• 09 Οκτ 2020

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου / Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Λέσβου σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης / Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη και με αφορμή τις δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης
Επιπτώσεων από Καταστροφές θα οργανώσουν από κοινού webinar για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντικείμενο του webinar είναι "Η πρόκληση των καταστροφών και ο ρόλος της εκπαίδευσης" και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 - 20:00.

Το webinar οργανώνεται με τη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

Σκοπός του webinar είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO ως πεδία έρευνας και εκπαίδευσης για τους Φυσικούς Κινδύνους καθώς και για τις εκπαιδευτικές δράσεις και τα εργαλεία ευαισθητοποίησης μαθητών. Βασική επιδίωξη αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO για την κατανόηση και αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που συνδέονται με τις φυσικές καταστροφές και τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου / Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Λέσβου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης / Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη από την ίδρυσή τους εργάζονται συστηματικά για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.