Skip to main content
search
Category

Μουσειοβαλίτσες

Μουσειοβαλίτσες

Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς

Η Εκπαιδευτική Βαλίτσα του LIFE GRECABAT περιέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Είναι θεματικά προσαρμοσμένη στους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 - LIFE GRECABAT («Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς»), του οποίου αποτελεί και παραδοτέο. Το περιεχόμενο της βαλίτσας αφορά στον οικότοπο των χερσαίων σπηλαίων, στις σχέσεις των νυχτερίδων και των σπηλαιόβιων ασπονδύλων με το περιβάλλον τους, στην επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά και στην ανάγκη να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων. Το υλικό έχει σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και έχει λάβει άδεια υλοποίησης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 με βάση τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο Φ1/ΜΚ/100308/4828 /Δ7/15-01-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Συμπληρωματικά με το υλικό της Εκπαιδευτικής Βαλίτσας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επεξεργασμένοι ήχοι εντοπισμού ορισμένων νυχτερίδων των σπηλαίων, οι οποίοι παρατίθενται εδώ. Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία:
Μουσειοβαλίτσες

Το Ελαιόδεντρο στον κρητικό τόπο και χρόνο

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού του Ανοιχτού Οικομουσείου Σητείας με θέμα την ελιά. Το υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πράξης του έργου «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα». Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει βιβλίο οδηγιών, βιβλίο θεωρίας με γενικές πληροφορίες για το ελαιόδεντρο και τις χρήσεις του, την ιστορία του και ένα ντοσιέ δραστηριοτήτων (κρυπτόλεξο, τρίλιζα, παιχνίδι με κάρτες μνήμης, επιτραπέζιο παιχνίδι κ.λπ.). Η μουσειοσκευή στόχο έχει την προώθηση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την ελιά, το φυσικό και πολιτισμικό της περιβάλλον. Παράλληλα, το υλικό της μουσειοσκευής προωθεί όχι μόνο τις γνωστικές, αλλά και τις συναισθηματικές, τις καλλιτεχνικές και τις ψυχοκινητικές ανάγκες των μαθητών. Στο αμέσως επόμενο διάστημα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης θα οργανώσει την παρουσίαση του υλικού στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σητείας, στα οποία και θα διανείμει αντίτυπα της μουσειοσκευής. Το υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν ηλεκτρονικά στην παρούσα ανάρτηση, στα ακόλουθα αρχεία pdf:
Μουσειοβαλίτσες

Κλιματική Αλλαγή και Μεσογειακά Γεωπάρκα

Το υλικό βρίσκεται ψηφιακά διαθέσιμο στον ιστότοπο του προγράμματος «Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα - GEO-IN» και είναι στο ΜΦΙΚ-ΠΚ εδώ. Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ-ΠΚ Στόχοι
 • ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την κλιματική αλλαγή.
 • ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές και πειραματικές δραστηριότητες
 • καλλιέργεια της επικοινωνίας μέσα από την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών
 • ικανοποίηση συναισθηματικών, καλλιτεχνικών και ψυχοκινητικών αναγκών των μαθητών μέσα από δραστηριότητες βασισμένες στο παιχνίδι
 • προσέγγιση και εμβάθυνση στα παρακάτω θέματα:
  • τα φυσικά φαινόμενα και οι επιπτώσεις τους
  • οι διάφοροι τύποι κλίματος και τα χαρακτηριστικά τους
  • ο κύκλος του άνθρακα στη φύση
  • πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν συμβάλει στην άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη
  • πώς η άνοδος της θερμοκρασίας επηρεάζει τα κλιματικά χαρακτηριστικά
  • πώς μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
Περιεχόμενο Ένα (1) CD ROM με παρουσίαση για την κλιματική αλλαγή, δύο (2) βιβλία με θεωρία και οδηγίες για την εκπαιδευτική μουσειοσκευή, εννιά (9) φακέλους με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ηλικίες από 8 έως και 14 ετών, τρεις (3) φακέλους με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ηλικίες από 12 έως και 14 ετών, δύο (2) αφισσέτες, και ένα (1) έντυπο αξιολόγησης της μουσειοσκευής Το υλικό απευθύνεται σε:
 • μαθητές Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού,
 • μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου,
 • εκπαιδευτικούς της Π/θιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Η μουσειοβαλίτσα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα - GEO-IN» INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Μουσειοβαλίτσες

