Linnaeus, 1758) from Crete, Greece.

Spaneli, V., Lymberakis, P. (2014) First record of Stellagama stellio (Linnaeus, 1758) from Crete, Greece. Herpetology Notes, 7, 367-369.

2014 Film tourism and ecotourism: mutually exclusive or compatible?

Sakellari, M. (2014) Film tourism and ecotourism: mutually exclusive or compatible? International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 8(2), 194-202.

2014 Active simultaneous uplift and margin-normal extension in a forearc high, Crete, Greece.

Gallen, S.F., Wegmann, K.W., Bohnenstiehl, D.R., Pazzaglia, F.J., Brandon, M.T., Fassoulas, C. (2014) Active simultaneous uplift and margin-normal extension in a forearc high, Crete, Greece. Earth and Planetary Science Letters, 398, 11–24.

2014 A review of phylogeographic analyses of animal taxa from the Aegean and surrounding regions.

Poulakakis, N., Kapli, P., Lymberakis, P., Trichas, A., Vardinoyannis, K., Sfenthourakis, S., Mylonas, M. (2014) A review of phylogeographic analyses of animal taxa from the Aegean and surrounding regions. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 53(1), 18-32.

2014 A long-term rock uplift rate for eastern Crete and geodynamic implications for the Hellenic subduction zone.

Strobl, M., Hetzel, R., Fassoulas, C., Kubik, P.W. (2014) A long-term rock uplift rate for eastern Crete and geodynamic implications for the Hellenic subduction zone. J. of Geodynamics, 78, 21-31.

2013 Three more species of Euscorpius confirmed from Greece (Scorpiones: Euscorpiidae) Euscorpius.

Fet, V., Soleglad, M.E., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I. (2013) Three more species of Euscorpius confirmed from Greece (Scorpiones: Euscorpiidae) Euscorpius. Euscorpius, 165, 1–27.

2013 The eyes have it: Long-distance dispersal by an intraorbital leech parasite of birds.

Siddall, M.E., Rood-Goldman, R., Barrio, A., Barboutis, C. (2013) The eyes have it: Long-distance dispersal by an intraorbital leech parasite of birds. Journal of Parasitology, 99(6), 1137-1139.

2013 The conservation status of the world’s reptiles.

Böhm, M. et al.(>200), Lymberakis, P. (2013) The conservation status of the world’s reptiles. Biological Conservation, 157, 372-385.

2013 The centipede fauna (Chilopoda) of the island of Cyprus, with one new lithobiomorph species.

Simaiakis, S.M., Zapparoli, M., Mineli, A., Bonato, L. (2013) The centipede fauna (Chilopoda) of the island of Cyprus, with one new lithobiomorph species. Zootaxa, 3647(2), 279-306.

2013 Spring migration phenology and arrival conditions of the Eastern Bonelli’s Warbler and the Semi-collared Flycatcher at a small Greek island.

Barboutis, C., Evangelidis, A., Akriotis, T., Fransson, T. (2013) Spring migration phenology and arrival conditions of the Eastern Bonelli’s Warbler and the Semi-collared Flycatcher at a small Greek island. Ringing & Migration, 28(1), 39-42.

2013 Sex Determination of Scopoli’s Shearwater (Calonectris diomedea) Juveniles: A Combined Molecular and Morphometric Approach.

Karris, G., Thanou, E., Xirouchakis, S., Voulgaris, M-D., Fraguedakis-Tsolis, S., Sfenthourakis, S., Giokas, S. (2013) Sex Determination of Scopoli's Shearwater (Calonectris diomedea) Juveniles: A Combined Molecular and Morphometric Approach. Waterbirds, 36, 240-246.

2013 Scolopendromorph centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha) in the Natural History Museum (London): A review of the hitherto unidentified species collected in Africa, with remarks on taxonomy and distribution, and a new species of Otostigmus (Parotostigmus).

Simaiakis, S.M., Edgecombe, G.D. (2013) Scolopendromorph centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha) in the Natural History Museum (London): A review of the hitherto unidentified species collected in Africa, with remarks on taxonomy and distribution, and a new species of Otostigmus (Parotostigmus). Zootaxa, 3734(2), 169–198.

2013 Revealing the Geoheritage of the Eastern Crete through the development of Sitia Geopark, Crete, Greece.

Fassoulas, C., Staridas, S., Perakis, V., Mavrokosta, C. (2013) Revealing the Geoheritage of the Eastern Crete through the development of Sitia Geopark, Crete, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, XLVII/2, 1004-1016.

2013 Raptor migration in greece: A review.

Michele, P., Nicolantonio, A., Barboutis, C. (2013) Raptor migration in greece: A review. Avocetta, 37(1), 1-7.

2013 Radically different phylogeographies and patterns of genetic variation in two European brown frogs, genus Rana.

Vences, M., Hauswaldt, S.J., Steinfartz, S., Rupp, O., Goesmann, A., Kόnzel, S., Orozco-terWengel, P., Vieites, D.R., Nieto-Roman, S., Haas, S., Laugsch, C., Gehara, M., Bruchmann, S., Pabijan, M., Ludewig, A-K., Rudert, D., Angelini, C., Borkin, L.J., Crochet, P-A., Crottii, A., Dubois, A., Ficetola, G.F., Galán, P., Geniez, P., Hachtel, M., Jovanovic, O., Litvinchuk, S.N., Lymberakis, P., Ohler, A., Smirnov, N.A. (2013) Radically different phylogeographies and patterns of genetic variation in two European brown frogs, genus Rana. Mol. Phyl. Evol., 68(3), 657–670.

2013 Physiological and behavioural effects of fruit toxins on seed-predating versus seed-dispersing congeneric rodents.

Samuni-Blank, M., Izhaki, I., Dearing, M.D., Karasov, W.H., Gerchman, Y., Kohl, K.D., Lymberakis, P., Kurnath, P., Arad, Z. (2013) Physiological and behavioural effects of fruit toxins on seed-predating versus seed-dispersing congeneric rodents. The Journal of Experimental Biology, 216(19), 3667-3673.

2013 Phylogeny of Trachylepis sp. (Reptilia) from Turkey inferred from mtDNA sequences.

Guclu, O., Candan, K., Kankilic, T., Kumlutas, Y., Durmus, S.H., Poulakakis, N., Ilgaz, C. (2013) Phylogeny of Trachylepis sp. (Reptilia) from Turkey inferred from mtDNA sequences. Mitochondrial DNA, 25(6), 456-463.

2013 Phylogenetic position, origin and biogeography of Palearctic and Socotran blind-snakes (Serpentes: Typhlopidae).

Kornilios, P., Giokas, S., Lymberakis, P., Sindaco, R. (2013) Phylogenetic position, origin and biogeography of Palearctic and Socotran blind-snakes (Serpentes: Typhlopidae). Mol. Phyl. Evol., 68(1), 35–41.

2013 New records of Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834) from two Greek islands, Chios and Samothrace and consequent biogeographic implications.

Strachinis, I., Lymberakis, P. (2013) New records of Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834) from two Greek islands, Chios and Samothrace and consequent biogeographic implications. Herpetology Notes, 6(1), 513-514.

2013 Neotectonic analysis, active stress field and active faults seismic hazard assessment in Western Crete.

Mountrakis, D., Kilias, A., Pavlaki, A., Fassoulas, C., Thomaidou, E., Papazachos, C., Papaioannou, C., Roumelioti, Z., Benetatos, C., Vamvakaris, D. (2013) Neotectonic analysis, active stress field and active faults seismic hazard assessment in Western Crete. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(2), 582-594.

2013 Molecular phylogeny and historical biogeography of the Anatolian lizard Apathya (Squamata, Lacertidae).

Kapli, P., Botoni, D., Ilgaz, C., Kumlutaş, Y., Avcı, A., Pouyani, N.R., Fathinia, B., Lymberakis, P., Ahmadzadeh, F., Poulakakis, N. (2013) Molecular phylogeny and historical biogeography of the Anatolian lizard Apathya (Squamata, Lacertidae). Mol. Phyl. Evol., 66, 992–1001.

2013 Mapping land cover gradients through analysis of hyper – temporal NDVI imagery.

Ali, A., de Bie, C.A.J.M., Skidmore, A.K., Scarrott, R.G., Hamad, A.A., Venus, V., Lymberakis, P. (2013) Mapping land cover gradients through analysis of hyper - temporal NDVI imagery. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 23, 301-312.

2013 Influence of climate on segment number in Geophilus flavus, a centipede species inhabiting Sognefjord in western Norway.

Simaiakis, S.M., Djursvoll, P., Bergersen, R. (2013) Influence of climate on segment number in Geophilus flavus, a centipede species inhabiting Sognefjord in western Norway. Ann. Zool. Fennici, 50(5), 247-255.

2013 Hidden diversity of Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) in Greece revealed by multilocus species-delimitation approaches.

Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I., Poulikarakou, S., Fet, V. (2013) Hidden diversity of Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) in Greece revealed by multilocus species-delimitation approaches. Biological Journal of the Linnean Society, 110(4), 728-748.

2013 Ground beetles respond to grazing at assemblage level, rather than species-specifically: the case of Cretan shrublands.

Kaltsas, D., Trichas, A., Kougioumoutzis, K., Chatzaki, M. (2013) Ground beetles respond to grazing at assemblage level, rather than species-specifically: the case of Cretan shrublands. J. Insect Conserv., 14, 681-697.

2013 Environmental behavior and gender: An emerging area of concern for environmental education research.

Sakellari, M., Skanavis, C. (2013) Environmental behavior and gender: An emerging area of concern for environmental education research. Applied Environmental Education and Communication, 12(2), 77-87.

2013 DNA markers confirm presence of Euscorpius avcii Tropea et al., 2012 (Scorpiones: Euscorpiidae) on Samos Island, Greece.

Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Tropea, G., Yağmur, E. A., Stathi, I., Fet, V., Soleglad, M.E. (2013) DNA markers confirm presence of Euscorpius avcii Tropea et al., 2012 (Scorpiones: Euscorpiidae) on Samos Island, Greece. Euscorpius, 161, 1–6.

2013 Density banding in corals: Barcodes of past and current climate change.

Brachert, T.C., Reuter, M., Krueger, S., Boecker, A., Lohmann, H., Mertz-Kraus, R., Fassoulas, C. (2013) Density banding in corals: Barcodes of past and current climate change. Coral Reefs, 32(4), 1013-1023.

2013 Corrigendum to “molecular phylogeny and historical biogeography of the anatolian lizard Apathya (Squamata, lacertidae)” [Mol. Phylogenet. Evol. 66 (2013) 992-1001].

Kapli, P., Botoni, D., Ilgaz T., Kumlutaş Y., Avci, A., Rastegar-Pouyani, N., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2013) Corrigendum to "molecular phylogeny and historical biogeography of the anatolian lizard Apathya (Squamata, lacertidae)" . Mol. Phyl. Evol., 69(1), 308-309.

2013 Conservation phylogeography: does historical diversity contribute to regional vulnerability in European tree frogs (Hyla arborea)?

Dufresnes, C., Wasse,f J., Ghali, K., Brelsford, A., Stöck, M., Lymberakis, P., Crnobrnja-Isailovic, J., Perrin, N. (2013) Conservation phylogeography: does historical diversity contribute to regional vulnerability in European tree frogs (Hyla arborea)? Molecular Ecology, 22, 5669–5684.

2013 Comparative phylogeography reveals distinct colonization patterns of Cretan snakes.

Kyriazi, P., Kornilios, P., Nagy, Z.T., Poulakakis, N., Kumlutas, Y., Ilgaz, C., Avci, A., Göçmen B., Lymberakis, P. (2013) Comparative phylogeography reveals distinct colonization patterns of Cretan snakes. Journal of Biogeography, 40(6), 1143-1155.

2013 Comparative phylogeography of six herpetofauna species in Cyprus: late Miocene to Pleistocene colonization routes.

Poulakakis, N., Kapli, P., Kardamaki, A., Skourtanioti, E., Goecmen, B., Ilgaz, C., Kumlutaş, Y., Avci, A., Lymberakis, P. (2013) Comparative phylogeography of six herpetofauna species in Cyprus: late Miocene to Pleistocene colonization routes. Biological Journal of the Linnean Society, 108(3), 619-635.

2013 Communities of practice and participatory action research: the formation of a synergy for the development of museum programmes for early childhood.

Ampartzaki, M., Kypriotaki, M., Voreadou, C., Dardioti, A., Stathi, I. (2013) Communities of practice and participatory action research: the formation of a synergy for the development of museum programmes for early childhood. Educational Action Research, 21(1), 4–27.

2013 Analysis of Juniperus phoenicea from throughout its range in the Mediterranean using DNA sequence data from nrDNA and petN-psbM: The case for the recognition of J. turbinata Guss

Adams, R.P., Boratynski, A., Arista, M., Schwarzbach, A.E., Leschner, H., Liber, Z., Minissale, P., Mataraci, T., Avramakis, M. (2013) Analysis of Juniperus phoenicea from throughout its range in the Mediterranean using DNA sequence data from nrDNA and petN-psbM: The case for the recognition of J. turbinata Guss Phytologia, 95(2), 202-209.

2013 A new species of Euscorpius Thorell, 1876 from Peloponnese, Greece (Scorpiones: Euscorpiidae).

Tropea, G., Fet, V., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I. (2013) A new species of Euscorpius Thorell, 1876 from Peloponnese, Greece (Scorpiones: Euscorpiidae). Euscorpius, 169, 1-11.

2013 A new species of Euscorpius from Tinos Island, Greece (Scorpiones: Euscorpiidae).

Fet, V., Soleglad, M.E., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., Stathi, I. (2013) A new species of Euscorpius from Tinos Island, Greece (Scorpiones: Euscorpiidae). Revista Iberica de Aracnologia, 23, 3–10.

2013 A general species delimitation method with applications to phylogenetic placements.

Zhang, J., Kapli, P., Pavlidis, P., Stamatakis, A. (2013) A general species delimitation method with applications to phylogenetic placements. Bioinformatics, 29(22), 2869-2876.

2012 Unraveling the Peculiarities of Island Life: Vicariance, Dispersal and the Diversification of the Extinct and Extant Giant Galapagos Tortoises.

Poulakakis, N., Russello, M., Geist, D., Caccone, A. (2012) Unraveling the Peculiarities of Island Life: Vicariance, Dispersal and the Diversification of the Extinct and Extant Giant Galapagos Tortoises. Molecular Ecology, 21, 160–173.

2012 The species–area relationship in centipedes (Myriapoda: Chilopoda): a comparison between Mediterranean island groups.

Simaiakis, S., Tjorve, E., Gentile, G., Minelli, A., Mylonas, M. (2012) The species–area relationship in centipedes (Myriapoda: Chilopoda): a comparison between Mediterranean island groups. Biological Journal of the Linnean Society, 105, 146–159.

2012 The evolutionary history of the Mediterranean centipede Scolopendra cingulata (Latreille, 1829) (Chilopoda: Scolopendridae) across the Aegean archipelago.

Simaiakis, S.M., Dimopoulou, A., Mitrakos, A., Mylonas, M., Parmakelis, A. (2012) The evolutionary history of the Mediterranean centipede Scolopendra cingulata (Latreille, 1829) (Chilopoda: Scolopendridae) across the Aegean archipelago. Biological Journal of the Linnean Society, 105(3), 507–521.

2012 The distinctive structure of social calls by Hanak’s dwarf bat Pipistrellus hanaki.

Georgiakakis, P., Russo, D. (2012) The distinctive structure of social calls by Hanak’s dwarf bat Pipistrellus hanaki. Acta Chiropterologica, 14(1), 167–174.

2012 Terrestrial slugs (Gastropoda, Pulmonata) in the NATURA 2000 areas of Cyprus island.

Vardinoyannis, K., Demetropoulos, S., Mylonas, M., Triantis, K., Makris, C., Georgiou, G., Wiktor A., Demetropoulos, A. (2012) Terrestrial slugs (Gastropoda, Pulmonata) in the NATURA 2000 areas of Cyprus island. ZooKeys, 174, 63–77.

2012 Temporal organization patterns of epigean beetle communities (Coleoptera: Carabidae, Tenebrionidae) in different successional stages of eastern Mediterranean maquis.

Kaltsas, D., Trichas, A., Mylonas, M. (2012) Temporal organization patterns of epigean beetle communities (Coleoptera: Carabidae, Tenebrionidae) in different successional stages of eastern Mediterranean maquis. Journal of Natural History, 46(7-8), 495-515.

2012 Seasonal patterns of activity of S. cretica and S. cingulata (Chilopoda: Scolopendromorpha) in East Mediterranean maquis ecosystems.

Kaltsas, D., Simaiakis, S. (2012) Seasonal patterns of activity of S. cretica and S. cingulata (Chilopoda: Scolopendromorpha) in East Mediterranean maquis ecosystems. International Journal of Myriapodology, 7, 1-14.

2012 Quantitative Assessment of Geotopes as an effective Tool for Geoheritage Management.

Fassoulas, C., Mouriki, D., Dimitriou-Nikolakis, P., Iliopoulos, G. (2012) Quantitative Assessment of Geotopes as an effective Tool for Geoheritage Management. Geoheritage, 4(3), 177-193.

2012 Neotectonic study of the Western Crete. Seismic risk evaluation of the active faults.

Mountrakis, D., Kilias, A., Pavlaki, A., Fassoulas, C., Thomaidou, E., Papazachos, C., Vamvakaris, D. (2012) Neotectonic study of the Western Crete. Seismic risk evaluation of the active faults. , 42(2), 1441-8142.

2012 Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect?

Georgiakakis, P., Kaidatzi, S., Benda ,P. (2012) Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect? Vespertilio, 16, 139–147.

2012 Molecular phylogenetics and historical biogeography of the west-palearctic common toads (Bufo bufo species complex).

Garcia-Porta, J., Litvinchuk, S.N., Crochet, P.A., Romano, A., Geniez, P.H., Lo-Valvo, M., Lymberakis, P., Carranza, S. (2012) Molecular phylogenetics and historical biogeography of the west-palearctic common toads (Bufo bufo species complex). Mol. Phyl. Evol., 63(1), 113–130.

2012 Molecular data confirm recent fluctuations of northern border of dice snake (Natrix tessellata) range in Eastern Europe.

Marosi, B., Zinenko, O., Ghira, I, Crnobrnja-Isailović, J., Lymberakis, P., Sos, T., Popescu, O. (2012) Molecular data confirm recent fluctuations of northern border of dice snake (Natrix tessellata) range in Eastern Europe. North-Western Journal of Zoology, 8(2), 374-377.

2012 Microallopatry caused strong diversification in Buthus scorpions (Scorpiones: Buthidae) in the Atlas Mountains (NW Africa).

Habel, J.C., Husemann, M., Schmitt, T., Zachos, F.E., Honnen, A-C., Petersen, B., Parmakelis, A., Stathi, I. (2012) Microallopatry caused strong diversification in Buthus scorpions (Scorpiones: Buthidae) in the Atlas Mountains (NW Africa). PLoS ONE, 7(2), e2940.

2012 Genetic rediscovery of an ‘extinct’ Galápagos giant tortoise species.

Garrick, R.C., Benavides, E., Russello, M.A., Gibbs, J.P., Poulakakis, N., Dion, K.B., Hyseni, C., Kajdaci, B., Márquez, L., Bahan, S., Ciofi, C., Tapia, W., Caccone, A. (2012) Genetic rediscovery of an ‘extinct’ Galápagos giant tortoise species. Current Biology, 22(1), R10-R11.

2012 First occurrence of carnivore footprint with hyaenid affinities from the Late Miocene of Crete (Greece).

Iliopoulos, G., Roussiakis, S., Fassoulas, C. (2012) First occurrence of carnivore footprint with hyaenid affinities from the Late Miocene of Crete (Greece). Palaeobio Palaeoenv,, 92, 265–271.

2012 Evolution and radiation in the scorpion Buthus elmoutaouakili Lourenco and Qi 2006 (Scorpiones: Buthidae) at the foothills of the Atlas Mountains (North Africa).

Husemann, M., Schmitt, T., Stathi, I., Habel, JC. (2012) Evolution and radiation in the scorpion Buthus elmoutaouakili Lourenco and Qi 2006 (Scorpiones: Buthidae) at the foothills of the Atlas Mountains (North Africa). Journal of Heredity, 103(2), 221-229.

2012 Cryptic diversity among Western Palearctic tree frogs: Postglacial range expansion, range limits, and secondary contacts of three European tree frog lineages (Hyla arborea group).

Stöck, M., Dufresnes, C., Litvinchuk, S.N., Lymberakis, P., Biollay, S., Berroneau, M., Borzée, A., Ghali, K., Ogielska,M., Perrin, N. (2012) Cryptic diversity among Western Palearctic tree frogs: Postglacial range expansion, range limits, and secondary contacts of three European tree frog lineages (Hyla arborea group). Mol. Phyl. Evol., 65, 1-9.

2012 Conquering the Sahara and Arabian deserts: systematics and biogeography of Stenodactylus geckos (Reptilia: Gekkonidae).

Metallinou, M., Arnold, E.N., Crochet, P.A., Geniez, Ph., Brito, J.C., Lymberakis, P., Baha El Din, S., Sindaco, R., Robinson, M., Carranza, S. (2012) Conquering the Sahara and Arabian deserts: systematics and biogeography of Stenodactylus geckos (Reptilia: Gekkonidae). BMC Evolutionary Biology, 12, 258.

2012 Co-occurrence patterns and shaping processes of assembly in beetle and spider communities in eastern Mediterranean maquis formations.

Kaltsas, D., Panayiotou, E., Trichas, A., Chatzaki, M., Mylonas, M. (2012) Co-occurrence patterns and shaping processes of assembly in beetle and spider communities in eastern Mediterranean maquis formations. Journal of Biological Research-Thessaloniki, 18, 187-197.

2012 Breeding land birds across the Greek islands: a biogeographic study with emphasis on faunal similarity, species–area relationships and nestedness.

Simaiakis, S., Dretakis, M., Barboutis, C., Kastritis, A., Portolou, D., Xirouchakis, S. (2012) Breeding land birds across the Greek islands: a biogeographic study with emphasis on faunal similarity, species–area relationships and nestedness. Journal of Ornithology, 153, 849–860.

2012 Bat fatalities at wind farms in north-eastern Greece.

Georgiakakis, P., Kret, E., Carcamo, B., Doutau, B., Kafkaletou-Diez, A., Vasilakis, D., Papadatou, E. (2012) Bat fatalities at wind farms in north-eastern Greece. Acta Chiropterologica, 14(2), 459–468.

2012 Abundance of common buzzards (Buteo buteo) in olive monocultures in the island of Crete.

Tzortzakaki, O., Simaiakis, S., Xirouchakis, S. (2012) Abundance of common buzzards (Buteo buteo) in olive monocultures in the island of Crete. Journal of Biological Research-Thessaloniki, 17, 44-50.

2011 Variation in breeding parameters of Eleonora’s falcon (Falco eleonorae) and factors affecting its reproductive performance.

Xirouchakis, S., Fric, J., Kassara, C., Portolou, D., Dimalexis, A., Karris, G., Barboutis, C., Latsoudis, P., Bourdakis, S., Kakalis, E., Sfenthourakis, S. (2011) Variation in breeding parameters of Eleonora’s falcon (Falco eleonorae) and factors affecting its reproductive performance. Ecol. Res., 27, 407-419.

2011 Seasonal differences in energy requirements of Garden Warblers Sylvia borin migrating across the Sahara desert.

Barboutis, C., Henshaw, I., Mylonas, M., Fransson, T. (2011) Seasonal differences in energy requirements of Garden Warblers Sylvia borin migrating across the Sahara desert. Ibis, 253(4), 746-754.

2011 New data on the evolution of the Cretan spiny mouse, Acomys minous (Rodentia: Murinae), shed light on the phylogenetic relationships in the cahirinus group.

Giagia – Athanasopoulou, E.B., Rovatsos, M. T. H., Mitsainas, G. P., Martimianakis, S., Lymberakis, P., et al (2011) New data on the evolution of the Cretan spiny mouse, Acomys minous (Rodentia: Murinae), shed light on the phylogenetic relationships in the cahirinus group. Biological Journal of the Linnean Society, 102, 498–509.

2011 Morphometric and meristic diversity of the species Scolopendra cingulata Latreille, 1829 (Chilopoda: Scolopendridae) in the Mediterranean region.

Simaiakis, M. S., Giokas, S., Korsos, Z. (2011) Morphometric and meristic diversity of the species Scolopendra cingulata Latreille, 1829 (Chilopoda: Scolopendridae) in the Mediterranean region. Zoologischer Anzeiger, 250(1), 67–79.

2011 Identifying past earthquakes on carbonate faults: Advances and limitations of the ‘Rare Earth Element’ method based on analysis of the Spili Fault, Crete, Greece.

Mouslopoulou, V., Moraetis, D., Fassoulas, C. (2011) Identifying past earthquakes on carbonate faults: Advances and limitations of the ‘Rare Earth Element’ method based on analysis of the Spili Fault, Crete, Greece. Earth and Planetary Science Letters, 309(1/2), 45-55.

2011 Factors affecting plant species richness and endemism in the South Aegean (Greece).

Kagiampaki, A., Triantis, K.A., Vardinoyannis, K., Mylonas, M. (2011) Factors affecting plant species richness and endemism in the South Aegean (Greece). J. Biol. Res., 16, 282-295.

2011 Description d’un nouveau Bolbelasmus Boucomont, 1911 du sud de l’Archipel Egéen (Coleoptera, Scarabaeoidea, Bolboceratidae).

Miessen, G., Trichas, A. (2011) Description d'un nouveau Bolbelasmus Boucomont, 1911 du sud de l'Archipel Egéen (Coleoptera, Scarabaeoidea, Bolboceratidae). Lambillionea, 111(2), 182-188.

2011 Critical role for a stage-specific actin in male exflagellation of the malaria parasite.

Deligianni, E., Morgan, R.N., Bertuccini, L., Kooij, T.W.A., Laforge, A., Poulakakis, N., Schüler, H., Louis, C., Matuschewski, K., Siden-Kiamos, I. (2011) Critical role for a stage-specific actin in male exflagellation of the malaria parasite. Cellular Microbiology, 13(11), 1714–1730.

2011 Breast muscle variation before and after crossing large ecological barriers in a small migratory passerine (Sylvia borin, Boddaert 1783).

Barboutis, C., Mylonas, M., Fransson, T. (2011) Breast muscle variation before and after crossing large ecological barriers in a small migratory passerine (Sylvia borin, Boddaert 1783). J. Biol. Res., 16, 159-165.

2011 A re-analysis of the molecular phylogeny of Lacertidae with currently available data.

Kapli, P., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Mylonas, M. (2011) A re-analysis of the molecular phylogeny of Lacertidae with currently available data. Basic and Applied Herpetology, 25, 97-104.

2010 Three continents claiming an archipelago: The evolution of Aegean’s herpetofaunal diversity.

Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2010) Three continents claiming an archipelago: The evolution of Aegean’s herpetofaunal diversity. Diversity, 2, 233-255.

2010 The Late Miocene floras from Crete: vegetational and palaeoclimatic trends.

Zidianakis, G., Iliopoulos, G., Fassoulas, C. (2010) The Late Miocene floras from Crete: vegetational and palaeoclimatic trends. Geologica Balcanica, 39(1-2), 422.

2010 Slow Worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences.

Gvoždík, V., Jandzik, D., Lymberakis, P., Jablonski, D., Moravec, J. (2010) Slow Worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Mol. Phyl. Evol., 55(2), 460–472.

2010 Revision of the genus Berinda (Araneae, Gnaphosidae) in the East Mediterranean with the description of two new species.

Panayiotou, E., Kaltsas, D., Seyyar, O., Chatzaki, M. (2010) Revision of the genus Berinda (Araneae, Gnaphosidae) in the East Mediterranean with the description of two new species. Zootaxa, 2362, 44–54.

2010 Recapitulating the Evolution of Afrotheria: 57 genes and RGCs consolidate their history.

Poulakakis, N., Stamatakis, A. (2010) Recapitulating the Evolution of Afrotheria: 57 genes and RGCs consolidate their history. Systematics and Biodiversity, 8(3), 395–408.

2010 Phylogeography of the ocellated skink Chalcides ocellatus (Squamata, Scincidae), with the use of mtDNA sequences: a hitchhiker’s guide to the Mediterranean.

Kornilios, P., Kyriazi, P., Poulakakis, N., Kumlutaş, Y., Ilgaz, C., Mylonas, M., Lymberakis, P. (2010) Phylogeography of the ocellated skink Chalcides ocellatus (Squamata, Scincidae), with the use of mtDNA sequences: a hitchhiker's guide to the Mediterranean. Mol. Phyl. Evol., 54, 445-456.

2010 New Sirenian findings from Crete Island.

Svana, K., Iliopoulos, G., Fassoulas, C. (2010) New Sirenian findings from Crete Island. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(2), 746-753.

2010 Nestedness in centipede (Chilopoda) assemblages on continental islands (Aegean, Greece).

Simaiakis, S., Martínez-Morales, M.-A. (2010) Nestedness in centipede (Chilopoda) assemblages on continental islands (Aegean, Greece). Acta Oecologica, 36, 282-290.

2010 Morphotectonic analysis of Stavrakia fault scarp with emphasis on seismic risk assessment, Heraklion, Crete, Greece.

Fassoulas, C., Kagiorgi, M., Nikolakakis, M. (2010) Morphotectonic analysis of Stavrakia fault scarp with emphasis on seismic risk assessment, Heraklion, Crete, Greece. Geologica Balcanica, 39(1-2), 111.

2010 Locomotory activity and orientation of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Buthidae) in central Aegean Archipelago.

Kaltsas, D., Mylonas, M. (2010) Locomotory activity and orientation of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Buthidae) in central Aegean Archipelago. Journal of Natural History, 44(23), 1445-1459.

2010 Large mammal footprints from the Late Miocene of Western Crete.

Iliopoulos, G., Roussiakis, S., Fassoulas, C. (2010) Large mammal footprints from the Late Miocene of Western Crete. Geologica Balcanica, 39(1-2), 164.

2010 Identifying the geochemical taphonomy of the osteological material from Katsambas rockshelter.

Iliopoulos, G., Galanidou, N., Pergantis, S., Vamvakaki, V., Chaniotakis, N. (2010) Identifying the geochemical taphonomy of the osteological material from Katsambas rockshelter. Journal of Archaeological Science, 37, 116-123.

2010 Evaluating the influence of Greek Geoparks to the Local Communities.

Fassoulas, C., Zouros, N. (2010) Evaluating the influence of Greek Geoparks to the Local Communities. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(2), 896-906.

2010 European Geopark Network and Geotourism.

Zouros, N., Fassoulas, C., Valiakos, I. (2010) European Geopark Network and Geotourism. Geologica Balcanica, 39(1-2), 423.

2010 Etudes on Iurids, IV. Observations on Calchas gruberi from Megisti Island, Greece (Scorpiones: Iuridae).

Stathi, I., Fet, V., Soleglad, M. E. (2010) Etudes on Iurids, IV. Observations on Calchas gruberi from Megisti Island, Greece (Scorpiones: Iuridae). Euscorpius, 101, 1-10.

2010 DNA from the Past Informs Ex situ Conservation for the Future: An “Extinct” Species of Galapagos Tortoise Identified in Captivity.

Russello, M.R., Poulakakis, N., Gibbs, J. P., Tapia, W., Powell, J. R., Caccone, A. (2010) DNA from the Past Informs Ex situ Conservation for the Future: An “Extinct” Species of Galapagos Tortoise Identified in Captivity. PLOS One, 5(1), e8683.

2010 Breeding biology and reproductive performance of Griffon vultures Gyps fulvus on the island of Crete.

Xirouchakis, S. (2010) Breeding biology and reproductive performance of Griffon vultures Gyps fulvus on the island of Crete. Bird Study, 57, 213-225.

2010 Bat species richness and activity over an elevation gradient in mediterranean shrublands of Crete.

Georgiakakis, P., Vasilakopoulos, P., Mylonas, M., Russo, D. (2010) Bat species richness and activity over an elevation gradient in mediterranean shrublands of Crete. Hystrix It. J. Mamm. (n.s.), 21(1), 43-56.

2010 A study of diversity and geographic variation of leg pairs in geophilomorphs (Chilopoda, Geophilomorpha) in northwestern Europe.

Simaiakis, S., Iorio, E., Djursvoll, P., Meidell, B.A., Andersson, G., Kirkendall, L. (2010) A study of diversity and geographic variation of leg pairs in geophilomorphs (Chilopoda, Geophilomorpha) in northwestern Europe. Biological Journal of the Linnean Society, 100(4), 899-909.

2010 A new late Pleistocene Mammal locality from Western Crete.

Iliopoulos, G., Eikamp, H., Fassoulas, C. (2010) A new late Pleistocene Mammal locality from Western Crete. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(2), 918-925.

2010 A new late miocene plant assemblage from Messara basin (Crete, Greece).

Zidianakis, I., Iliopoulos, G., Fassoulas, C. (2010) A new late miocene plant assemblage from Messara basin (Crete, Greece). Bull. Geol. Soc. Greece, 43(2), 781-792.

2009 The phylogeny and biogeography of the genus Zonites Montfort, 1810 (Gastropoda: Pulmonata): preliminary evidence from mitochondrial data.

Kornilios, P., Poulakakis, N., Mylonas, M., Vardinoyannis, K. (2009) The phylogeny and biogeography of the genus Zonites Montfort, 1810 (Gastropoda: Pulmonata): preliminary evidence from mitochondrial data. Journal of Molluscan Studies, 75(2), 109-117.

2009 Tail shedding in island lizards (Lacertidae, Reptilia): Decline of antipredator defences in relaxed predation environments.

Pafilis, P., Foufopoulos, J., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Valakos, E. (2009) Tail shedding in island lizards (Lacertidae, Reptilia): Decline of antipredator defences in relaxed predation environments. Evolution, 63(5), 1262–1278.

2009 Relationships among macroinvertebrate community structure, bio/ecological trait profiles, and environmental descriptors in European human-altered streams.

Morais, M., Pinto, P., Pedro, A., Battin, T., Gafny, S., Gerino, M., Marti, E., Puig, M., Pusch, M., Solimini, A., Voreadou, C., Sabater, F., Usseglio-Polatera, P. (2009) Relationships among macroinvertebrate community structure, bio/ecological trait profiles, and environmental descriptors in European human-altered streams. SIL Proceedings, 30:8, 1234-1238

2009 Relationship among macroinvertebrate community structure, bio/ecological trait profiles, and environmental descriptors in European human-altered streams.

Morais, M., Pinto, P., Pedro, A., Battin, T., Gafny, S., Gerino, M., Marti, E., Puig, M., Pusch, M., Solimini, A., Voreadou, C., Sabater, F., Usseglio-Polatera, P. (2009) Relationship among macroinvertebrate community structure, bio/ecological trait profiles, and environmental descriptors in European human-altered streams. Verh. Internat. Verein. Limnol., 30(8), 1234-1238.

2009 Phenology of Opiliones on an altitudinal gradient on Lefka Ori Mountains, Crete, Greece.

Chatzaki, M., Lymberakis, P., Mitov, P., Mylonas, M. (2009) Phenology of Opiliones on an altitudinal gradient on Lefka Ori Mountains, Crete, Greece. J. Arachnol., 37(2), 139–146.

2009 Late Miocene sea surface salinity variability and paleoclimate conditions in the Eastern Mediterranean inferred from coral aragonite δ18O.

Mertz-Kraus, R., Brachert, T., Reuter, M., Galer, S.J.G, Fassoulas, C., Iliopoulos, G. (2009) Late Miocene sea surface salinity variability and paleoclimate conditions in the Eastern Mediterranean inferred from coral aragonite δ18O. Chemical Geol., 262, 202-216.

2009 Intraspecific differentiation of social behavior and shelter selection in Mesobuthus gibbosus (Brulle, 1832) (Scorpiones: Buthidae).

Kaltsas, D., Stathi, I., Mylonas, M. (2009) Intraspecific differentiation of social behavior and shelter selection in Mesobuthus gibbosus (Brulle, 1832) (Scorpiones: Buthidae). Journal of Ethology, 27(3), 467-473.

2009 Historical biogeography of the endemic Campanulaceae of Crete.

Cellinese, N., Smith, S.A., Edwards, E.J., Kim, S-T., Avramakis, M., Donoghue, M.J. (2009) Historical biogeography of the endemic Campanulaceae of Crete. Journal of Biogeography, 36(7), 1253-1269.

2009 Foraging behaviour and flight characteristics of griffon vultures (Gyps fulvus) in the island of Crete (Greece).

Xirouchakis, S., Andreou, G. (2009) Foraging behaviour and flight characteristics of griffon vultures (Gyps fulvus) in the island of Crete (Greece). Wildlife Biology, 15, 1-16.

2009 Boselaphines (Artiodactyla, Ruminantia, Bovidae) from the Middle Siwaliks of the Hasnot, Pakistan.

Akbar Khan, M., Iliopoulos, G., Akhtar, M. (2009) Boselaphines (Artiodactyla, Ruminantia, Bovidae) from the Middle Siwaliks of the Hasnot, Pakistan. Geobios, 42(6), 739-753.

2008 When and where to fuel before crossing the Sahara desert – extended stopover and migratory fuelling in first-year garden warblers Sylvia borin.

Fransson, T., Barboutis, C., Mellroth, R., Akriotis, T. (2008) When and where to fuel before crossing the Sahara desert – extended stopover and migratory fuelling in first-year garden warblers Sylvia borin. Journal of Avian Biology, 39, 133-138.

2008 Two new species of Podarcis (Squamata; Lacertidae) from Greece.

Lymberakis, P., Poulakakis, N., Kaliontzopoulou, A., Valakos, E., Mylonas, M. (2008) Two new species of Podarcis (Squamata; Lacertidae) from Greece. Systematics and Biodiversity, 6(3), 307–318.

2008 The status of Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) in Greece.

Dimalexis, A., Xirouchakis, S., Portolou, D., Latsoudis, P., Karris, G., Fric, J., Georgiakakis, P., Barboutis, C., Bourdakis, S., Ivovic, M., Kominos, Th., Kakalis, E. (2008) The status of Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) in Greece. Journal of Ornithology, 149(1), 23-30.

2008 The Scolopendra species of the Mediterranean region with emphasis on Greece (Chilopoda, Scolopendridae): the effect of geography and palaeogeography on their distribution.

Simaiakis, S., Mylonas, M. (2008) The Scolopendra species of the Mediterranean region with emphasis on Greece (Chilopoda, Scolopendridae): the effect of geography and palaeogeography on their distribution. Zootaxa, 1792, 39-53.

2008 The genus Dendarus LATREILLE 1829 (Coleoptera, Tenebrionidae: Dendarini) in Greece. A systematic account of the genus with the description of a new species and four new systematic combinations. Papers dedicated to Prof. Dr. Božidar Ćurčić. S. E. Makarov & R. N. Dimitrijević

Trichas, A. (2008) The genus Dendarus LATREILLE 1829 (Coleoptera, Tenebrionidae: Dendarini) in Greece. A systematic account of the genus with the description of a new species and four new systematic combinations. Papers dedicated to Prof. Dr. Božidar Ćurčić. S. E. Makarov & R. N. Dimitrijević. Advances in Arachnology and Developmental Biology, 12, 417-462.

2008 The foraging activity of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Buthidae) in central and south Aegean Archipelago.

Kaltsas, D., Stathi, I., Mylonas, M. (2008) The foraging activity of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Buthidae) in central and south Aegean Archipelago. Journal of Natural History, 42(5–8), 513–527.

2008 The evolution of anti-malarial immune genes in the Anopheles gambiae complex.

Slotman, M.A., Parmakelis, A., Poulakakis, N., Dion, K.B., Marshall, J.C., Antonio-Nkondjio, C., Simard, F., Caccone, A., Powell, J.R. (2008) The evolution of anti-malarial immune genes in the Anopheles gambiae complex. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 79(6), 201-201.

2008 Scorpiones of the Eastern Mediterranean. Monographs. Papers dedicated to Prof. Dr. Božidar Ćurčić. S. E. Makarov & R. N. Dimitrijević

Kaltsas, D., Stathi, I., Fet, V. (2008) Scorpiones of the Eastern Mediterranean. Monographs. Papers dedicated to Prof. Dr. Božidar Ćurčić. S. E. Makarov & R. N. Dimitrijević. Advances in Arachnology and Developmental Biology, 12, 209-246.

2008 Rediscovery of an extinct species of giant Galapagos tortoise.

Poulakakis, N., Glaberman, S., Russello, M., Beheregaray, L.B., Ciofi, C., Powell, J.R., Caccone, A. (2008) Rediscovery of an extinct species of giant Galapagos tortoise. PNAS, 105(40), 15464–15469.

2008 Population structure, diversity and phylogeography in the near threatened Eurasian Black Vulture Aegypius monachus (Falconiformes; Accipitridae) in Europe: insights from microsatellite and mtDNA variation.

Poulakakis, N., Antoniou, A., Mantziou, G., Parmakelis, A., Skartsi, Th., Vasilakis, D., Elorriaga, J., de la Puente, J., Gavashelishvili, A., Ghasabyan, M., Katzner, T., McGrady, M., Batbayar, N., Fuller, M., Natsagdorj, T. (2008) Population structure, diversity and phylogeography in the near threatened Eurasian Black Vulture Aegypius monachus (Falconiformes; Accipitridae) in Europe: insights from microsatellite and mtDNA variation. Biological Journal of the Linnean Society, 95(4), 859-872.

2008 Molecular phylogeny of three Mesalina (Reptilia: Lacertidae) species (M. guttulata, M. brevirostris and M. bahaeldini) from North Africa and the Middle East: another case of paraphyly?

Kapli, P., Lymberakis, P., Poulakakis, N., Mantziou, G., Parmakelis, A., Mylonas, M. (2008) Molecular phylogeny of three Mesalina (Reptilia: Lacertidae) species (M. guttulata, M. brevirostris and M. bahaeldini) from North Africa and the Middle East: another case of paraphyly? Mol. Phyl. Evol., 49, 102–110.

2008 Molecular phylogeny of the Greek legless skink Ophiomorus punctatissimus (Squamata: Scincidae): The impact of the Mid-Aegean trench in its phylogeography.

Poulakakis, N., Pakaki, V., Mylonas, M., Lymberakis, P. (2008) Molecular phylogeny of the Greek legless skink Ophiomorus punctatissimus (Squamata: Scincidae): The impact of the Mid-Aegean trench in its phylogeography. Mol. Phyl. Evol., 47, 396-402.

2008 Molecular phylogeny and phylogeography of the Greek populations of the genus Orthometopon (Isopoda, Oniscidea) based on mtDNA sequences.

Poulakakis, N., Sfenthourakis, S. (2008) Molecular phylogeny and phylogeography of the Greek populations of the genus Orthometopon (Isopoda, Oniscidea) based on mtDNA sequences. Zoological Journal of the Linnean Society, 152, 707-715.

2008 Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae).

Kyriazi, P., Poulakakis, N., Parmakelis, A., Crochet, P.A., Moravec, J., Rastegar-Pouyani, N., Tsigenopoulos, C.S., Magoulas, A., Mylonas, M., Lymberakis, P. (2008) Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae). Mol. Phyl. Evol., 49, 795-805.

2008 Evolutionary species-area curves as revealed by single-island endemics: insights for the interprovincial species–area relationship.

Triantis, K.A., Mylonas, M., Whittaker, R.J. (2008) Evolutionary species-area curves as revealed by single-island endemics: insights for the interprovincial species–area relationship. Ecography, 31(3), 401-407.

2008 Biometrics, sexual dimorphism and gender determination in an insular population of griffon vultures (Gyps fulvus).

Xirouchakis, S., Poulakakis, N. (2008) Biometrics, sexual dimorphism and gender determination in an insular population of griffon vultures (Gyps fulvus). ARDEA, 96(1), 91-98.

2008 Biogeography, land snails and incomplete data sets: the case of three island groups in the Aegean Sea.

Triantis, K.A., Vardinoyannis, K., Mylonas, M. (2008) Biogeography, land snails and incomplete data sets: the case of three island groups in the Aegean Sea. Journal of Natural History, 42(5-8), 467-490.

2008 Biogeographic patterns of tenebrionid beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) on four island groups in the south Aegean Sea.

Trichas, A., Lagkis, A., Triantis, K., Poulakakis, N., Chatzaki, M. (2008) Biogeographic patterns of tenebrionid beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) on four island groups in the south Aegean Sea. Journal of Natural History, 42, 491-511.

2008 Biodiversity patterns of terrestrial isopods from two island groups in the Aegean Sea (Greece): Species-area relationship, small island effect, and nestedness.

Triantis, K.A., Sfenthourakis, S., Mylonas, M. (2008) Biodiversity patterns of terrestrial isopods from two island groups in the Aegean Sea (Greece): Species-area relationship, small island effect, and nestedness. Ecoscience, 15(2), 169-181.

2008 Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, Greece.

Benda, P., Georgiakakis, P., Dietz, C., Hanák, V., Galanaki, K., Markantonatou, V., Chudárková, A., Hulva, P. (2008) Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, Greece. Acta Soc. Zool. Bohem, 72, 105–190.

2008 An audio-visual nest monitoring system for the study and manipulation of siblicide in bearded vultures Gypaetus barbatus on the island of Crete (Greece).

Grivas, C., Xirouchakis, S., Christodoulou, C., Carcamo-Aboitiz, B., Georgiakakis, P., Probonas, M. (2008) An audio-visual nest monitoring system for the study and manipulation of siblicide in bearded vultures Gypaetus barbatus on the island of Crete (Greece). Journal of Ethology, 27, 105-116.

2007 The population structure of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Buthidae) on Koufonisi Island (Central Aegean Archipelago, Greece).

Kaltsas, D., Mylonas, M. (2007) The population structure of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Buthidae) on Koufonisi Island (Central Aegean Archipelago, Greece). Euscorpius, 55(1), 1–8.

2007 Seasonal and daily activity pattern in Griffon Vulture (Gyps fulvus) colonies on the island of Crete.

Xirouchakis, S. (2007) Seasonal and daily activity pattern in Griffon Vulture (Gyps fulvus) colonies on the island of Crete. Ornis Fennica, 84, 39-46.

2007 Salt stress impact on the molecular structure and function of the photosynthetic apparatus-The protective role of polyamines.

Demetriou, G., Neonaki, C., Navakoudis, E., Kotzabasis, K. (2007) Salt stress impact on the molecular structure and function of the photosynthetic apparatus-The protective role of polyamines. Biochimica et Biophysica Acta, 1767(4), 272-280.

2007 Patterns of selection on anti-malarian immune genes: Adaptive evolution in LRIM1 in Anopheles arabiensis.

Slotman, M.A., Parmakelis, A., Marshall, J.C., Poulakakis, N., Awono-Ambene, P.H., Antonio-Nkondjio, C., Simard, F., Caccone, A., Powell, J.R. (2007) Patterns of selection on anti-malarian immune genes: Adaptive evolution in LRIM1 in Anopheles arabiensis. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 77(5), 250.

2007 Patterns of selection in anti-malarial immune genes in malaria vectors : evidence for adaptive evolution in LRIM1 in Anopheles arabiensis.

Slotman, M.A., Parmakelis, A., Marshall, J.C., Poulakakis, N., Awono-Ambene, P.H., Antonio-Nkondjio, C., Simard, F., Caccone, A., Powell, J.R. (2007) Patterns of selection in anti-malarial immune genes in malaria vectors : evidence for adaptive evolution in LRIM1 in Anopheles arabiensis. PLoS One, 2(8), p. e793.

2007 Mitochondrial Phylogeography of Western Palaearctic Rana (Pelophylax) spp. with emphasis in the Eastern Mediterranean populations.

Lymberakis, P., Poulakakis, N., Manthalou, G., Tsigenopoulos, C.S., Magoulas, A., Mylonas, M. (2007) Mitochondrial Phylogeography of Western Palaearctic Rana (Pelophylax) spp. with emphasis in the Eastern Mediterranean populations. Mol. Phyl. Evol., 44, 115-125.

2007 It remains a mammoth DNA fragment. A reply to Binladen et al. (2006) and Orlando et al. (2006).

Poulakakis, N., Parmakelis, A., Lymberakis, P., Mylonas, M., Zouros, E., Reese, D.S., Glaberman, S., Caccone, A. (2007) It remains a mammoth DNA fragment. A reply to Binladen et al. (2006) and Orlando et al. (2006). Biology Letters, 3, 60-63.

2007 Influence of the Developmental Stage on the (Proto)-Hypericin and (Proto) Pseudohypericin Levels of Hypericum Plants from Crete.

Xenophontos, M., Stavropoulos, E., Avramakis, E., Navakoudis, E., Dörnemann D., Kotzabasis, K. (2007) Influence of the Developmental Stage on the (Proto)-Hypericin and (Proto) Pseudohypericin Levels of Hypericum Plants from Crete. Planta Medica, 73(12), 1309-1315.

2007 Identification and assessment of Cretan Geotopes.

Fassoulas, C., Paragamian, K., Iliopoulos, G. (2007) Identification and assessment of Cretan Geotopes. Bull. Geol. Soc. Greece, 40(4), 1780-1795.

2007 Digestive performance in five Mediterranean lizard species: effects of temperature and insularity.

Pafilis, P., Foufopoulos, J., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Valakos, E. (2007) Digestive performance in five Mediterranean lizard species: effects of temperature and insularity. Journal of Comparative Physiology B, 177(1), 49-60.

