Skip to main content
search

Κατερίνα Βορεάδη

Υπεύθυνη – Κατάρτισης (Εργαστήριο Εκπαίδευσης) και Συσχετιζόμενη επιστήμονας (Εργαστήριο Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος )

Θέση Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Ι.Π.)
E-mail voreadou@nhmc.uoc.gr, voreadou@gmail.com
Τηλ. +302810393278
Γραφείο Γ110 (Λευκά Κτήρια, Πανεπιστημιούπολη Κνωσού)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Εκπαίδευση
  • Υδροβιολογία

Εκπαίδευση

  • 2007: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αρ.Μητρώου ΕΚΕΠΙΣ ΕΑ 17430
  • 1993: Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τίτλος διατριβής: Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων στα οικοσυστήματα των τρεχούμενων νερών της Κρήτης
  • 1987: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης, Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
  • 1984: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Οικολογικής Βοτανικής (Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης)
  • 1979: Πτυχίο Βιολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Filter

2023 Comparison of quantitative and semi-quantitative sampling methodologies for biomonitoring of Mediterranean streams using benthic macroinvertebrates: A case-study from Greece (submitted).

Kazila, E., Ntislidou, C., Voreadou, C. (2023) Comparison of quantitative and semi‑quantitative sampling methodologies for biomonitoring of Mediterranean streams using benthic macroinvertebrates: a case study from Greece. Environ. Monit. Assess.  195, 53

2021 Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe.

Stubbington, R., Sarremejane, R., Laini, A., Cid, N., Csabai, Z., England, J., Munné, A., Aspin, T., Bonada, N., Bruno, D., Cauvy‐Fraunie, S., Chadd, R., Dienstl, C., Estrada, P.F., Graf, W., Gutiérrez‐Cánovas, C., House, A., Karaouzas, I., Kazila, E., Millán, A., Morais, M., Pařil, P., Pickwell, A., Polášek, M., Sánchez‐Fernández, D., Tziortzis, I., Várbíró, G., Voreadou, C., Walker‐Holden, E., White, J., Datry, T. (2021) Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe. Journal of Applied Ecology, 59(2), 537–548.

2020 Development of a Metric of Aquatic Invertebrates for Volunteers (MAIV): A Simple and Friendly Biotic Metric to Assess Ecological Quality of Streams.

Pinto, P., Oliveira-Junior, J. M. B., Leitão, F., Morais, M. M., Chícharo, L., Vaz, P., Delgado, S. M. A., Voreadou, C., Morales, E. A., Teodósio, M.A. (2020) Development of a Metric of Aquatic Invertebrates for Volunteers (MAIV): A Simple and Friendly Biotic Metric to Assess Ecological Quality of Streams. Water, 12(3), 654.

2019 Training Taxonomists for the Digital World: Are we prepared?

Georgiev, B. B., Casino, A., Voreadou, C. (2019) Training Taxonomists for the Digital World: Are we prepared? BiodiversityInformation Science and Standards, 3: e36106.

2017 Macroinvertebrate community traits and nitrate removal in stream sediments.

Yao, J., Colas, F., Solimini, A. G., Battin, T. J., Gafny, S., Morais, M., Voreadou, C…. & Gerino, M. (2017) Macroinvertebrate community traits and nitrate removal in stream sediments. Freshwater Biology, 62(5), 929-944.

Σύντομο Βιογραφικό

H Βορεάδη Αικατερίνη, Δρ Υδροβιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι υπεύθυνη του Εργαστηρίου Υδροβιολογίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ) που ασχολείται με την οικολογική ποιότητα των υδάτινων οικοσυστήματα της Κρήτης σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 60/2000 για το νερό.

Παράλληλα από το 1998 είναι υπεύθυνη Εκπαίδευσης του ΜΦΙΚ-ΠΚ και από το 2012 υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Κατάρτισης  (ΚΕΠΕΚΑ) του ΜΦΙΚ-ΠΚ που ανήκει στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Είναι μέλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ -ΕΑ 17430) ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

Ως επιστημονική υπεύθυνος ή ως εταίρος συμμετείχε σε πάνω από 20 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Εθνικές και Ευρωπαϊκές πηγές.

