Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ενημερωτικές συναντήσεις για τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές που έγιναν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ), 21 & 22 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος NHDPlay. To Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ERASMUS+ και συντονίζεται από το Center for Educational Initiatives της Βουλγαρίας https://cei-bg.org/ ενώ για την Ελλάδα το συντονιστικό ίδρυμα είναι το ΜΦΙΚ-ΠΚ. Το διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα του έργου https://www.nhd-play.eu/ αφορά τις φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές) αλλά και τις ανθρωπογενείς καταστροφές (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αυτοκινητιστικά ατυχήματα καθώς και Πρώτες Βοήθειες).

Στην επίκαιρη, όσο ποτέ, θεματολογία των συναντήσεων, ειδικά μετά τους τελευταίους σεισμούς και τις έντονες πλημμύρες στην Κρήτη, οι συμμετέχοντες, εθελοντές από τη ομάδα «Φίλιος ΖΕΥΣ» των Αρχανών καθώς και οι δασκάλες και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις συναντήσεις τηρήθηκαν με ιδιαίτερη αυστηρότητα όλα τα μέτρα προστασίας που επιβάλει η νομοθεσία στα Μουσεία λόγω Covid-19: Μάσκες, πολύ μικρές ομάδες διεσπαρμένες σε πολλές αίθουσες του Μουσείου, αποστάσεις, υγιεινή των χεριών κλπ.

NHDPlay

  •  Διάρκεια:
    Οκτώβριος 2018 εώς Σεπτέμβριος 2020