2007 Developmental abnormalities in Himantarium gabrielis (Linné, 1767) (Chilopoda: Geophilomorpha: Himantariidae).

Simaiakis, S., Iorio, E., Verena, S. (2007) Developmental abnormalities in Himantarium gabrielis (Linné, 1767) (Chilopoda: Geophilomorpha: Himantariidae). Bulletin de Mus. Nat. Bordeaux, 142(35), 301-306.

2007 Description d’ Elaphocera kosensis nouvelle espece du genre Elaphocera GENE, 1836 (Coleoptera, Scarabaeoidaea, Melolonthidae, Pachydeminae).

Keith, D., Trichas, A. (2007) Description d' Elaphocera kosensis nouvelle espece du genre Elaphocera GENE, 1836 (Coleoptera, Scarabaeoidaea, Melolonthidae, Pachydeminae). Biocosme Mesogeen, Nice, 24(2), 51-55.

2007 Combining immunological and molecular data to assess phylogenetic relations of some Hellenic Podarcis species.

Valakos, E.D., Kourkouli, A., Skopeliti, M., Pafilis, P., Poulakakis, N., Voutsas, I., Lymberakis, P., Simou, C., Voelter, W., Tsitsilonis, O.E. (2007) Combining immunological and molecular data to assess phylogenetic relations of some Hellenic Podarcis species. Comparative Biochemistry and Physiology, 147(1), 1-10.

2007 Changes in the LHCII-mediated energy utilization and dissipation adjust the methanol-induced biomass increase.

Navakoudis, E., Ioannidis, N., Dörnemann, D., Kotzabasis, K. (2007) Changes in the LHCII-mediated energy utilization and dissipation adjust the methanol-induced biomass increase. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics, 1767, 948-955.

2007 Breeding behaviour and parental care of the Griffon Vulture Gyps fulvus on the island of Crete.

Xirouchakis, S., Mylonas, M. (2007) Breeding behaviour and parental care of the Griffon Vulture Gyps fulvus on the island of Crete. Ethology, Ecology & Evolution, 19, 1-26.

2007 Ancient DNA and the genetic signature of ancient Greek manuscripts.

Poulakakis, N., Tselikas, A., Bitsakis,I., Mylonas, M., Lymberakis, P. (2007) Ancient DNA and the genetic signature of ancient Greek manuscripts. Journal of Archaeological Science, 34, 675-680.

2007 A revised catalogue of the centipedes (Chilopoda) of the North Aegean Archipelago with particular reference to the islands of Hios, Limnos and Skyros.

Simaiakis, S., Voulgaris, G., Mylonas, M. (2007) A revised catalogue of the centipedes (Chilopoda) of the North Aegean Archipelago with particular reference to the islands of Hios, Limnos and Skyros. Belgian Journal of Zoology, 137(2), 243-246.

2007 A polyamine- and LHCII protease activity-based mechanism regulates the plasticity and adaptation status of the photosynthetic apparatus.

Navakoudis, E., Vrentzou, K., Kotzabasis, K. (2007) A polyamine- and LHCII protease activity-based mechanism regulates the plasticity and adaptation status of the photosynthetic apparatus. Biochimica et Biophysica Acta, 1767, 261–271.

2007 A new neobisiid pseudoscorpion species from Crete (Greece), with notes on its morphology, distribution, evolution, and phylogeny.

Curcic, B., Dimitrijevic, R., Trichas, A., Tomic, V., Curcic, S. (2007) A new neobisiid pseudoscorpion species from Crete (Greece), with notes on its morphology, distribution, evolution, and phylogeny. Journal of Natural History, 41(13–16), 751–769.

2007 A late miocene leaf assemblage from Vrysses, western Crete, Greece, and its paleoenvironmental and paleoclimatic interpetation.

Zidianakis, G., Mohr, B.A.R., Fassoulas, Ch. (2007) A late miocene leaf assemblage from Vrysses, western Crete, Greece, and its paleoenvironmental and paleoclimatic interpetation. Geodiversitas, 29(3), 351-377.

2006 The type specimens of Laudakia sellio (Linnaeus) (Reptilia: Agamidae) and its subspecies.

Crochet, P-A., Lymberakis, P., Werner, Y.L. (2006) The type specimens of Laudakia stellio (Linnaeus) (Reptilia: Agamidae) and its subspecies. Journal of Natural History, 40(7-8), 461-471.

2006 The involvement of LHCII-associated polyamines in the response of the photosynthetic apparatus to low temperature.

Sfakianaki, M., Sfichi, L., Kotzabasis, K. (2006) The involvement of LHCII-associated polyamines in the response of the photosynthetic apparatus to low temperature. J. Photochem. Photobiol., Β84, 181-188.

2006 The effect of insularity on the seasonal population structure of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Buthidae).

Kaltsas, D., Stathi, I., Mylonas, M. (2006) The effect of insularity on the seasonal population structure of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius - Occasional Publications in Scorpiology, 44, 1-8.

2006 Taxonomic revision of the epigean representatives of the spider subfamily Harpacteinae (Araneae: Dysderidae) on the island of Crete.

Chatzaki, M., Arnedo, M.A. (2006) Taxonomic revision of the epigean representatives of the spider subfamily Harpacteinae (Araneae: Dysderidae) on the island of Crete. Zootaxa, 1169, 1-32.

2006 Spring stopover of a long distance migrant on island Gavdos, the southernmost point of Europe.

Barboutis, C., Ivovic, M., Akriotis, T., Mylonas, M. (2006) Spring stopover of a long distance migrant on island Gavdos, the southernmost point of Europe. J. Ornithology, 145(5), 133.

2006 Recent knowledge on the centipede fauna (Chilopoda) of the south Aegean archipelago (Greece, Eastern Mediterranean).

Simaiakis, S., Mylonas, M. (2006) Recent knowledge on the centipede fauna (Chilopoda) of the south Aegean archipelago (Greece, Eastern Mediterranean). Norwegian Journal of Entomology, 53(2), 281-298.

2006 Re-approaching small island effect.

Triantis, K.A., Vardinoyannis, K., Tsolaki, E., Botsaris, I., Lika, K., Mylonas, M. (2006) Re-approaching small island effect. Journal of Biogeography, 33, 914–923.

2006 Pygmy, but mammoth. Research highlights.

Poulakakis, N. (2006) Pygmy, but mammoth. Research highlights. Nature, 440, 1092.

2006 Phylogeography of Iurus dufoureius (Brulle, 1832) (Scorpiones, Iuridae).

Parmakelis, A., Stathi, I., Spanos, L., Louis, C., Mylonas, M. (2006) Phylogeography of Iurus dufoureius (Brulle, 1832) (Scorpiones, Iuridae). Journal of Biogeography, 33, 251-260.

2006 Patterns of species richness on very small islands: the plants of the Aegean archipelago.

Panitsa, M., Tzanoudakis, D., Triantis, K.A., Sfenthourakis, S. (2006) Patterns of species richness on very small islands: the plants of the Aegean archipelago. Journal of Biogeography, 33, 1223–1234.

2006 Monitoring nesting activity with an automated surveillance video system: A case study of the endangered Bearded Vulture in Crete.

Grivas, C., Christodulu, C., Xirouchakis, S., Probonas, M. (2006) Monitoring nesting activity with an automated surveillance video system: A case study of the endangered Bearded Vulture in Crete. Journal of Ornithology, Abstracts to XXIV. International Ornithological Congress, Hamburg, 2006, supl. 1, 147(5), 175-176.

2006 Late Miocene horned rhinoceroses (Rhinocerotinae, Mammalia) from Kerassia (Euboea, Greece).

Giaourtsakis, I., Theodorou, G., Roussiakis, S., Athanassiou, A., Iliopoulos, G. (2006) Late Miocene horned rhinoceroses (Rhinocerotinae, Mammalia) from Kerassia (Euboea, Greece). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 239(3), 367-398.

2006 Late Miocene corals (10 Ma) from Crete (Greece) document interannual climate variability controlled by the Icelandic Low.

Brachert, T., Reuter, M., Felis, T., Kroeger, K., Lohmann, G., Micheels, A., Fassoulas, C. (2006) Late Miocene corals (10 Ma) from Crete (Greece) document interannual climate variability controlled by the Icelandic Low. Earth and Planetary Science Letters, 245, 81-94.

2006 Intraspecific variation in segment number in Pachymerium ferrugineum (Koch, 1835) (Chilopoda: Geophilomorpha) in the south Aegean Archipelago (NE Mediterranean, Greece).

Simaiakis, S., Mylonas, M. (2006) Intraspecific variation in segment number in Pachymerium ferrugineum (Koch, 1835) (Chilopoda: Geophilomorpha) in the south Aegean Archipelago (NE Mediterranean, Greece). Biological Journal of the Linnean Society, 88, 533-539.

2006 First contribution to the knowledge of the Collembola fauna of the White Mountains (Lefka Ori) in West Crete, (Insecta, Collembola, Isotomidae).

Schulz, H.S., Lymberakis, P. (2006) First contribution to the knowledge of the Collembola fauna of the White Mountains (Lefka Ori) in West Crete, (Insecta, Collembola, Isotomidae). Senckenbergiana biologica, 86(2), 229-234.

2006 Evolution of Mesobuthus gibbosus (Brullé, 1832) (Scorpiones: Buthidae) in the northeastern Mediterranean region.

Parmakelis, A., Stathi, I., Chatzaki, M., Simaiakis, S., Spanos, L., Louis, C., Mylonas, M. (2006) Evolution of Mesobuthus gibbosus (Brullé, 1832) (Scorpiones: Buthidae) in the northeastern Mediterranean region. Molecular Ecology, 15(10), 2883-2894.

2006 Disassociation between weak sexual isolation and genetic divergence in a hermaphroditic land snail and implications about chirality.

Giokas, S., Mylonas, M., Rolán-Alvarez, E. (2006) Disassociation between weak sexual isolation and genetic divergence in a hermaphroditic land snail and implications about chirality. Journal of Evolutionary Biology, 19(5), 1631-1640.

2006 Breeding bird assemblages of eastern Mediterranean shrublands: composition, organisation and patterns of diversity.

Katsimanis, N., Dretakis, M., Akriotis, T., Mylonas, M. (2006) Breeding bird assemblages of eastern Mediterranean shrublands: composition, organisation and patterns of diversity. Journal of Ornithology, 147(3), 419-427.

2006 Biochronology of Hasnot, the Middle Siwaliks, Pakistan.

Akbar Khan, M., Akhtar, M., Iliopoulos, G., Majid Khan, A., Farooq, U. (2006) Biochronology of Hasnot, the Middle Siwaliks, Pakistan. Proceedings of Pakistan Congress of Zoology, 26, 75-80.

2006 Ancient DNA forces reconsideration of Mediterranean pygmy elephantids.

Poulakakis, N., Parmakelis, A., Lymberakis, P., Mylonas, M., Zouros, E., Reese, D.S., Glaberman, S., Caccone, A. (2006) Ancient DNA forces reconsideration of Mediterranean pygmy elephantids. Biology Letters, 2, 451-454.

2006 An almost complete skeleton of Metailurus parvulus (Carnivora, Felidae) from the late Miocene of Kerassia (Northern Euboea, Greece)

Roussiakis, S., Theodorou, G., Iliopoulos, G. (2006) An almost complete skeleton of Metailurus parvulus (Carnivora, Felidae) from the late Miocene of Kerassia (Northern Euboea, Greece) Geobios, 39(4), 563-584.

2005 The phylogeography of the gecko Cyrtopodion kotschyi (Reptilia: Gekkonidae) in the Aegean archipelago.

Kasapidis, P., Magoulas, A., Mylonas, M., Zouros, E. (2005) The phylogeography of the gecko Cyrtopodion kotschyi (Reptilia: Gekkonidae) in the Aegean archipelago. Mol. Phyl. Evol., 35(3), 612-623.

2005 The distribution of ground spiders (Araneae, Gnaphosidae) along the altitudinal gradient of Crete, Greece: species richness, activity and altitudinal range.

Chatzaki, M., Lymberakis, P., Markakis, G., Mylonas, M. (2005) The distribution of ground spiders (Araneae, Gnaphosidae) along the altitudinal gradient of Crete, Greece: species richness, activity and altitudinal range. Journal of Biogeography, 32(5), 813–831.

2005 The diet of the Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Crete.

Xirouchakis, S. (2005) The diet of the Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Crete. Journal of Raptor Research, 39(2), 179-183.

2005 The centipede fauna of the Aegean archipelago (Greece, eastern Mediterranean).

Simaiakis, S., Minelli, A., Mylonas, M. (2005) The centipede fauna of the Aegean archipelago (Greece, eastern Mediterranean). Israel Journal of Zoology, 51, 241-307.

2005 The avifauna of the western Rodopi forests (N. Greece).

Xirouchakis, S. (2005) The avifauna of the western Rodopi forests (N. Greece). Belgian Journal of Zoology, 135(2), 261-269.

2005 Taxonomy, evolutionary history and biogeography of the Broad-toothed Field Mouse (Apodemus mystacinus) in the Eastern Mediterranean area based on mitochondrial and nuclear genes.

Michaux, J., Bellinvia, E., Lymberakis, P. (2005) Taxonomy, evolutionary history and biogeography of the Broad-toothed Field Mouse (Apodemus mystacinus) in the Eastern Mediterranean area based on mitochondrial and nuclear genes. Biological Journal of the Linnean Society, 85(1), 53–63.

2005 Status and structure of the Griffon Vulture (Gyps fulvus) population in Crete.

Xirouchakis, S., Mylonas, M. (2005) Status and structure of the Griffon Vulture (Gyps fulvus) population in Crete. European Journal of Wildlife Research, 51(4), 223-231.

2005 Species richness, environmental heterogeneity and area: A case study based on land snails in Skyros archipelago (Aegean Sea, Greece).

Triantis, K.A., Mylonas, M., Weiser, M.D, Lika, K., Vardinoyannis, K. (2005) Species richness, environmental heterogeneity and area: A case study based on land snails in Skyros archipelago (Aegean Sea, Greece). Journal of Biogeography, 32, 1727-1735.

2005 Simulated solar irradiation with enhanced UV-B adjust plastid- and thylakoid-associated polyamine changes for UV-B protection.

Lütz, C., Navakoudis, E., Seidlitz, H.K., Kotzabasis, K. (2005) Simulated solar irradiation with enhanced UV-B adjust plastid- and thylakoid-associated polyamine changes for UV-B protection. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics, 1710, 24-33.

2005 Selection of breeding cliffs by the Griffon Vulture Gyps fulvus in Crete.

Xirouchakis, S., Mylonas, M. (2005) Selection of breeding cliffs by the Griffon Vulture Gyps fulvus in Crete. Acta Ornithologica, 40(2), 155-161.

2005 Raman spectroscopic carbonaceous material thermometry of low-grade metamorphic rocks: Calibration and application to tectonic exhumation in Crete, Greece.

Rahl, J., Anderson, K., Brandon, M., Fassoulas, C. (2005) Raman spectroscopic carbonaceous material thermometry of low-grade metamorphic rocks: Calibration and application to tectonic exhumation in Crete, Greece. Earth and Planetary Science Letters, 240, 339-354.

2005 Phylogeography of Balkan wall lizard (Podarcis taurica) and its relatives inferred from mitochondrial DNA sequences.

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Valakos, E., Pafilis, P., Zouros, E., Mylonas, M. (2005) Phylogeography of Balkan wall lizard (Podarcis taurica) and its relatives inferred from mitochondrial DNA sequences. Molecular Ecology, 14, 2433-2443.

2005 Phylogenetic relationships and evolutionary history of snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Squamata: Scincidae).

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Tsigenopoulos, C, Magoulas, A., Mylonas, M. (2005) Phylogenetic relationships and evolutionary history of snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Squamata: Scincidae). Mol. Phyl. Evol., 34(2), 245-256.

2005 Phylogenetic relationships and biogeography of Balkan Podarcis species by Bayesian and Maximum Likelihood Analyses of Mitochondrial DNA Sequences.

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Valakos, E., Zouros, E., Mylonas, M. (2005) Phylogenetic relationships and biogeography of Balkan Podarcis species by Bayesian and Maximum Likelihood Analyses of Mitochondrial DNA Sequences. Mol. Phyl. Evol., 37, 845-857.

2005 Phenological patterns of ground spiders (Araneae, Gnaphosidae) on Crete, Greece.

Chatzaki, M., Markakis, G., Mylonas, M. (2005) Phenological patterns of ground spiders (Araneae, Gnaphosidae) on Crete, Greece. Ecologia Mediterranea, 31(1), 33-53.

