Το Περιφερειακό Γραφείο Επιστημών και Πολιτισμού της UNESCO στην Ευρώπη, μέσω των διακυβερνητικών επιστημονικών προγραμμάτων της (Διακυβερνητικό Υδρολογικό Πρόγραμμα [Intergovernmental Hydrological Programme – IHP] και Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα [Man and Biosphere Programme – MAB]), διοργάνωσε το υψηλού επιπέδου Περιφερειακό Συμπόσιο με θέμα «Διαχείριση Υδατικών Πόρων στα Αποθέματα Βιόσφαιρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο», στη Βενετία, 16-17 Δεκεμβρίου 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 εκπρόσωποι από τις Εθνικές Επιτροπές των Προγραμμάτων IHP και MAB, τις Εθνικές Επιτροπές της UNESCO, κέντρα οικο-υδρολογίας, κλιματικής αλλαγής, βιοποικιλότητας, οικοσυστημικών υπηρεσιών και Αποθεμάτων Βιόσφαιρας από 12 κράτη της περιοχής. Παράλληλα, το Συμπόσιο το παρακολούθησαν και διαδικτυακά εκπρόσωποι από 5 χώρες της περιοχής.

Αρχικά στο Συμπόσιο διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η UNESCO και τα σχετικά δίκτυα για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής, όπως επίσης και το δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες λύσεις και προγράμματα για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα ίδια τα Αποθέματα Βιόσφαιρας.

Τα πλούσια, ποικιλόμορφα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου αποτελούνται από ποτάμια, λίμνες, υγροτόπους, διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμών, συστήματα υπόγειων υδάτων και παράκτιες περιοχές εντός των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας. Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας χρησιμεύουν ως χρήσιμοι χώροι για τη δοκιμή καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση του νερού και των υδάτινων οικοσυστημάτων, που ανοίγουν το δρόμο για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 και συμβάλλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 13, 14 και 15.

Το Περιφερειακό Γραφείο Επιστημών και Πολιτισμού της UNESCO στην Ευρώπη, μέσω των Προγραμμάτων IHP και ΜΑΒ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, παρέχει υποστήριξη στην διακυβέρνηση σε θέματα υδάτων μέσω του ΙΗΡ στους φορείς χάραξης υδατικής πολιτικής και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη επί τόπου μέσω του MAB.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και αναδείχθηκε η ανάγκη προώθησης μιας ολιστικής διαχείρισης των υδάτων βασισμένη στη σχέση οικοσύστημα-κλίμα-νερό.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις συνεργασίες μεταξύ των κοινοτήτων των 2 Προγραμμάτων της UNESCO (ΜΑΒ και ΙΗΡ) στο μέλλον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πιο πιεστικά σημερινά ζητήματα διαχείρισης υδάτων στα Αποθέματα Βιόσφαιρας, προσδιορίζοντας τις βέλτιστες λύσεις και πρακτικές για κάθε περιοχή και τον τρόπο εφαρμογής και κλιμάκωσής τους και σε άλλες περιοχές.

Οι σύνεδροι, μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν επί τόπου καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης υδάτων που υλοποιούνται στο Απόθεμα Βιόσφαιρας του Δέλτα του ποταμού Πάδου (Delta Po Biosphere Reserve), στην εκδρομή πεδίου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή στις 18/12/2021. Επίσης, οι συμμετέχοντες στην επίσκεψη πεδίου συναντήθηκαν με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα που εργάζονται στις λιμνοθάλασσες της περιοχής, ιδίως στην παραγωγή των ροζ στρειδιών. Επισκέφτηκαν, επίσης, το Valli di Comacchio, το μεγαλύτερο υφάλμυρο έλος στην Ιταλία (το αρχαίο ρωμαϊκό σύστημα αλιείας), όπου γνώρισαν από κοντά τις διαδικασίες αλιείας χελιών, ενώ επισκέφτηκαν και το Κέντρο Ενημέρωσης του προγράμματος «Slow Food Presidia».

Στο Συμπόσιο συμμετείχε και το έργο NewLife4Drylands, καθώς μία από τις πιλοτικές περιοχές στις οποίες υλοποιείται είναι και η περιοχή των Αστερουσίων στην Κρήτη, που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της Unesco. Το έργο εκπροσώπησε ο Συντονιστής του Πανεπιστημίου Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, εταίρο του έργου NewLife4Drylands, με παρουσίαση αρχικά του Βιοαποθέματος των Αστερουσίων, των έργων LIFE που μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί σε αυτή την πιλοτική περιοχή, αλλά και της συνεισφοράς του έργου στη μελλοντική περιβαλλοντική διαχείριση του Αποθέματος Βιόσφαιρας, ειδικά σε σχέση με την αντιμετώπιση της εδαφικής υποβάθμισης και της ερημοποίησης που απειλεί τη βιωσιμότητα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών του πόρων.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην παρούσα ανάρτηση.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Περιφερειακού Γραφείου Επιστημών και Πολιτισμού της UNESCO στην Ευρώπη για τη διοργάνωση, μπορείτε να δείτε εδώ:

https://events.unesco.org/event?id=MAB-IHP_Regional_Symposium_Managing_Water_Resources_in_Biosphere_Reserves_in_South_East_Europe_and_the_Mediterranean3099257134&lang=1033

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon asterousia_uoc-nhmc_probnas_final1.pdf6.09 MB