1. διαλέγουμε αυτό ή αυτά που μας αρέσουν!
  2. εκτυπώνουμε
  3. έτοιμη η δραστηριότητα!