Bio CV

Filter

2016 Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΚΑ 4288

Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΚΑ 4288 (CP MODEL Η ανάπτυξη μιας μαζικής ανοικτής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για την πολιτική προστασία)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/7/2016 - 31/12/2017
Φορέας Χρηματοδότησης: E.Ε. (11.946,89 €)

2015 EFES E-Tools for E-Schools

EFES - Ψηφιακά εργαλεία για ψηφιακά σχολεία
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/10/2015 - 30/9/2017
Φορέας Χρηματοδότησης: E.Ε. (210.661,00 €)

2015 CP-Model – Civil Protection Massive Open Developed E-Learning [ECHO/SUB/2014/693249] Εταίρος

CP MODEL. Η ανάπτυξη μιας μαζικής ανοικτής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για την πολιτική προστασία (Εταίρος)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/1/2015 - 31/12/2016
Φορέας Χρηματοδότησης: E.Ε. (66.095,34 €)

2014 Εθνική Συμμετοχή ΚΑ 3838

Εθνική Συμμετοχή ΚΑ 3838
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 18/7/2014 - 30/6/2015
Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (5.487,92 €)

2013 Περιφρουρώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον-SEE

Περιφρουρώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον-SEE. Εταίρος
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/12/2013 - 31/12/2014
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Ε. (DG Environment of the EC) (49.883,00 €)

2013 Επικαιροποίηση και παροχή ειδικά επεξεργασμένων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των τύπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Επικαιροποίηση και παροχή ειδικά επεξεργασμένων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των τύπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά των εσωτερικών επιφανειακών και μεταβατικών υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης στο πλαίσιο της κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και υδατικών διαμερισμάτων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια:
7/6/2013 - 7/4/2014
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (14.634,12 €)

2010 PATCH- Ανάλυση πρόληψης & εργαλεία για την πολιτιστική κληρονομιά

PATCH (Ανάλυση πρόληψης & εργαλεία για την πολιτιστική κληρονομιά)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/1/2010 - 31/12/2011
Φορέας Χρηματοδότησης: E.Ε. (57.106,97 €)

2010 Natural Europe- Φυσική ιστορία & περιβαλλοντική πολιτιστική κληρονομιά στις ψηφιακές Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες για την εκπαίδευση

Natural Europe- Φυσική ιστορία & περιβαλλοντική πολιτιστική κληρονομιά στις ψηφιακές Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες για την εκπαίδευση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/10/2010 - 1/9/2013
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Ε. (200.000,00 €)

2009 YOURVID Save Energy

YOURVID - Εξοικονόμιση ενέργειας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/11/2009 - 30/10/2011
Φορέας Χρηματοδότησης: E.Ε. (37.612,00 €)

2008 Υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιοχής Δήμου Ρούβα

Υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιοχής Δήμου Ρούβα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/6/2008 - 30/10/2008
Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Ρούβα (21.420,00 €)

2007 Υλικό Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το δάσος του Ρούβα

Υλικό Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το δάσος του Ρούβα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/12/2007 - 31/3/2008
Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Ρούβα (17.850,00 €)

2006 Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Αλμυρό – Ελούντα – Νοφαλιά

Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Αλμυρό - Ελούντα - Νοφαλιά
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 10/10/2006 - 30/6/2007
Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Νεάπολης (25.120,00 €)

2005 CONFRESH.

Μέθοδοι διδασκαλίας και παιδαγωγικές στρατηγικές για τη διάχυση στα σχολεία της προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης των υδάτινων οικοσυστημάτων-CONFRESH. SOCRATES:2005-2008.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/10/2005 - 30/9/2008
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Ε. (253.617,00 €)