2005 Nutrient transient storage by the invertebrate assemblage in streams with contrasting nutrient loads.

Solimini, A.G., Singer, G.A., Marti, E., Battin, T.J., Gafny, S., Gerino, M., Morais, M., Puig, M.A., Push, M., Ruggiero, A., Voreadou, C., Sabater, F. (2005) Nutrient transient storage by the invertebrate assemblage in streams with contrasting nutrient loads. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29, 807-810.

2005 Landscape response to the tectonic uplift of Crete, Greece.

Fassoulas, C., Nikolakakis, M. (2005) Landscape response to the tectonic uplift of Crete, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 37, 201-217.

2005 Isolation and characterization of six polymorphic microsatellite markers in the fresh water turtle Mauremys rivulata (Testudines: Geoemydidae).

Mantziou, G., Antoniou, A., Poulakakis, N., Goulielmos, G., Tsigenopoulos, C.S., Pinou, T., Mylonas, M. (2005) Isolation and characterization of six polymorphic microsatellite markers in the fresh water turtle Mauremys rivulata (Testudines: Geoemydidae). Molecular Ecology Notes, 5, 727-729.

2005 Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in the wall lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae).

Poulakakis, N., Goulielmos, G., Antoniou, A., Zouros, E., Mylonas, M. (2005) Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in the wall lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae). Molecular Ecology Notes, 5, 549-551.

2005 Isolation and amplification of shrew DNA from Barn Owl pellets.

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Paragamian, K., Mylonas, M. (2005) Isolation and amplification of shrew DNA from Barn Owl pellets. Biological Journal of the Linnean Society, 85, 331-340.

2005 Inference of a radiation in Mastus (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) on the island of Crete.

Parmakelis, A., Pfenninger, M., Spanos, L., Papagiannakis, G., Louis, C., Mylonas, M. (2005) Inference of a radiation in Mastus (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) on the island of Crete. Evolution, 59, 991-1005.

2005 Deinotherium giganteum KAUP 1829 (Proboscidae, Deinotheriidae) from the Middle Miocene of Siteia (East Crete, Greece).

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Fassoulas, C. (2005) Deinotherium giganteum KAUP 1829 (Proboscidae, Deinotheriidae) from the Middle Miocene of Siteia (East Crete, Greece). Journal of Vertebrate Paleontology, 25(3), 732-736.

2005 Bird ringing and bird watching in New England.

Ivovic, M., Rakovic, M., Zyskowski, K., Barboutis, C., Katsimanis, N. (2005) Bird ringing and bird watching in New England. Dvogled, 7, 11-20.

2005 Area and habitat relationships in island land snail faunas: an Aegean case study exploring the choros model.

Triantis, K.A., Vardinoyannis, K., Mylonas, M. (2005) Area and habitat relationships in island land snail faunas: an Aegean case study exploring the choros model. Records of the Western Australian Museum, 68, 133-141.

2005 A catalogue of the spiders of Greece. A critical review of all spider species cited from Greece with their localities. Arachnological Contributions.

Bosmans, R., Chatzaki, M. (2005) A catalogue of the spiders of Greece. A critical review of all spider species cited from Greece with their localities. Arachnological Contributions. Newsletter of the Belgian Arachnological Society, 20(2), 1-124.

2004 Thylakoid-associated Polyamines Adjust the UV-B Sensitivity of the Photosynthetic Apparatus by Means of Light-harvesting Complex II Changes.

Sfichi, L., Ioannidis, N., Kotzabasis, K. (2004) Thylakoid-associated Polyamines Adjust the UV-B Sensitivity of the Photosynthetic Apparatus by Means of Light-harvesting Complex II Changes. Photochemistry and Photobiology, 80, 499-506.

2004 The inter- and intraspecific status of the Aegean Mauremys rivulata (Tesudines, Bataguridae) as inferred by mitochondrial DNA sequences.

Mantziou, G., Poulakakis, N., Valakos, E., Lymberakis, P., Mylonas, M. (2004) The inter and intraspecific status of Aegean Mauremys rivulata (Chelonia, Bataguridae) as inferred by mitochondrial DNA sequences. Herpetological Journal, 14, 35-45.

2004 The impact of high CO2 concentrations on the structure and function of the photosynthetic apparatus and the regulatory role of polyamines.

Logothetis, K., Dakanali, S., Ioannidis, N., Kotzabasis, K. (2004) The impact of high CO2 concentrations on the structure and function of the photosynthetic apparatus and the regulatory role of polyamines. Journal of Plant Physiology, 161, 715-724.

2004 The centipede fauna (Chilopoda) of Crete and its satellite islands (Greece, eastern Mediterranean).

Simaiakis, S., Minelli, A., Mylonas, M. (2004) The centipede fauna (Chilopoda) of Crete and its satellite islands (Greece, eastern Mediterranean). Israel Journal of Zoology, 50, 367-418.

2004 Tarsal armature in the superfamily Iuroidea (Scorpiones: Iurida).

Fet, V., Soleglad, M.E., Neff, D.P.A., Stathi, I. (2004) Tarsal armature in the superfamily Iuroidea (Scorpiones: Iurida). Revista Iberica de Aracnologia, 10, 17-40.

2004 Patterns and conditions of deformation in the Plattenkalk nappe, Crete, Greece. A Preliminary Study.

Fassoulas, C., Rahl, J., Ague, J., Henderson, K. (2004) Patterns and conditions of deformation in the Plattenkalk nappe, Crete, Greece. A Preliminary Study. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(4), 1626-1635.

2004 Necrotic arachnidism from Loxosceles rufescens harbored in Crete, Greece.

Stefanidou, M.P., Chatzaki, M., Lasithiotakis, K.G., Ioannidou, J., Tosca, A.D. (2004) Necrotic arachnidism from Loxosceles rufescens harbored in Crete, Greece. Journal of the European Academy of Dermatology, 20(4), 486-487.

2004 Griffon Vulture (Gyps fulvus) distribution and density in Crete.

Xirouchakis, S., Mylonas, M. (2004) Griffon Vulture (Gyps fulvus) distribution and density in Crete. Israel Journal of Zoology, 50(4), 341-354.

2004 Granodiorite stone tools in Cretan excavations.

Strasser, T., Fassoulas, C. (2004) Granodiorite stone tools in Cretan excavations. Aegean Archaeology, 7, 9-12.

2004 Dispersal patterns and population structure of the land snail Albinaria coerulea (Pulmonata: Clausiliidae).

Giokas, S., Mylonas, M. (2004) Dispersal patterns and population structure of the land snail Albinaria coerulea (Pulmonata: Clausiliidae). J. Moll. Studies, 70, 99-108.

2004 Dispersal and population structure of two sympatric species of the Mediterranean land snail genus Mastus (Gastropoda, Pulmonata, Enidae).

Parmakelis, A., Mylonas, M. (2004) Dispersal and population structure of two sympatric species of the Mediterranean land snail genus Mastus (Gastropoda, Pulmonata, Enidae). Biological Journal of the Linnean Society, 83, 131-144.

2004 Contribution to the knowledge of the terrestrial malacofauna of the island group of Dionysades (Crete, Greece).

Triantis, K.A., Vardinoyannis, K., Mylonas, M. (2004) Contribution to the knowledge of the terrestrial malacofauna of the island group of Dionysades (Crete, Greece). Journal of Conchology, 38, 47-56.

2004 Complex estimates of evolutionary relationships in Tarentola mauritanica (Reptilia: Gekkonidae) derived from mt DNA sequences.

Harris, D.J., Batista, V., Lymberakis, P., Carretero, M. (2004) Complex estimates of evolutionary relationships in Tarentola mauritanica (Reptilia: Gekkonidae) derived from mt DNA sequences. Mol. Phyl. Evol., 30(3), 855-859.

2004 A new species of Truncatellina (Gastropoda: Vertiginidae) from mount Ossa (=Kisavos) (Greece).

Triantis, K.A., Pokryszko, B.M., Vardinoyannis, K., Mylonas, M. (2004) A new species of Truncatellina (Gastropoda: Vertiginidae) from mount Ossa (=Kisavos) (Greece). Journal of Conchology, 38, 57-60.

2003 Phylogenetic analysis and biogeography of Aegean taxa of the genus Dendarus (Coleoptera: Tenebrionidae).

Chatzimanolis, S., Trichas, A., Giokas, S., Mylonas, M. (2003) Phylogenetic analysis and biogeography of Aegean taxa of the genus Dendarus (Coleoptera: Tenebrionidae). Insect Systematics and Evolution, 34(3), 295-312.

2003 Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch, 1835) – two distinct forms in Crete?

Simaiakis, S., Mylonas, M. (2003) Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch, 1835) - two distinct forms in Crete? Bulletin of the British Myriapod and Isopod Group, 19, 57-61.

2003 Ozone impact on the photosynthetic apparatus and the protective role of polyamines.

Navakoudis, E., Lütz, C., Langebartels, C., Lütz-Meindl, U., Kotzabasis, K. (2003) Ozone impact on the photosynthetic apparatus and the protective role of polyamines. Biochimica et Biophysica Acta, 1621(2), 160-169.

2003 Molecular phylogeny and biogeography of the wall-lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae) based on partial mtDNA sequences of the cytochrome b gene.

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Antoniou, A.-B., Chalkia, D., Zouros, E., Mylonas, M., Valakos, E. (2003) Molecular phylogeny and biogeography of the wall-lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae) based on partial mtDNA sequences of the cytochrome b gene. Mol. Phyl. Evol., 28, 38–46.

2003 Mitochondrial DNA phylogeny and morphological diversity in the genus Mastus (Beck, 1837). A study in a recent (Holocene) island group (Koufonisi, SE Crete).

Parmakelis, A., Spanos, L., Papagiannakis, G., Louis, C., Mylonas, M. (2003) Mitochondrial DNA phylogeny and morphological diversity in the genus Mastus (Beck, 1837). A study in a recent (Holocene) island group (Koufonisi, SE Crete). Biological Journal of the Linnean Society, 78, 383-399.

2003 Land snail diversity in a square kilometre of Cretan maquis: modest species richness, high density and local homogeneity.

Cameron, R.A.D., Mylonas, M., Triantis, K., Parmakelis, A., Vardinoyannis, K. (2003) Land snail diversity in a square kilometre of Cretan maquis: modest species richness, high density and local homogeneity. Journal of Molluscan Studies, 69, 93-99.

2003 Ground spiders (Gnaphosidae: Aranea) of Crete and agjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. III. Zelotes and allied genera.

Chatzaki, M., Thaler, K., Mylonas, M. (2003) Ground spiders (Gnaphosidae: Aranea) of Crete and agjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. III. Zelotes and allied genera. Revue suisse Zool., 110(1), 45-89.

2003 Examination of the stomach contens from a Mediterranean sperm whale found south of Crete, Greece.

Roberts, S.M. (2003) Examination of the stomach contens from a Mediterranean sperm whale found south of Crete, Greece. J. Mar. Biol. Ass. U.K., 83(3), 667-670.

2003 Description of a new scorpion species of the genus Birulatus Vachon, 1974 (Scorpiones, Buthidae) from Syria.

Stathi, I., Lourenço, W.R. (2003) Description of a new scorpion species of the genus Birulatus Vachon, 1974 (Scorpiones, Buthidae) from Syria. Zoology in the Middle East, 30, 105-110.

2003 An annotated check-list of the Salticidae (Aranea) of Crete, Greece.

Logunov, D.V., Chatzaki, M. (2003) An annotated check-list of the Salticidae (Aranea) of Crete, Greece. Revista Iberica de Aracnologia, 7, 96-100.

2003 Additions to the herpetofauna of Syria.

Lymberakis, P., Kaliontzopoulou, A. (2003) Additions to the herpetofauna of Syria. Zoology in the Middle East, 29, 33-39.

2003 A model for the species-area-habitat relationship.

Triantis, K.A., Mylonas, M., Lika, K., Vardinoyannis, K. (2003) A model for the species-area-habitat relationship. Journal of Biogeography, 30(1), 19-30.

2002 Taxonomic changes for Aegean species of the Mediterranean darkling beetle genus Dendarus (Coleoptera: Tenebrionidae).

Chatzimanolis, S., Engel, M.S., Trichas, A. (2002) Taxonomic changes for Aegean species of the Mediterranean darkling beetle genus Dendarus (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 75(4), 259-267.

2002 Spatial distribution, density and life history in four Albinaria species (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae).

Giokas, S., Mylonas, M. (2002) Spatial distribution, density and life history in four Albinaria species (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae). Malacologia, 44(1), 33-46.

2002 Origin and taxonomy of the fossil elephants of the island of Crete (Greece): Problems and perspectives.

Poulakakis, N., Mylonas, M., Lymberakis, P., Fassoulas, C. (2002) Origin and taxonomy of the fossil elephants of the island of Crete (Greece): Problems and perspectives. Paleogeogr. Paleoclim. Paleoecol., 186, 163-183.

2002 On allozyme and cyt-b gene characteristics of Cretan hedgehogs, Erinaceous concolor nesiotes Bate, 1906.

Scaschl, H., Lymberakis, P., Suchentrunk, F. (2002) On allozyme and cyt-b gene characteristics of Cretan hedgehogs, Erinaceous concolor nesiotes Bate, 1906. Mammalian Biology, 67, 257-267.

2002 Molecular Phylogeny of the Extinct Pleistocene Dwarf Elephant Palaeoloxodon antiquus falconeri from Tilos Island (Dodekanisa, Greece).

Poulakakis, N., Theodorou, G.E., Zouros, Z., Mylonas, M. (2002) Molecular Phylogeny of the Extinct Pleistocene Dwarf Elephant Palaeoloxodon antiquus falconeri from Tilos Island (Dodekanisa, Greece). Journal of Molecular Evolution, 55(3), 364-374.

2002 Ground spiders (Gnaphosidae: Aranea) of Crete (Greece). Taxonomy and distribution. II.

Chatzaki, M., Thaler, K., Mylonas, M. (2002) Ground spiders (Gnaphosidae: Aranea) of Crete (Greece). Taxonomy and distribution. II. Revue suisse Zool., 109(3), 603-633.

2002 Ground spiders (Gnaphosidae: Aranea) of Crete (Greece). Taxonomy and distribution. I.

Chatzaki, M., Thaler, K., Mylonas, M. (2002) Ground spiders (Gnaphosidae: Aranea) of Crete (Greece). Taxonomy and distribution. I. Revue suisse Zool., 109(3), 559-601.

2002 Conservation implications of the temporal and spatial distribution of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) in Crete.

Xirouchakis, S., Nikolakakis, M. (2002) Conservation implications of the temporal and spatial distribution of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) in Crete. Bird. Conservation International, 12, 211-222.

2002 Aspects of the reproduction and activity of two sympatric Mastus (Beck, 1837) species in Crete (Gastropoda: Pulmonata: Buliminidae).

Parmakelis, A., Mylonas, M. (2002) Aspects of the reproduction and activity of two sympatric Mastus (Beck, 1837) species in Crete (Gastropoda: Pulmonata: Buliminidae). Journal of Molluscan Studies, 68, 225-234.

2002 Age at first breeding of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus).

Xirouchakis, S., Grivas, C. (2002) Age at first breeding of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus). Sandgrouse, 24(2), 130-134.

2001 Whodunit? The case of the disappearing Eleonora’s Falcons.

Tsatsakis, A., Christakis-Hampsas, M., Xirouchakis, S., Baum, F., Ristow, D. (2001) Whodunit? The case of the disappearing Eleonora’s Falcons. World Bird Watch, 23, 25-27.

2001 The tectonic development of a Neogene basin at the leading edge of the active European margin: The Heraklion basin, Crete, Greece.

Fassoulas, C. (2001) The tectonic development of a Neogene basin at the leading edge of the active European margin: The Heraklion basin, Crete, Greece. J. Geodynamics, 31(1), 63-84.

2001 The Golden eagle Aquila chrysaetos in Crete. Distribution, population status and conservation problems.

Xirouchakis, S. (2001) The Golden eagle Aquila chrysaetos in Crete. Distribution, population status and conservation problems. Avocetta, 25, 275-281.

2001 The decline of the Bearded Vulture Gypaetus barbatus in Greece.

Xirouchakis, S., Sakoulis, A., Andreou, G. (2001) The decline of the Bearded Vulture Gypaetus barbatus in Greece. Ardeola, 48, 183-190.

2001 Nutrient dynamics in human-altered streams, a multidisciplinary approach.

Marti, E., Sabater, F., Comas, J., Battin, T., Gafny, S., Morais, M., Puig, M.A., Pusch, M., Riera, J.L., Roda, I.R, Solimini, A.G., Vervier, P., Voreadou, C. (2001) Nutrient dynamics in human-altered streams, a multidisciplinary approach. Bulletin of the North American Benthological Society, 18(1), 156.

2001 New records of scorpions from the central and eastern Mediterranean area: biogeographical comments, with special reference to the Greek species. Scorpions 2001. In Memoriam Gary A. Polis.

Stathi, I., Mylonas, M. (2001) New records of scorpions from the central and eastern Mediterranean area: biogeographical comments, with special reference to the Greek species. Scorpions 2001. In Memoriam Gary A. Polis. British Arachnological Society, Burnham Beeches, Bucks., U.K., pp. 287-295.

2001 Middle Miocene graben development in Crete and its possible relation to large-scale detachment faults in the southern Aegean.

Ring, U., Brachert, T., Fassoulas, C. (2001) Middle Miocene graben development in Crete and its possible relation to large-scale detachment faults in the southern Aegean. TERRA ΝOVA, 13(4), 297-304.

2001 Diplopoda of Crete.

Curcic, B.P.M., Makarov, S.E., Lymberakis, P. (2001) Diplopoda of Crete. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 53(3-4), 99-108.

2001 Cytochrome b Sequences reveal Acomys minous (Rodentia, Muridae) paraphyly and answer question about the ancestral karyotype of Acomys dimidiatus.

Barome, P.O., Lymberakis, P., Monnerot, M., Gautun, J.-C. (2001) Cytochrome b Sequences reveal Acomys minous (Rodentia, Muridae) paraphyly and answer question about the ancestral karyotype of Acomys dimidiatus. Mol. Phyl. Evol., 18, 37-46.

2000 What is killing Eleonora’s Falcons?

Ristow, D., Xirouchakis, S. (2000) What is killing Eleonora’s Falcons? World Bird Watch, 22, 14-15.

2000 The impact of poisoned baits set for vermin on the population of vultures in Crete (Greece). Incidences of secondary poisoning during 1990-1999.

Xirouchakis, S., Andreou, G., Arnelos, G. (2000) The impact of poisoned baits set for vermin on the population of vultures in Crete (Greece). Incidences of secondary poisoning during 1990-1999. Vulture News, 42, 13-24.

2000 Local and regional diversity in some Aegean land snail faunas.

Cameron, R.A.D., Mylonas, M., Vardinoyannis, K. (2000) Local and regional diversity in some Aegean land snail faunas. J. Moll. Studies, 66(2), 131-142.

2000 Gene flow and differential mortality in a contact zone between two Albinaria species (Gastropoda: Clausiliidae).

Giokas, S., Mylonas, M., Sotiropoulos, K. (2000) Gene flow and differential mortality in a contact zone between two Albinaria species (Gastropoda: Clausiliidae). Biological Journal of the Linnean Society, 71, 755-770.

2000 Ferruginous Ducks in Crete.

Dretakis, M. (2000) Ferruginous Ducks in Crete. TWSG News, 12, 11.

1999 Testing for nestedness in the terrestrial isopods and snails of Kyklades islands (Aegean archipelago, Greece).

Sfenthourakis, S., Giokas, S., Mylonas, M. (1999) Testing for nestedness in the terrestrial isopods and snails of Kyklades islands (Aegean archipelago, Greece). Ecography, 22, 384-395.

1999 Observations of some rare bird species in Crete, Greece.

Dretakis, M. (1999) Observations of some rare bird species in Crete, Greece. Newsletter Hellenic Zoological Society, 32, 7-9.

1999 Bryophytes and lichens of some Phrygana and maquis stands of Crete (Greece).

Papp, B., Lökös, L., Rajczy, M., Chatzinikolaki, E., Damanakis, M. (1999) Bryophytes and lichens of some Phrygana and maquis stands of Crete (Greece). Studia Bot. Hung., 29, 69-78.

1998 The structural evolution of central Crete: Insight into the tectonic evolution of the South Aegean (Greece).

Fassoulas, C. (1998) The structural evolution of central Crete: Insight into the tectonic evolution of the South Aegean (Greece). J. Geodynamics, 27(1), 23-43.

1998 Rheology and Strain Patterns During the Exhumation of the Phyllite – Quartzite nappe in Central Crete (Greece).

Fassoulas, C., Kilias, A., Mountrakis, D. (1998) Rheology and Strain Patterns During the Exhumation of the Phyllite - Quartzite nappe in Central Crete (Greece). Bull. Geol. Soc. Greece, 32(1), 87-96.

1998 Phylogenetic analysis of mitochondrial DNA and morphological characters suggest a need for taxonomic re-evaluation within the Alopiinae (Gastropoda: Clausiliidae).

Douris, V., Giokas, S., Lekanidou, R., Mylonas, M., Rodakis, G. (1998) Phylogenetic analysis of mitochondrial DNA and morphological characters suggest a need for taxonomic re-evaluation within the Alopiinae (Gastropoda: Clausiliidae). J. Moll. Studies, 64, 81-92.

1998 Dust bathing of the Bearded vulture Gypaetus barbatus.

Xirouchakis, S. (1998) Dust bathing of the Bearded vulture Gypaetus barbatus. Journal of Raptor Research, 32(4), 322.

1997 The Zonitidae of the South – East Aegean islets (Gastropoda: Pulmonata).

Riedel, A., Mylonas, M. (1997) The Zonitidae of the South - East Aegean islets (Gastropoda: Pulmonata). Genus, 6(2), 229-245.

1997 Preliminary results on breeding bird communities in relation to grazing in Mediterranean ecosystems of Asterousia Mountain in Crete, Greece.

Dretakis, M., Tsiourlis, G.M. (1997) Preliminary results on breeding bird communities in relation to grazing in Mediterranean ecosystems of Asterousia Mountain in Crete, Greece. Commission of the European Communities, pp. 98-102.

1994 Slugs of the greek Southern Aegean islands (Mollusca, Gastropoda, terrestria nuda- Milacidae, Agrilimacidae and Limacidae).

Wiktor, A., Vardinoyannis, K., Mylonas, M. (1994) Slugs of the greek Southern Aegean islands (Mollusca, Gastropoda, terrestria nuda- Milacidae, Agrilimacidae and Limacidae). Mal. Abh., 17(1), 1-36.

1993 Identification, preservation, adaptation and cultivation of selected aromatic and medicinal plants suitable for marginal lands of the Mediterranean region.

Panetsos, K. A., Nikolaidis, A., Lyrintzis, G., Kargiolaki, H., Fournaraki, C., Lymberakis, P., Skoula, M. (1993) Identification, preservation, adaptation and cultivation of selected aromatic and medicinal plants suitable for marginal lands of the Mediterranean region. Acta Hortic., 331, 191-198.

1993 Ecological assessment of the coasts of Crete (Greece).

Legakis, A., Kollaros, D., Paragamian, K., Trichas, A., Voreadou, C., Kypriotakis, Z. (1993) Ecological assessment of the coasts of Crete (Greece). Coastal Management, 21, 143 - 154.

1991 Phenology and patterns of activity of ground coleoptera in an insular Mediterranean ecosystem (Cyclades Is., Greece).

Trichas, A., Legakis, A. (1991) Phenology and patterns of activity of ground coleoptera in an insular Mediterranean ecosystem (Cyclades Is., Greece). Pedobiologia, 35, 327-335.

Βιβλία – Κεφάλαια σε Βιβλία

2023

Filter

2023 Paint the nature of Crete

Charkoutsis,G. (Illustration) 2023 Paint the nature of Crete (Gr) . University of Crete, Natural History Museum of Crete

2023 Chiroptera. Handbook of the Mammals of Europe.

Georgiakakis, P., Benda, P. (2023) Hanák’s Pipistrelle Pipistrellus hanaki Hulva and Benda, 2004. In: Russo, D. (Editor). Chiroptera. Handbook of the Mammals of Europe. Springer, Cham.

2023 Bats in agroforestry systems

Salvarina I., Georgiakakis P. (2023) Bats in agroforestry systems. In: Tsiakiris R., Mantzanas K., Kazoglou Y., Kakouros P., Papanastasis V. (Editors). Reviving Agroforestry landscapes in the era of climate change: for people, nature, and local economy. European Network of Political Foundations – EnoP, Green Institute Greece.

2022

Filter

2022 Museum for everyone, we become storytellers

Eseridou, V., Berdiaki, O., Chaireti, S., (Editor), Harkoutsis, G. (Graphic design) (2022) Museum for everyone, we become storytellers (in greek). Region of Crete, NHMC Friends (pp.81)

2021

Filter

2021 Replication Plan of the project LIFE Natura Themis (LIFE14 GIE/GR/000026) (in greek and in english, Trans. B. Petre).

Baxevani, K., Sbokos, G., Probonas, M., Petrou, N., Pouli, S., Maniadaki, M., Georgiadis, Ch., Christodoulopoulou, S., Nteka, E., Nikolakakis, M., Palaiologou, S. (2021) Replication Plan of the project LIFE Natura Themis (LIFE14 GIE/GR/000026) (in greek and in english, Trans. B. Petre)., (pp. 1-80.), University of Crete, Natural History Museum of Crete

2021 LIFE Natura Themis Communication Guide (LIFE14 GIE/GR/000026) (in greek and in english, Trans. B. Petre).

Baxevani K. (2021) LIFE Natura Themis Communication Guide (LIFE14 GIE/GR/000026) (Gr & En, Trans. B. Petre). In M. Probonas (Eds.), (pp.35.). University of Crete, Natural History Museum of Crete, Heraklion

2021 Layman’s Report LIFE14 GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis Project “Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete” (En, Gr).

Christodoulopoulou, S., Probonas, M., Baxevani, P. (2021) Layman’s Report LIFE14 GIE/GR/000026 - LIFE Natura Themis Project “Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete” (En, Gr)., (pp.31.), University of Crete, Natural History Museum of Crete

2021 Bat Calls of Britain and Europe: A Guide to Species Identification

Russ J. (2021) Bat Calls of Britain and Europe: A Guide to Species Identification. Pelagic Publishing. 432 pp. (contribution in several chapters). ISBN: 978-1-78427-225-8

2020

Filter

2020 Technical Guide for dealing with the most frequently prosecuted violations against the environment in Crete – Technical Guide for employees with pre-investigative duties (in greek).

Fanouraki A. (2020) Technical Guide for dealing with the most frequently prosecuted violations against the environment in Crete - Technical Guide for employees with pre-investigative duties (in greek). In Sbokos G., Baxevani P., & Probonas M. (Eds.), (pp.112.). Irakleio: University of Crete, Natural History Museum of Crete ISBN: 978-960-367-048-3

2020 Phylogeography of the Fauna of Greece (in greek).

Poulakakis, N. (2020) Phylogeography of the Fauna of Greece (in greek). In P. Pafilis (Eds.), The fauna of Greece: Biology and management of wildlife. Broken Hill Publishers Ltd. Nicosia, Cyrpus.

2020 Land snails

Vardinoyannis, K., Giokas, S., Triantis K.A., Parmakelis, A., 2020. Land snails (in greek). In P. Pafilis (Eds.), The fauna of Greece: Biology and management of wildlife. (pp 143-198.) Broken Hill Publishers Ltd. Nicosia, Cyrpus.

2020 Hanák’s Pipistrelle Pipistrellus hanaki Hulva et Benda, 2004.

Georgiakakis, P., Benda, P. (2020) Hanák’s Pipistrelle Pipistrellus hanaki Hulva et Benda, 2004. In D. Russo (Eds.), Handbook of the Mammals of Europe: Chiroptera. (pp.800). Springer International Publishing

Παλαιότερα

Filter

2019 Museum’s fairy tales

Chaireti, S., Berdiaki, O., Paximada, N., (Kotsi, M.Ch. Transl.) (2019) Museum’s fairy tales (Les contes de fées du musée, Музей сказок) (pp.56). University of Crete, Natural History Museum of Crete - NHMC friends

2019 European Red List of Terrestrial Molluscs.

Neubert, E., Seddon, M.B., Allen, D.J., Arrébola, J., Backeljau, T., Balashov, I., Bank, R., Cameron, R., de Frias, Martins, A.M., De Mattia, W., Dedov, I., Duda, M., Falkner, G., Falkner, M., Fehér, Z., Gargominy, O., Georgiev, D., Giusti, F., Gómez Moliner, B.J., Groh, K., Ibáñez, M., Kappes, H., Manganelli, G., MartínezOrtí, A., Nardi, G., Neiber, M.T., Páll-Gergely, B., Parmakelis, A., Prié V., Reischütz, A., Reischütz, P.L., Rowson, B., Rüetschi, J., Slapnik, R., Son, M., Štamol, V., Teixeira, D., Triantis, K., Vardinoyannis, K., von Proschwitz, T., Walther, F. (2019) European Red List of Terrestrial Molluscs., IUCN: Cambridge, UK and Brussels, Belgium

2019 Estimating the Potential Mortality of Griffon Vultures (Gyps fulvus) Due to Wind Energy Development on the Island of Crete (Greece).

Xirouchakis, S. M., Armeni, E., Nikolopoulou, S., Halley, J. (2019) Estimating the Potential Mortality of Griffon Vultures (Gyps fulvus) Due to Wind Energy Development on the Island of Crete (Greece). In R. Bispo, J. Bernardino, H. Coelho, & J. Lino Costa (Eds.), Wind Energy and Wildlife Impacts. (pp. 205-222.). Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-05520-2_13

2018 UNESCO Global Geoparks: living laboratories to mitigate natural induced disasters and strengthen communities’ resilience.

Fassoulas, Ch., Watanabe, M., Pavlova, I., Amorfini, A., Dellarole, E., Dierickx, F. (2018) UNESCO Global Geoparks: living laboratories to mitigate natural induced disasters and strengthen communities’ resilience. In L. Antronico, & F. Marincioni (Eds.), Natural Hazards and Disaster Risk Reduction Policies. Geographies of the Anthropocene (pp. 175-197.). Series Books, Il Sileno Edizioni, Rende

2018 The zoogeographic regions of the Aegean Sea: A multi-taxon approach.

Triantis, K.A., Kougioumoutzis, K., Legakis, A., Anastasiou, I., Andriopoulos, P., Georgiadis, C., Lymberakis, P., Oikonomou, A., Probonas, N., Proios, K., Spaneli, V., Simaiakis, S. M, Trichas, A., Trigas, P., Vardinoyannis, K., Sfenthourakis, S. (2018) The zoogeographic regions of the Aegean Sea: A multi-taxon approach. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 279-290). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2018 The geodynamic and paleogeographic evolution of the Aegean in the tertiary and quaternary: A review.

Fassoulas, Ch. (2018) The geodynamic and paleogeographic evolution of the Aegean in the tertiary and quaternary: A review. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 25-43). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2018 The Aegean Archipelago: From Zoogeography to Phylogeography.

Poulakakis, N., Parmakelis, A. (2018) The Aegean Archipelago: From Zoogeography to Phylogeography. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 269-278). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2018 Tenebrionid beetles of the Aegean Archipelago: Historical review, current knowledge and future directions.

Anastasiou, I., Papadopoulou, A., Trichas, A. (2018) Tenebrionid beetles of the Aegean Archipelago: Historical review, current knowledge and future directions. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 151-167). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2018 Layman’s Report. Project LIFE13 INF/GR/000188. The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete (in greek, in english).

Probonas, M., Piligotsi, G., Panoriou, E., Trigou, R., Baxevani, P. (2018) Layman's Report. Project LIFE13 INF/GR/000188. The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete (in greek, in english)., (pp.31.), University of Crete, Natural History Museum of Crete

2018 Land molluscs in Greece: The rich, unique, diverse and unprotected animal models.

Vardinoyannis, K., Parmakelis, A., Triantis, K., Giokas, S. (2018) Land molluscs in Greece: The rich, unique, diverse and unprotected animal models. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 47-66). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd ISBN: 978-9925-563-78-4.

2018 Information Guide for Ecosystem Services of the NATURA 2000 Network sites in the mountain Areas of Crete. (In greek – in english)

Kyriakopoulou, N., Ploumi, T., Georgopoulou, E. (2018) Information Guide for Ecosystem Services of the NATURA 2000 Network sites in the mountain Areas of Crete. (In greek - in english), (pp.56.), Heraklion: University of Crete, Natural History Museum of Crete, ISBN: 978-960-367-040-7; ISBN: 978-960-367-045-2

2018 Information Guide for Ecosystem Services of the NATURA 2000 Network sites in the coastal Areas of Crete (In greek – in english).

Ploumi, T., Georgopoulou, E., Kyriakopoulou, N. (2018) Information Guide for Ecosystem Services of the NATURA 2000 Network sites in the coastal Areas of Crete (In greek - in english)., (pp.56.), Heraklion: University of Crete, Natural History Museum of Crete, ISBN: 978-960-367-041-4; ISBN: 978-960-367-044-5

2018 Information Guide for Ecosystem Services of the NATURA 2000 Network sites in the agricultural Areas of Crete. (In greek – in english)

Georgopoulou, E., Kyriakopoulou, N., Ploumi, T. (2018) Information Guide for Ecosystem Services of the NATURA 2000 Network sites in the agricultural Areas of Crete. (In greek - in english), (pp.56.), Heraklion: University of Crete, Natural History Museum of Crete, ISBN: 978-960-367-039-1; ISBN: 978-960-367-043-8

2018 Fauna and zoogeography of scorpions in Greece.

Fet, V., Parmakelis, A., Stathi, I., Tropea, G., Kotsakiozi, P., Kardaki, L., Nikolakakis, M. (2018) Fauna and zoogeography of scorpions in Greece. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 123-134). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2018 Environmental Law and Society: Raising Awareness for the prosecution of wildlife crimes and environemental responsibility in areas of the NATURA 2000 Network in Crete (in greek).

Probonas, M., Xirouchakis, S., Baxevani, K., Georgopoulou, E. (2018) Environmental Law and Society: Raising Awareness for the prosecution of wildlife crimes and environemental responsibility in areas of the NATURA 2000 Network in Crete (in greek). In M. Samatas, D. Mylonakis, M. Dafermos, & A. Kastellakis (Eds.), Operational Conference ‘Crete in the 21st Century: Problems, Challenges, and Prospects for Society, Economy, Politics and Health’, 1-2 December, Rethymno, Crete, Greece (ISBN: 978-960-635-020-7). (pp. 459-477.). Athens: Pedio Publishing

2017 Wildlife damage prevention technical brochure (in greek).

Xirouchakis, S. (2017) Wildlife damage prevention technical brochure (in greek)., (pp.31.) ARCTUROS; Natural History Museum of Crete, University of Crete

2017 The geological setting of Crete: an overview.

Fassoulas, C. (2017) The geological setting of Crete: an overview. In S. Jusseret, & M. Sintubin (Eds.), Series in Archaeological Sciences 5: Minoan Earthquakes, Breaking the myth through Interdisciplinarity (pp. 135-163.). Leuven University Press ISBN 978 94 6270 098 7

2017 Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – Revision 2014. EUROBATS Publication Series. No. 6. (in greek).

Rodrigues, L., Bach, L., Dubourg-Savage, M. -J., B., Karapandza, D., Kovac, T., Kervyn, J., Dekker, A., Kepel, P., Bach, J., Collins, C., Harbusch, K., Park, B., Micevski, J., Minderman (Georgiakakis P., Ververis Ch., Papadatou E., Papas E., Foui E. Trans (2017) Guidelines for consideration of bats in wind farm projects - Revision 2014. EUROBATS Publication Series. No. 6. (in greek)., (pp.138.), EUROBATS SECRETARIAT Bonn, Germany

2016 Wild fires. EVANDE project, Technical report (in greek).

EVANDE Contributors Fassoulas, Ch., Spyridaki, E., Kardaki, L. (eds.). (M. Sakellari, Transl.). (2016) Wild fires. EVANDE project, Technical report (in greek)., (pp.130), EVANDE Contributors

2016 Technical guide for damage prevention from wildlife species (in greek).

Georgiadis, L., Bousbouras, D., Karamanlidis, A., Probonas, M., Xirouchakis, S. (2016) Technical guide for damage prevention from wildlife species (in greek)., (pp.128.), ARCTUROS; Natural History Museum of Crete, University of Crete, ISBN: 978-960-367-038-4.

2016 Floods. EVANDE project, Technical report (in greek).

EVANDE Contributors, Fassoulas, Ch., Spyridaki, E., Kardaki, L. (eds.). (M. Sakellari, Transl.). (2016) Floods. EVANDE project, Technical report (in greek)., (pp.110), EVANDE Contributors

2016 European civil protection policies. EVANDE project, Technical report (in greek).

EVANDE Contributors, Fassoulas, Ch., Georgila, K., Spyridaki, E., Kardaki, L. (eds.). (M. Sakellari, Transl.). (2016) European civil protection policies. EVANDE project, Technical report (in greek)., (pp.114.), EVANDE Contributors

2016 Earthquakes. EVANDE project, Technical report (in greek).

EVANDE Contributors, Fassoulas, Ch., Georgila, K., Kardaki, L. (eds.). (M. Sakellari, Transl.). (2016) Earthquakes. EVANDE project, Technical report (in greek)., (pp.80), EVANDE Contributors

2016 Chapter 19: Order Scorpiones (Scorpions).

Kaltsas, D., John, E. (2016) Chapter 19: Order Scorpiones (Scorpions). In D. J. Sparrow & J. Ediee (Eds.), An introduction to the wildlife of Cyprus (pp. 507-514.). Terra Cypria

2016 Chapter 19: Myriapoda (Diplopoda and Chilopoda).

Simaiakis, S. M. (2016) Chapter 19: Myriapoda (Diplopoda and Chilopoda). In D. J. Sparrow & J. Ediee (Eds.), An introduction to the wildlife of Cyprus. (pp. 315–325.). Terra Cypria

2016 Best practices. EVANDE Project, Technical Booklet (in greek).

EVAVDE project contributors, (Fassoulas, Ch., Spyridaki, E., Georgila, K. et all) (2016) Best practices. EVANDE Project, Technical Booklet (in greek)., (pp.99) EVANDE Contributors

2015 Promotion of the marine areas of NATURA 2000 Network in Crete (In greek).

Poursanidis, D., (Probonas, M. Coordinator). (2015) Promotion of the marine areas of NATURA 2000 Network in Crete (In greek)., (pp.48.), Region of Crete, Heraklion

2015 Nature sculpted by time. Photographic Album, protected areas of the NATURA 2000 Network of Crete (in greek & in english)

Probonas, M. (Coord. of edition,) Giarmenitis, P. (Proof editor) (2015) Nature sculpted by time. Photographic Album, protected areas of the NATURA 2000 Network of Crete (B. Petre Translation in eng.) (in greek & in english). Natural History Museum of Crete - University of Crete (Eds.) (pp.61.). Heraklion, Region of Crete

2015 Guide for the compatible hunting in areas of the NATURA 2000 Network in Crete (in greek).

Grivas, K. (Probonas M. Coord.) (2015) Guide for the compatible hunting in areas of the NATURA 2000 Network in Crete (in greek)., (pp.48.), Heraklion, Region of Crete

2015 Ecotourism guide to NATURA 2000 network areas on Crete (in greek, english, german).

Petrakis, G. (2015) Ecotourism guide to NATURA 2000 network areas on Crete (in greek, english, german)., (pp.48.), Heraklion, Region of Crete

2015 Crete: a continent in an island (B. Petre, Trans. In engl.).

Tsantilis, D. (2015) Crete: a continent in an island (B. Petre, Trans. in engl.). In A. Trichas, & M. Mylonas (Eds.) (English editing K. Vardinoyannis), (pp.276.). Natural History Museum of Crete, University of Crete ISBN: 978-960-367-037-7

2015 Conservation, management and development of areas of the NATURA 2000 Network in Crete (in greek).

Sakellari, M. (2015) Conservation, management and development of areas of the NATURA 2000 Network in Crete (in greek)., (pp.96.), Heraklion, Region of Crete

2015 Birdwatching in NATURA 2000 network areas on Crete. A birwatching guide (in greek and in english).

Xirouchakis, S., (Probonas, M. Coordinator). (2015) Birdwatching in NATURA 2000 network areas on Crete. A birwatching guide (in greek and in english)., (pp.48.), Region of Crete, Heraklion

2015 48. Declines and conservation of Amphibians in Greece.

Sotiropoulos, K., Lymberakis, P. (2015) 48. Declines and conservation of Amphibians in Greece. In H. Heatwole, J. W. Wilkinson (Eds.), Amphibian Biology, Volume 11: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere, Part 4: Southern Europe and Turkey. (pp. 80-84.). Exeter: Pelagic Publishing

2014 The amphibians and reptiles of Cyprus (in greek).

Nicolaou, H., Pafilis, P., Lymberakis, P. (2014) The amphibians and reptiles of Cyprus (in greek)., (pp.241.), Herpetological Society of Cyprus

2014 Risk: Natural disasters’ Risk analysis and impact assessment at the basin area of the river Giofyros in Crete, Greece.

Fassoulas, C., Michailides, P. G. (2014) Risk: Natural disasters' Risk analysis and impact assessment at the basin area of the river Giofyros in Crete, Greece., (pp.190), University of Crete, Laboratory for science teaching of the faculty of education Natural History Museum of Crete

2014 Crete: a continent in an island (in greek).

Tsantilis, D. (2014) Crete: a continent in an island (in greek)., (pp.278.), Natural History Museum of Crete, University of Crete, ISBN: 978-960-367-036-0

2013 Status of vultures in Greece.

Sidiropoulos, L., Tsiakiris, R., Azmanis, P., Galanaki, A., Stara, K., Kastritis, Th., Konstantinou, P., Kret, E., Skartsi, Th., Jerrentrup, H., Xirouchakis, S., Kominos, Th. (2013) Status of vultures in Greece. In J. Andevski (Eds.), Vulture Conservation in the Balkan Peninsula and Adjacent Regions. 10 Years of Vulture Research and Conservation. (pp. 20-23.). Vulture Conservation Foundation

2013 RACCE. Theory book. Earthquakes and Volcanoes for Early School Age. A Program for Preschool and Early School Children (in greek).

Ampartzaki, M., Kassotaki-Psaroudaki, P., Goniotaki, Ai., Skordyli, Μ., Fassoulas, C. (2013) RACCE. Theory book. Earthquakes and Volcanoes for Early School Age. A Program for Preschool and Early School Children (in greek). (pp.72.). Natural History Museum of Crete - University of Crete ISBN: 978-960-367-029-2

2013 RACCE: Guidelines for the educational museum suitcase “Earthquakes and Volcanoes” (in greek).

Ampartzaki, M., Archontaki, C., Chatzinikolaki, E. (Fassoulas, C. Coord.) (2013) RACCE: Guidelines for the educational museum suitcase "Earthquakes and Volcanoes" (in greek)., (pp.15.), Natural History Museum of Crete - University of Crete; Racce Coordinators, ISBN: 978-960-367-030-8

2013 RACCE: Activity guide (in greek).

Archontaki, C., Trouli, K. (2013) RACCE: Activity guide (in greek). In Ch. Archontaki, K. Vassiliadou, A. Kourou, & E. Chatzinikolaki (Eds.), (pp.18.). Natural History Museum of Crete - University of Crete; Racce Coordinators ISBN: 978-960-367-031-5

2013 P.A.T.C.H. – Prevention Analysis and Tools for Cultural Heritage. Guidelines, protocoles and procedures for the safeguarding of cultural elements during earthquake events (C. Sarri, translation) (in greek).

P.A.T.C.H. - Prevention Analysis and Tools for Cultural Heritage (2013) P.A.T.C.H. - Prevention Analysis and Tools for Cultural Heritage. Guidelines, protocoles and procedures for the safeguarding of cultural elements during earthquake events (C. Sarri, translation) (in greek). In F. Boldrini, E. Consuelo Caputo, M. Conti, M., & C. Sarri (Eds.), (pp.187.). Civil protection office, Ηeraklion Municipality; Natural History Museum of Crete

2013 Learn about earthquakes! (in greek).

Ampartzaki, M., Kassotaki-Psaroudaki, P., Skordyli, Μ., Goniotaki, A., Fassoulas, C. (2013) Learn about earthquakes! (in greek)., (pp.41.), Natural History Museum of Crete - University of Crete, ISBN: 978-960-367-033-9

2013 Ecotouristic guide of Sitia nature park (in greek and in english).

Fassoulas, C. (Coord.), Staridas, S., Perakis, N., Mavroudi, N., Trichas, A., Avramakis, M., Perakis, V., Mavrokosta, C. (2013) Ecotouristic guide of Sitia nature park (in greek and in english)., (pp.128.), Natural History Museum of Crete - University of Crete; Sitia Nature Park, ISBN: 978-ISBN:960-367-034-6, ISBN: 978-960-367-035-3

2013 Cyprus: small landscapes, unique animals (in greek).

Chatzivarsanis, V. (2013) Cyprus: small landscapes, unique animals (in greek)., (pp.64.), Ministry of Agriculture, Natural resources and the environment - ATEPE Republic of Cyprus.

2012 Natural History of Lesvos: 2. Wild Mammals (in greek).

Valakos, E., Pafilis, P., Papamichail, G., Georgiakakis, P., Lymberakis, P., Simou, Ch., Taxeidis, K. (2012) Natural History of Lesvos: 2. Wild Mammals (in greek)., (pp.221.), National Kapodistrian University of Athens; Natural History Collection of Vrisa, Lesvos, ISBN: 978-960-466-115-2

2012 Dinos of Patagonia in Crete (G. Iliopoulos, Trans. In greek)

Frachtenberg, F., Calvo, J., Frachtenberg, O. (2012) Dinos of Patagonia in Crete (G. Iliopoulos, Trans. In greek), GrupoCultural; Natural History Museum of Crete, University of Crete, ISBN: 978-960-367-028-5

2012 Atlas of terrestrial gastropods of the Greek part of Cyprus (in greek).

Vardinoyannis, K., Demetropoulos, S., Mylonas, M. (2012) Atlas of terrestrial gastropods of the Greek part of Cyprus (in greek)., (pp.48), Cyprus Wildlife Society and Natural History Museum of Crete (University of Crete), ISBN: 978-9963-8928-3-9

2011 Elements of Biogeography of Aegean islets (in greek).

Lymberakis, P., Trichas, A. (2011) Elements of Biogeography of Aegean islets (in greek). In K. Chatzimichalis (Eds.), Greekscapes (in greek). (pp. 254-256.). Melissa Publishing House

2010 Identification and mapping of sensitive bird areas to wind farm development in Greece (in Greek).

Dimalexis, A., Kastritis, T., Manolopoulos, A., Korbeti, M., Fric J., Saravia, V., Xirouchakis, S., Bousbouras, D. (2010) Identification and mapping of sensitive bird areas to wind farm development in Greece (in Greek)., (pp.126.), Athens, Greece: Hellenic Ornithological Society

2009 Terrestrial Gastropods of Greece (in greek).

Vardinogiannis, K., Giokas, S., Mylonas, M. (2009) Terrestrial Gastropods of Greece (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 436-454.). Athens: Hellenic Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Rhinolophus mehelyi (in greek).

Paragamian, K., Georgiakakis, P., Papadatou, E. (2009) Rhinolophus mehelyi (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 396-397.). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Plecotus macrobullaris (in greek).

Georgiakakis, P., Paragamian, K., Papadatou, E. (2009) Plecotus macrobullaris (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 400-401.). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Plecotus auritus (in greek).

Georgiakakis, P., Paragamian, K., Papadatou, E. (2009) Plecotus auritus (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 401-402.). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Pipistrellus hanaki (in greek).

Georgiakakis, P., Paragamian, K. (2009) Pipistrellus hanaki (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 399-400). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Nyctalus lasiopterus (in greek).

Paragamian, K., Georgiakakis, P., Papadatou, E. (2009) Nyctalus lasiopterus (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 397-398.). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Myotis daubentonii (in greek).

Papadatou, E., Georgiakakis, P., Paragamian, K. (2009) Myotis daubentonii (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 395-396.). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Haliaeetus albicilla (in greek).

Alivizatos ,Ch., Chandrinos, G., Tsougkrakis, I., Xirouchakis, S. (2009) Haliaeetus albicilla (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 247-248). Athens: Greek Zoological Society

2009 Gypaetus barbatus (in greek).

Xirouchakis, S. (2009) Gypaetus barbatus (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 248-249). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Greek Islands, Biology.

Triantis, K. A., Mylonas, M. (2009) Greek Islands, Biology. In R. Gillespie, & D. A. Glague (Eds.), Encyclopedia of Islands. (pp. 388-392.). University of California Press

2009 Crocidura zimmermanni (in greek).

Lymberakis, P. (2009) Crocidura zimmermanni (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 375-376.). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2009 Chilopoda (in greek).

Simaiakis, S. (2009) Chilopoda (in greek). In A. Legakis & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 464-467.). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2008 The Geological Heritage of Psiloritis (Gr, En) (G. Owens, Trans.)