Οικοπεριβάλλον και Γεωποικιλότητα του Φυσικού Πάρκου Σητείας (για την περιοχή Επάνω Ζάκρου)

Το υλικό βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστότοπο του γεωπάρκου της Σητείας, η μουσειοσκευή είναι διαθέσιμη στο ΜΦΙΚ και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Επάνω Ζάκρου
Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ

Στόχοι

 • ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του «Φυσικού Πάρκου Σητείας»
 • ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές και πειραματικές δραστηριότητες
 • καλλιέργεια της επικοινωνίας μέσα από την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών με μαθητές
 • ικανοποίηση συναισθηματικών ψυχοκινητικών αναγκών των μαθητών μέσα από δραστηριότητες στο πεδίο
 • προσέγγιση και εμβάθυνση στα παρακάτω θέματα:
  • η γεωλογική ιστορία της Κρήτης
  • το «Φυσικό Πάρκο Σητείας» και η οικολογία του
  • ο γεωλογικός πλούτος της περιοχής
  • ο τρόπος δημιουργίας των φαραγγιών, των σπηλαίων και των οροπεδίων που υπάρχουν στην περιοχή
  • τα ζώα και τα φυτά του «Φυσικού Πάρκου Σητείας»
  • αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον
Περιεχόμενο
 • τρία (3) βιβλία (οδηγίες, θεωρία, δραστηριότητες πεδίου * ), ηλεκτρονικό υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης και άσκησης, υλοποίηση πειραμάτων, δραστηριότητες πεδίου* κ.ά.)
 • * Οι δραστηριότητες πεδίου μπορούν να γίνουν μόνο στην περιοχή της Επάνω και Κάτω Ζάκρου Σητείας
Το υλικό απευθύνεται σε:
 • μαθητές Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού,
 • μαθητές Α’ & Β’ Γυμνασίου,
 • εκπαιδευτικούς της Π/θιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
 • Η μουσειοβαλίτσα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α. - Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» C(2008)1131/28-03-20
Μουσειοβαλίτσες

Οικοπεριβάλλον και Γεωποικιλότητα του Φυσικού Πάρκου Σητείας (για την περιοχή Καρυδίου)

Το υλικό βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστότοπο του γεωπάρκου της Σητείας, η μουσειοσκευή είναι διαθέσιμη στο ΜΦΙΚ και στο Κέντρο σπηλαιολογικής πληροφόρησης Καρυδίου   Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ

Στόχοι

 • ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του «Φυσικού Πάρκου Σητείας»
 • ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές και πειραματικές δραστηριότητες
 • καλλιέργεια της επικοινωνίας μέσα από την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών με μαθητές
 • ικανοποίηση συναισθηματικών ψυχοκινητικών αναγκών των μαθητών μέσα από δραστηριότητες στο πεδίο
 • προσέγγιση και εμβάθυνση στα παρακάτω θέματα:
  • η γεωλογική ιστορία της Κρήτης
  • το «Φυσικό Πάρκο Σητείας» και η οικολογία του
  • ο γεωλογικός πλούτος της περιοχής
  • ο τρόπος δημιουργίας των φαραγγιών, των σπηλαίων και των οροπεδίων που υπάρχουν στην περιοχή
  • τα ζώα και τα φυτά του «Φυσικού Πάρκου Σητείας»
  • αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον

Περιεχόμενο

τρία (3) βιβλία (οδηγίες, θεωρία, δραστηριότητες πεδίου * ), ηλεκτρονικό υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης και άσκησης, υλοποίηση πειραμάτων, δραστηριότητες πεδίου* κ.ά.) * Οι δραστηριότητες πεδίου μπορούν να γίνουν μόνο στην περιοχή του Καρυδίου Σητείας

Το υλικό απευθύνεται σε:

 • μαθητές Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού,
 • μαθητές Α’ & Β’ Γυμνασίου,
 • εκπαιδευτικούς της Π/θιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Η μουσειοβαλίτσα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α. - Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» C(2008)1131/28-03-2008
Μουσειοβαλίτσες

Σεισμοί και ηφαίστεια. Προστατεύω τα παιδιά από τον σεισμικό και ηφαιστειακό κίνδυνο

Το υλικό βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστότοπο του προγράμματος RACCE Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ με τη συμβολή των εταίρων του προγράμματος RACCE, 2012

Στόχοι

 • ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για τους τρόπους προστασίας από τον κίνδυνο σεισμικών ή ηφαιστειακών καταστροφών και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου και καθηκόντων, έρευνας, αυτοελέγχου και αυτοδιαχείρισης, επίλυσης προβλημάτων, κοινωνικών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, κ.ά.