2003 Εθελοντισμός και Προστασία Περιβάλλοντος «Ενδυνάμωση του Κέντρου Εθελοντών του Μ.Φ.Ι.Κ. του Πανεπιστημίου Κρήτης για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών θεμάτων σε περιοχές Natura της Κρήτης

Εθελοντισμός και Προστασία Περιβάλλοντος «Ενδυνάμωση του Κέντρου Εθελοντών του Μ.Φ.Ι.Κ. του Πανεπιστημίου Κρήτης για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών θεμάτων σε περιοχές Natura της Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 7/7/2003 - 30/6/2004
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ (15.000,00 €)

1999 Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας. Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση του Δημοτικού.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδου
Διάρκεια: 1/7/1999 - 30/10/2000
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ–ΕΠΕΑΕΚ Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας(35.216,43 €)

1998 Εργαστήριο με ζωντανούς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και επισκέψεις στη φύση

Εργαστήριο με ζωντανούς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και επισκέψεις στη φύση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδου
Διάρκεια: 14/3/1998 - 31/10/2000
Φορέας χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ (11.783,81 €)

Επιστημονικά Άρθρα

Filter

2023 Comparison of quantitative and semi-quantitative sampling methodologies for biomonitoring of Mediterranean streams using benthic macroinvertebrates: A case-study from Greece (submitted).

Kazila, E., Ntislidou, C., Voreadou, C. (2023) Comparison of quantitative and semi‑quantitative sampling methodologies for biomonitoring of Mediterranean streams using benthic macroinvertebrates: a case study from Greece. Environ. Monit. Assess.  195, 53

2021 Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe.

Stubbington, R., Sarremejane, R., Laini, A., Cid, N., Csabai, Z., England, J., Munné, A., Aspin, T., Bonada, N., Bruno, D., Cauvy‐Fraunie, S., Chadd, R., Dienstl, C., Estrada, P.F., Graf, W., Gutiérrez‐Cánovas, C., House, A., Karaouzas, I., Kazila, E., Millán, A., Morais, M., Pařil, P., Pickwell, A., Polášek, M., Sánchez‐Fernández, D., Tziortzis, I., Várbíró, G., Voreadou, C., Walker‐Holden, E., White, J., Datry, T. (2021) Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe. Journal of Applied Ecology, 59(2), 537–548.

2020 Development of a Metric of Aquatic Invertebrates for Volunteers (MAIV): A Simple and Friendly Biotic Metric to Assess Ecological Quality of Streams.

Pinto, P., Oliveira-Junior, J. M. B., Leitão, F., Morais, M. M., Chícharo, L., Vaz, P., Delgado, S. M. A., Voreadou, C., Morales, E. A., Teodósio, M.A. (2020) Development of a Metric of Aquatic Invertebrates for Volunteers (MAIV): A Simple and Friendly Biotic Metric to Assess Ecological Quality of Streams. Water, 12(3), 654.

2019 Training Taxonomists for the Digital World: Are we prepared?

Georgiev, B. B., Casino, A., Voreadou, C. (2019) Training Taxonomists for the Digital World: Are we prepared? BiodiversityInformation Science and Standards, 3: e36106.

2017 Macroinvertebrate community traits and nitrate removal in stream sediments.

Yao, J., Colas, F., Solimini, A. G., Battin, T. J., Gafny, S., Morais, M., Voreadou, C…. & Gerino, M. (2017) Macroinvertebrate community traits and nitrate removal in stream sediments. Freshwater Biology, 62(5), 929-944.

2013 Communities of practice and participatory action research: the formation of a synergy for the development of museum programmes for early childhood.

Ampartzaki, M., Kypriotaki, M., Voreadou, C., Dardioti, A., Stathi, I. (2013) Communities of practice and participatory action research: the formation of a synergy for the development of museum programmes for early childhood. Educational Action Research, 21(1), 4–27.

2009 Relationships among macroinvertebrate community structure, bio/ecological trait profiles, and environmental descriptors in European human-altered streams.

Morais, M., Pinto, P., Pedro, A., Battin, T., Gafny, S., Gerino, M., Marti, E., Puig, M., Pusch, M., Solimini, A., Voreadou, C., Sabater, F., Usseglio-Polatera, P. (2009) Relationships among macroinvertebrate community structure, bio/ecological trait profiles, and environmental descriptors in European human-altered streams. SIL Proceedings, 30:8, 1234-1238

2009 Relationship among macroinvertebrate community structure, bio/ecological trait profiles, and environmental descriptors in European human-altered streams.

Morais, M., Pinto, P., Pedro, A., Battin, T., Gafny, S., Gerino, M., Marti, E., Puig, M., Pusch, M., Solimini, A., Voreadou, C., Sabater, F., Usseglio-Polatera, P. (2009) Relationship among macroinvertebrate community structure, bio/ecological trait profiles, and environmental descriptors in European human-altered streams. Verh. Internat. Verein. Limnol., 30(8), 1234-1238.

2005 Nutrient transient storage by the invertebrate assemblage in streams with contrasting nutrient loads.

Solimini, A.G., Singer, G.A., Marti, E., Battin, T.J., Gafny, S., Gerino, M., Morais, M., Puig, M.A., Push, M., Ruggiero, A., Voreadou, C., Sabater, F. (2005) Nutrient transient storage by the invertebrate assemblage in streams with contrasting nutrient loads. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29, 807-810.

2001 Nutrient dynamics in human-altered streams, a multidisciplinary approach.

Marti, E., Sabater, F., Comas, J., Battin, T., Gafny, S., Morais, M., Puig, M.A., Pusch, M., Riera, J.L., Roda, I.R, Solimini, A.G., Vervier, P., Voreadou, C. (2001) Nutrient dynamics in human-altered streams, a multidisciplinary approach. Bulletin of the North American Benthological Society, 18(1), 156.

Βιβλία - Κεφάλαια σε Βιβλία

Filter

2008 In the White Mountains with Tarra (in greek).

Voreadou, K., Dardioti, A., Chatzinikolaki, E. (2008) In the White Mountains with Tarra (in greek)., Natural History Museum of Crete, University of Crete

2008 Freshwater Macroinvertebrates Identification Guide ((I. Antonaki, C. Voreadou, Trans. in greek).

Bis, B., Kosmala, G. (2008) Freshwater Macroinvertebrates Identification Guide (I. Antonaki, & C. Voreadou, Trans. in greek). In K. Voreadou (Eds.), (pp.20). Selena Editions; University of Crete - Natural History Museum of Crete (NHMC) ISBN: 978-960-367-027-8

2008 Freshwater Ecosystems of Europe: An educational Approach. Supporting Material for Teachers’ Training Seninars (Textbook & Guidelines) (I. Antonaki, C. Voreadou, D. Kelefiotis, N. Komodromos, N., I. Stathi, Trans. in greek).

Voreadou, K. (Ed.). (2008) Freshwater Ecosystems of Europe: An educational Approach. Supporting Material for Teachers’ Training Seninars (Textbook & Guidelines) (I. Antonaki, C. Voreadou, D. Kelefiotis, N. Komodromos, N., I. Stathi, Trans. in greek)., (pp.93.), Selena Editions; University of Crete - Natural History Museum of Crete (NHMC), ISBN: 978-960-367-026-1

2008 Freshwater Ecosystems of Europe: An educational Approach. Activities Textbook (I. Antonaki, C. Voreadou, I. Stathi, Trans. in greek).

Voreadou, K. (Ed.). (2008) Freshwater Ecosystems of Europe: An educational Approach. Activities Textbook (I. Antonaki, C. Voreadou, I. Stathi, Trans. in greek)., (pp.83.), Selena Editions; University of Crete - Natural History Museum of Crete (NHMC), ISBN: 978-960-367-026-1

2002 The Natural Environment of Greece ”Design and development of print material for the Environmental Education of elementary school” (in greek).

Natural History Museum of Crete, University of Crete (2002) The Natural Environment of Greece ”Design and development of print material for the Environmental Education of elementary school” (in greek)., Greek Ministry of Education and Religious Affairs

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Filter

2019 Coordinators of the Workshop WS21: “CETAF DEST e-Training Course: Biodiversity in a changing climate: e-learn more”.

Voreadou, C., Babocsay, G. (2019) Coordinators of the Workshop WS21: “CETAF DEST e-Training Course: Biodiversity in a changing climate: e-learn more”. Biodiversity Next 20-25 October 2019, Leiden, the Netherlands.

2019 Coordinators of the Symposium SS78 “Facilitating Capacity Building of Young Researchers”.

Georgiev, B., Casino, A., Voreadou, C. (2019) Coordinators of the Symposium SS78 “Facilitating Capacity Building of Young Researchers”. Biodiversity Next 20-25 October 2019, Leiden, the Netherlands.

2019 Coordinator of the MOBILISE Training School “Digitisation and data management challenges in small collections”.

Voreadou, C. (2019) Coordinator of the MOBILISE Training School “Digitisation and data management challenges in small collections”. European Meeting of MOBILISE COST ACTION, 12-15 March 2019 Sofia, Bulgaria.

2018 The role of Natural History Museums in environmental education: the case of the Natural Nistory Museum of Crete-University of Crete.

Borboudaki, L., Stathi, I., Voreadou, K., Georgantis, P., Berdiaki, O., Mousouri, K., Liantraki, Z., Eseridou, V., Mavritsaki, Z., Chereti, S. (2018) The role of Natural History Museums in environmental education: the case of the Natural Nistory Museum of Crete-University of Crete. 9th Hellenic Conference of Ecology, HELECOS-9, 4-7 October, 2018 Irakleion, Crete, Greece. p.71.

2018 Taxonomy of cretan aquatic organisms, a digital and educational approach.

Dimitriou, L. Ch., Voreadou, K., Trichas, A., Nikolakakis, M., Poulakakis, N. (2018) Taxonomy of cretan aquatic organisms, a digital and educational approach. 9th Hellenic Conference of Ecology, HELECOS-9, 4-7 October, 2018 Irakleion, Crete, Greece. p.23.

2018 Ecological quality of selected river types in crete by applying the new hellenic evaluation system (HESY2) -Poster presentation-.

Kazila, E., Voreadou, K. (2018) Ecological quality of selected river types in crete by applying the new hellenic evaluation system (HESY2) -Poster presentation-. 9th Hellenic Conference of Ecology, HELECOS-9, 4-7 October, 2018 Irakleion, Crete, Greece. p.176.

2013 NATURAL EUROPE EDUCATIONAL PATHWAYS – Inquiry Based pedagogical packages connecting formal with non- formal Education.

Voreadou, C., Sotirou, S., Markaki, V., Stathi, I., Hatzinikolaki, E. (2013) NATURAL EUROPE EDUCATIONAL PATHWAYS - Inquiry Based pedagogical packages connecting formal with non- formal Education. 10th International Conference on Hands-on Science, HSCI'2013, 1-5 July 2013, Kosice, Slovakia.

2010 Interactive Educational Activities in the Natural History Museum of Crete.

Voreadou, C., Grammenos, D. (2010) Interactive Educational Activities in the Natural History Museum of Crete. 7th International Conference on Hands On Science, 25-31 July 2010, University of Crete, Rethymno, Greece.

2009 Environmental Education at the Natural History Museum of Crete: Approach and Perspectives (in greek).

Voreadou, K. (2009) Environmental Education at the Natural History Museum of Crete: Approach and Perspectives (in greek). "Spring of Museums" KE Office of Prehistoric and Classical Antiquities-Historical and Folklore Society of Rethymnon, 8-10 May 2009, Rethymnon, Greece.

2006 The CONFRESH Project: objectives and approaches.

Voreadou, C. (2006) The CONFRESH Project: objectives and approaches. International Conference “LIVING WATER-Innovative Water Protection Actions – Teaching” University of Lódź, 3 October, Poland.

Leave a Reply