Fassoulas, C., Trichas, A., Avramakis, E. (Vardinogiannis, K. Text Check) (2008) The Geological Heritage of Psiloritis (Gr, En) (G. Owens, Trans.), (pp.155.), Psiloritis Natural Park, AKOMM; Psiloritis Development OTA S.A., Anogia, Crete, Greece

2008 Rouva’s Forest…in a book (in greek).

Kyriazi, P., Pagkalou, I. Ch. (2008) Rouva's Forest…in a book (in greek)., (pp.95.), Municipality of Rouvas, Natural History Museum of Crete, Univeristy of Crete, Heraklion, Crete

2008 In the White Mountains with Tarra (in greek).

Voreadou, K., Dardioti, A., Chatzinikolaki, E. (2008) In the White Mountains with Tarra (in greek)., Natural History Museum of Crete, University of Crete

2008 Freshwater Macroinvertebrates Identification Guide ((I. Antonaki, C. Voreadou, Trans. in greek).

Bis, B., Kosmala, G. (2008) Freshwater Macroinvertebrates Identification Guide (I. Antonaki, & C. Voreadou, Trans. in greek). In K. Voreadou (Eds.), (pp.20). Selena Editions; University of Crete - Natural History Museum of Crete (NHMC) ISBN: 978-960-367-027-8

2008 Freshwater Ecosystems of Europe: An educational Approach. Supporting Material for Teachers’ Training Seninars (Textbook & Guidelines) (I. Antonaki, C. Voreadou, D. Kelefiotis, N. Komodromos, N., I. Stathi, Trans. in greek).

Voreadou, K. (Ed.). (2008) Freshwater Ecosystems of Europe: An educational Approach. Supporting Material for Teachers’ Training Seninars (Textbook & Guidelines) (I. Antonaki, C. Voreadou, D. Kelefiotis, N. Komodromos, N., I. Stathi, Trans. in greek)., (pp.93.), Selena Editions; University of Crete - Natural History Museum of Crete (NHMC), ISBN: 978-960-367-026-1

2008 Freshwater Ecosystems of Europe: An educational Approach. Activities Textbook (I. Antonaki, C. Voreadou, I. Stathi, Trans. in greek).

Voreadou, K. (Ed.). (2008) Freshwater Ecosystems of Europe: An educational Approach. Activities Textbook (I. Antonaki, C. Voreadou, I. Stathi, Trans. in greek)., (pp.83.), Selena Editions; University of Crete - Natural History Museum of Crete (NHMC), ISBN: 978-960-367-026-1

2008 Chapter 10. Amphibians of the Palaearctic realm.

Anthony, B., Arntzen, J. W., Baha El Din, S., Böhme, W., Cogalniceanu, D., Crnobrnja-Isailovic, J., Croche, P. A., Corti, C., Griffiths, R., Kaneko, Y., Kuzmin, S., Lau, M.W.N., Li, P., Lymberakis, P., Marquez, R., Papenfuss, T., Pleguezuelos, J. M., Rastegar, N., Schmidt, B. R., Slimani, T., Sparreboom, M., Ugurtas, I., Werner, Y., Xie, F. (2008) Chapter 10. Amphibians of the Palaearctic realm. In S. N. Stuart, M. Hoffmann, J. S. Chanson, N. A. Cox, R. J. Berridge, P. Ramani & B. E. Young (Eds.), Threatened Amphibians of the World. (pp. 106-111.). Montseny: Lynx Edicions

2008 Amphibians and Reptiles of Greece.

Valakos, E. D., Pafilis, P., Sotiropoulos, K., Lymberakis, P., Maragou, P., Foufopoulos, J. (2008) Amphibians and Reptiles of Greece., (pp.463.), Chimaira

2006 Mountainous Crete (in english and in greek).

Xirouchakis, S., Probonas, M., Grivas, C., Avramakis, M. (2006) Mountainous Crete (in english and in greek)., (pp.78.), Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-018-9; ISBN: 960-367-019-7

2006 Guide for Good Agricultural Practices (GAP) (in greek).

Grivas, K. (2006) Guide for Good Agricultural Practices (GAP) (in greek)., (pp.188.), Natural History Museum Crete, University of Crete, ISBN: 960-367-020-0

2006 Ecotourism guide of Asterousia mt. (in greek).

Spyridakis, G. (2006) Ecotourism guide of Asterousia mt. (in greek). In M. Dimitriadi., S. Xirouchakis., & M. Probonas (Eds.), (pp.200). Natural History Museum Crete, University of Crete ISBN: 960-367-025-1

2006 Ecotourism guide of Agios Dikaios (in greek).

Spyridakis, G. (2006) Ecotourism guide of Agios Dikaios (in greek)., (pp.103.), Natural History Museum Crete, University of Crete, ISBN: 960-367-024-3

2006 Asterousia Mts. – Ornithological Guide (in Greek).

Xirouchakis, S., Dretakis, M. (2006) Asterousia Mts. - Ornithological Guide (in Greek)., (pp.71.), Natural History Museum Crete, University of Crete, ISBN: 960-367-022-7

2006 Agios Dikaios Mt. – Ornithological Guide (in greek).

Sakoulis, A. (2006) Agios Dikaios Mt. - Ornithological Guide (in greek)., (pp.103.), Natural History Museum Crete, University of Crete, ISBN: 960-367-021-9

2005 Proper management of artificial water bodies: a blueprint for a good practice guide of the design and management aiming to achieve multiple functions. Project LIFE00 ENV/GR/000685 (in Greek).

Spyridaki-Nitadorou, E. (Dretakis, M., Ed.) (2005) Proper management of artificial water bodies: a blueprint for a good practice guide of the design and management aiming to achieve multiple functions. Project LIFE00 ENV/GR/000685 (in Greek)., (pp.121.), Natural History Museum Crete, University of Crete,

2005 Good Practice Guide for the design and management of small-sized multiple objective water reservoirs in the Mediterranean Region. Project LIFE00 ENV/GR/000685 (in greek).

Dimalexis, A., Spyridaki, E., Dretakis, M., Nikolakakis, M. (2005) Good Practice Guide for the design and management of small-sized multiple objective water reservoirs in the Mediterranean Region. Project LIFE00 ENV/GR/000685 (in greek)., (pp.104.), Natural History Museum Crete, University of Crete, ISBN: 960-367-017-0

2005 DST-RESERWET. Tool kit for the decision making procedure (in greek).

Nikolakakis, M. (2005) DST-RESERWET. Tool kit for the decision making procedure (in greek)., (pp.23.), Natural History Museum of Crete

2004 East Crete Natura 2000 (in greek and in english).

Trichas, A. (Ed.). (2004) East Crete Natura 2000 (in greek and in english)., (pp.86.), Prefecture of Lassithi; Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-016; ISBN: 960-367-015-4

2002 The Natural Environment of Greece ”Design and development of print material for the Environmental Education of elementary school” (in greek).

Natural History Museum of Crete, University of Crete (2002) The Natural Environment of Greece ”Design and development of print material for the Environmental Education of elementary school” (in greek)., Greek Ministry of Education and Religious Affairs

2002 The “little meteora” of Lasithi (in greek and in english).

Fassoulas, Ch. (Ed.) (2002) The "little meteora" of Lasithi (in greek and in english)., (pp.104.), Prefecture of Lassithi; Natural History Museum of Crete, University of Crete, ISBN: 960-367-013-8; ISBN: 960-367-014-6

2002 Mountain areas: problems and management proposals (in Greek). Publication for the Program: LIFE-NATURA 1998 “Conservation – Protection of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) in Greece, B4-3200/98/444”.

Grivas, K., Ioannidis, G., Lymberakis, P., Probonas, M. (2002) Mountain areas: problems and management proposals (in Greek). Publication for the Program: LIFE-NATURA 1998 “Conservation - Protection of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) in Greece, B4-3200/98/444”., (pp.32.), Natural History Museum of Crete, University of Crete, Heraklion, ISBN: 960-367-012-Χ

2002 Crete (in greek).

Fassoulas, Ch. (2002) Crete (in greek). In E. Velitzelos., D. Mountrakis, N. Zouros & N. Soulakelis (Eds.), Atlas of the geological monuments of the Aegean sea. (pp. 227-246.). Ministry of the Aegean

2001 Threatened endemic plants of South Greece (in greek). Project ARCHI-MED “Protection of Endangered Endemic Species at the South and Eastern Mediterranean Region. Financed by EU” (in greek).

Georghiou, K., Delipetrou, P. (2001) Threatened endemic plants of South Greece (in greek). Project ARCHI-MED "Protection of Endangered Endemic Species at the South and Eastern Mediterranean Region. Financed by EU" (in greek)., (pp.367.), Region of Crete, Regional Fund; Natural History Museum of Crete

2001 The slugs of Greece (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae – Gastropoda, Stylommatophora). [(Eds.) of H.Z.S. Vardinoyannis, Κ, …[et.al.] Fauna Greciae 8.

Wiktor, A. (2001) Fauna Graeciae VIII. The slugs of Greece (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae—Gastropoda, Stylommatophora). (Eds.) of H.Z.S. Vardinoyannis, Κ, ...(et.al.) Fauna Greciae 8. (pp.1-241.). Hellenic Zoological Society & Natural History Museum of Crete, Greece.

2001 South Aegan – Crete – Cyprus. Collaboration for the environment and development (in greek).

Lymberakis, P. (Ed.). (2001) South Aegan - Crete - Cyprus. Collaboration for the environment and development (in greek)., (pp.218.), Region of Crete, Regional Fund; Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-010-3

2001 Records of the Species of Financial Imortance (not cultivated) at the South Aegean Region. Special Environmental Study under the Scientific Program ARCHI-MED: Action 2.1 Protection of Endangered Endemic Species at the South and Eastern Mediterranean Regio

Papageorgiou, N., Parmakelis, A., Stathi, I., Tsekoura, Z., Chatzaki, M. (2001) Records of the Species of Financial Imortance (not cultivated) at the South Aegean Region. Special Environmental Study under the Scientific Program ARCHI-MED: Action 2.1 Protection of Endangered Endemic Species at the South and Eastern Mediterranean Region. Financed by EU (in greek)., (pp.88.), Region of Crete, Regional Fund; Natural History Museum of Crete

2001 Herpetologia Candiana.

Lymberakis, P., Valakos, E., Pafilis, P., Mylonas, M. (Eds.). (2001) Herpetologia Candiana., (pp.151.), Natural History Museum of Crete; Societas Europaea Herpetologica, Irakleio, Crete, Greece, ISBN: 960-367-009-X

2001 Field guide to the geology of Crete (in greek and in english).

Fassoulas, Ch. (2001) Field guide to the geology of Crete (in greek and in english)., (pp.103.), Natural History Museum of Crete, University of Crete, Heraklion, ISBN: 960-367-008-1; ISBN: 960-367-007-3

2001 Evolutionary and comparative approach of the Mediterranean ecosystems (in greek).

Mylonas, M. (2001) Evolutionary and comparative approach of the Mediterranean ecosystems (in greek). In M. Modinos (Eds.), Ecogeography of the Mediterranean Sea (in greek). (pp. 111-120.). Stochastis/DIPE Athens

2001 Endangered endemic species of terrestrial fauna in Southern Greece. Project ARCHI-MED “Protection of Endangered Endemic Species at the South and Eastern Mediterranean Region. Financed by EU” (in greek).

Giokas, S. (2001) Endangered endemic species of terrestrial fauna in Southern Greece. Project ARCHI-MED "Protection of Endangered Endemic Species at the South and Eastern Mediterranean Region. Financed by EU" (in greek)., (pp.84.), Region of Crete, Regional Fund; Natural History Museum of Crete

2001 Cultural value of plants and animals in Crete, from the Neolithic era to present day. Project ARCHI-MED “Protection of Endangered Endemic Species at the South and Eastern Mediterranean Region. Financed by EU” (in greek).

Kyriakidis, E., Galanidou, N., Isaakidou, V., Sarpaki, A., Kapetanios, A., Psilakis, N., Kypriotakis, Z. (2001) Cultural value of plants and animals in Crete, from the Neolithic era to present day. Project ARCHI-MED "Protection of Endangered Endemic Species at the South and Eastern Mediterranean Region. Financed by EU" (in greek)., (pp.90.), Region of Crete, Regional Fund; Natural History Museum of Crete

2000 The island of Chryssi.

Paragamian, K. (2000) The island of Chryssi., (pp.32.), Natural History Museum of Crete, University of Crete; Municipality of Ierapetra, ISBN: 960-86710-1-9

2000 The island of Chryssi (in greek).

Paragamian, K. (2000) The island of Chryssi (in greek)., (pp.32.), Natural History Museum of Crete, University of Crete; Municipality of Ierapetra, ISBN: 960-86710-0-02000

2000 Die Insel Chrysi.

Paragamian, K. (2000) Die Insel Chrysi., (pp.32.), Museum für Naturgeschichte Kretas, Universitat Kretas; Stadtgemeinde von Ierapetra, ISBN: 960-86710-2-7

1998 The natural environment of Melevizi (in greek).

Paragamian, K., Mylonas, M. (1998) The natural environment of Melevizi (in greek). In N. Psilakis (Eds.), Malevizi from prehistoric times to the present day. (pp. 9-48.). Heraklion: Malevizi Development Organization

1996 Series of children’s book for the Natural environment, “The little hedgehogthat did not like its spines (in greek).

Kollaros, D. (1996) Series of children's book for the Natural environment, "The little hedgehog that did not like its spines (in greek)., (pp.13.), Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-004-9

1995 Series of children’s book for the Natural environment, “Life under rocks” (in greek).

Vardinoyannis, K., Paragamian, K. (Eds.). (1995) Series of children's book for the Natural environment, "Life under rocks" (in greek)., (pp.12.), Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-000-6

1995 Series of children’s book for the Natural environment, “Life in phrygana” (in greek).

Vardinoyannis, K., Paragamian, K. (Eds.). (1995) Series of children's book for the Natural environment, "Life in phrygana" (in greek)., (pp.12.), Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-003-0

1995 Series of children’s book for the Natural environment, “Life in caves” (in greek).

Vardinoyannis, K., Paragamian, K. (Eds.). (1995) Series of children's book for the Natural environment, "Life in caves" (in greek)., (pp.12.), Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-001-4

1995 Series of children’s book for the Natural environment, “Amphibians and reptiles of Crete” (in greek).

Vardinoyannis, K., Paragamian, K. (Eds.). (1995) Series of children's book for the Natural environment, "Amphibians and reptiles of Crete" (in greek)., (pp.12.), Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-002-2

2018 Biogeography and Biodiversity of the Aegean.

Sfenthourakis, S., Pafilis, P., Parmakelis, A., Poulakakis, N., Triantis, K. (Eds.). (2018) Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp.299). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd. ISBN: 978-9925-563-78-4.

2018 Amphibians and Reptiles of the Aegean Sea.

Lymberakis, P., Pafilis, P., Poulakakis, N., Sotiropoulos, K., Valakos, E. D. (2018) Amphibians and Reptiles of the Aegean Sea. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A. Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 169-190). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2018 A Review of Geophilid Centipedes (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae) collected in the Aegean Archipelago: A Hidden Treasure at the Natural History Museum of Crete.

Kardaki, L., Nikolakakis, M., Trichas, A., Georgopoulou, E., Simaiakis, M.S. (2018) A Review of Geophilid Centipedes (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae) collected in the Aegean Archipelago: A Hidden Treasure at the Natural History Museum of Crete. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 135-149). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2015 53. Conservation of Amphibians in Cyprus.

Lymberakis, P., Nicolaou, H., Sotiropoulos, K. (2015) 53. Conservation of Amphibians in Cyprus. In H. Heatwole & J. W. Wilkinson (Eds.), Amphibian Biology, Volume 11: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere, Part 4: Southern Europe and Turkey. (pp. 148-151.). Exeter: Pelagic Publishing

2009 Cephalanthera cucullata (in greek).

Alibertis, A., Avramakis, M. (2009) Cephalanthera cucullata (in greek). In D. Phitos, Th. Konstantinidis & G. Kamari (Eds.), The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece, Volume 1 A-D (in greek). (pp. 258-260). Hellenic Botanical Society

2007 “Island” Biogeography of the Greek Mountains (in greek).

Trichas, A. (2007) "Island" Biogeography of the Greek Mountains (in greek). In I. Efthimiopoulos, & M. Modinos (Eds.), Mountain Landscapes and Forests. (pp. 63-76.). Athens: Scientific Institute for Environmental Research (DIPE), Greek Letters

2006 Evolutionary Ecology (K. VardinoyanniS, S. Giokas, I. Stathi, S. Sfenthourakis, Trans. In greek).

Pianka, E. R. (2006) Evolutionary Ecology (K. Vardinoyannis, S. Giokas, I. Stathi, & S. Sfenthourakis, Trans. in greek). In M. Mylonas, N. Koumpias (Eds.), (pp.628). Crete University Press, Irakleio

2004 Biogeography of the Aegean Archipelago (in greek).

Trichas, A. (2004) Biogeography of the Aegean Archipelago (in greek). In I. Efthimiopoulos, M. Modinos (Eds.), The Nature of Geography. (pp. 193-293.). Athens: Scientific Institute for Environmental Research (DIPE), Greek Letters