Περιεχόμενο

τρία (3) βιβλία (οδηγίες χρήσης, οδηγός εκπαιδευτικού, δραστηριοτήτων), ηλεκτρονικό υλικό (CD ROM από ΟΑΣΠ και Video dossier) και εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαβαθμιζόμενης δυσκολίας και προσαρμοσμένες στα διάφορα ηλικιακά επίπεδα (επιτραπέζια παιχνίδια, ασκήσεις παρατηρητικότητας, λεκτικά παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης και άσκησης, υλοποίηση πειραμάτων κ.ά.) Επιπλέον αναγκαία υλικά, που δεν περιέχονται στη μουσειοβαλίτσα: υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, φωτογραφική μηχανή και κάμερα βιντεοσκόπησης (προαιρετικά), μουσικά όργανα, υλικά ζωγραφικής (μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, τέμπερες, λαδοπαστέλ κ.λπ.), υλικά γραφής (χαρτιά μεγέθους Α3 και Α4, μολύβια, κ.λπ.), χαρτί του μέτρου, πλαστελίνες, ψαλίδια, κόλλες, φέτες από φελιζόλ, αυτοκόλλητο που χρησιμοποιούμε για το ντύσιμο των βιβλίων ή καφέ ταινία πακεταρίσματος, μικρά πλαστικά μπουκάλια νερού (άδεια), πάνινα σακουλάκια (μπορείτε να βρείτε έτοιμα στα καταστήματα με συσκευασίες δώρου, ή να τα κατασκευάσετε μόνοι σας), ζυγαριά (εκπαιδευτική ή κουζίνας), κατσαρόλα για το βράσιμο νερού, σφουγγάρια, πορτοκάλια, αβγά, ξύδι, σόδα, αλάτι

Το υλικό απευθύνεται σε:

 • σχολεία
 • κέντρα περιβαλλοντικής κατάρτισης
 • φορείς που επιτελούν περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • οικογένειες και
 • παιδιά ηλικίας 6-13 ετών (και παιδιά με κινητικές δυσκολίες)
Η μουσειοβαλίτσα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “RACCE” Raising Earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions ΕΝV. A.4 CIVIL PROTECTION No.070401/2010/579066/SUB/C4 (2010-2012)
Μουσειοβαλίτσες

Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Ηλικία

Το υλικό βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστότοπο του προγράμματος RACCE Σχεδιασμός, Παραγωγή για το ΜΦΙΚ: Δρ Αμπαρτζάκη Μαρία, Δρ Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη Πόπη, Γωνιωτάκη Αικατερίνη και Σκορδύλη Μαρία, 2012

Στόχοι

 • ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για τους τρόπους προστασίας από τον κίνδυνο σεισμικών ή ηφαιστειακών καταστροφών και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου και καθηκόντων, έρευνας, αυτοελέγχου και αυτοδιαχείρισης, επίλυσης προβλημάτων, κοινωνικών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, κ.ά.

Περιεχόμενο

δύο (2) βιβλία (οδηγίες χρήσης, οδηγός εκπαιδευτικού), ηλεκτρονικό υλικό (CD ROM από ΟΑΣΠ και Video dossier) και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επιτραπέζια παιχνίδια, ασκήσεις παρατηρητικότητας, λεκτικά παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης και άσκησης, υλοποίηση πειραμάτων) Επιπλέον αναγκαία υλικά, που δεν περιέχονται στη μουσειοβαλίτσα: υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, φωτογραφική μηχανή και κάμερα βιντεοσκόπησης (προαιρετικά), μουσικά όργανα, υλικά ζωγραφικής (μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, τέμπερες, λαδοπαστέλ κ.λπ.), υλικά γραφής (χαρτιά μεγέθους Α3 και Α4, μολύβια, κ.λπ.), χαρτί του μέτρου, πλαστελίνες, ψαλίδια, κόλλες, φέτες από φελιζόλ, αυτοκόλλητο που χρησιμοποιούμε για το ντύσιμο των βιβλίων ή καφέ ταινία πακεταρίσματος, μικρά πλαστικά μπουκάλια νερού (άδεια), πάνινα σακουλάκια (μπορείτε να βρείτε έτοιμα στα καταστήματα με συσκευασίες δώρου, ή να τα κατασκευάσετε μόνοι σας), ζυγαριά (εκπαιδευτική ή κουζίνας), κατσαρόλα για το βράσιμο νερού, σφουγγάρια, πορτοκάλια, αβγά, ξύδι, σόδα, αλάτι

Το υλικό απευθύνεται σε:

 • μαθητές Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας
Η μουσειοβαλίτσα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “RACCE” Raising Earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions ΕΝV. A.4 CIVIL PROTECTION No.070401/2010/579066/SUB/C4 (2010-2012)
Μουσειοβαλίτσες

Τα οροπέδια του Ψηλορείτη

Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ, 2008

Στόχοι

 • ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος των ορεινών όγκων της Κρήτης
 • προώθηση γνωστικών, συναισθηματικών, καλλιτεχνικών και ψυχοκινητικών αναγκών των μαθητών
 • προσέγγιση και εμβάθυνση στα παρακάτω θέματα:
  • γεωλογική ιστορία της Κρήτης
  • ορεινοί όγκοι και η οικολογία τους
  • τρόπος δημιουργίας των οροπεδίων
  • πώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες των βουνών επηρεάζουν τη ζωή στα οροπέδια;
  • ζώα και φυτά των οροπεδίων
  • προσαρμογές των φυτών στα μεγάλα υψόμετρα
  • επέμβαση του ανθρώπου

Περιεχόμενο

τέσσερα (4) βιβλία (οδηγίες χρήσης, εκπαιδευτικού, μαθητή και δραστηριοτήτων πεδίου), ηλεκτρονικό υλικό, και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επιτραπέζιο παιχνίδι, κατασκευές κ.ά.).

Το υλικό απευθύνεται σε:

 • μαθητές Δημοτικού και
 • εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης.
Μουσειοβαλίτσες

Το υπόγειο ταξίδι του νερού

Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ, 2008

Στόχοι

 • ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος της Μεσογειακής περιοχής και την υδρογεωλογική πορεία του νερού στην Ελλάδα και στην Κρήτη
 • προώθηση γνωστικών, συναισθηματικών, καλλιτεχνικών και ψυχοκινητικών αναγκών των μαθητών
 • προσέγγιση και εμβάθυνση στα παρακάτω θέματα:
  • πετρώματα της Μεσογειακής περιοχής με έμφαση στην Ελλάδα και την Κρήτη,
  • η υπόγεια διαδρομή του νερού
  • αποσάθρωση και διάβρωση που προκαλείται από το νερό
  • σύνδεση της αποσάθρωσης και της διάβρωσης του νερού με τη δημιουργία δολινών, σπηλαίων, υπόγειων ποταμών ή καταβοθρών, και
  • ζωή μέσα στα σπήλαια

Περιεχόμενο

τέσσερα (4) βιβλία (οδηγίες χρήσης, εκπαιδευτικού, μαθητή και δραστηριοτήτων πεδίου), ηλεκτρονικό υλικό, εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επιτραπέζιο παιχνίδι, κατασκευές κ.ά.)

Το υλικό απευθύνεται σε:

 • μαθητές Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού,
 • μαθητές Γυμνασίου
 • εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης
Μουσειοβαλίτσες

H Μουσειοβαλίτσα του Γυπαετού

Σχεδιασμός, Παραγωγή: ΜΦΙΚ, 2006

Στόχοι

 • ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για τη ζωή, τους κινδύνους και την προστασία του Γυπαετού, αλλά και των αρπακτικών πουλιών γενικότερα
 • προώθηση γνωστικών, συναισθηματικών, καλλιτεχνικών και ψυχοκινητικών αναγκών των μαθητών

Περιεχόμενο

ένα (1) βιβλίο θεωρίας, φυλλάδια δραστηριοτήτων, DVD, αφίσες, αυτοκόλλητα, σελιδοδείκτες και εκπαιδευτικά παιχνίδια (κουίζ, επιτραπέζιο παιχνίδι, παζλ κ.ά.)

Το υλικό απευθύνεται σε:

 • μαθητές Δημοτικού,
 • μαθητές Γυμνασίου,
 • εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης.