• 26 Νοε 2021

Οι εισερχόμενοι στον χώρο πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

* τα μέτρα ισχύουν για ≥ 18 ετών. Για 5 έως 17 ετών απαιτείται αρνητικό self test.

**Παρακαλούμε να επιδεικνύετε και ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

 

In order to visit the Museum you are obligated to present a Fully Vaccinated documentation or a documentation of recovery from COVID-19 in the past 6 months.

* the measures apply ≥ 18 years. For 5 to 17 years required negative self test.

**Please present a valid identity document.