Στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου “NewLife4Drylands” («Λύσεις Βασισμένες στη Φύση που καθορίζονται από Τεχνικές Τηλεπισκόπησης με στόχο ένα Νέο Έργο LIFE για Ξηρές Περιοχές» / “Remote sensing oriented nature based solutions towards a NEW LIFE FOR DRYLANDS”), στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ).

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Την πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα διαχειριστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, ενώ τη δεύτερη μέρα έγινε αναλυτική παρουσίαση από τον κάθε εταίρο για τις δράσεις προπαρασκευής, μελέτης-έρευνας και αποκατάστασης, αλλά και πιθανά μελλοντικά προβλήματα για την πραγματοποίηση του έργου, καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους.