Τα ποτάμια ξεκινούν ψηλά από τα βουνά. Εκεί βρίσκονται οι πηγές τους. Φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Εκεί είναι οι εκβολές τους. Το δέλτα ενός ποταμού, η κοίτη, ο πυθμένας, τα υδροχαρή φυτά, τα υδρόβια ζώα είναι μερικά απο τα στοιχεία που συνθέτουν το οικοσύστημα του ποταμού! Όλα σε αυτό το οικοσύστημα είναι αλληλοεξαρτόμενα...

_πόσα ακόμα μπορούμε να μάθουμε για τα ποτάμια;

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο!