Εφορία Σπονδυλωτών

Είστε εδώ

Η εφορία σπονδυλωτών, θεωρεί τον άνθρωπο ως μέρος της φύσης αλλά ταυτοχρόνως ξεχωριστό λόγω της συνείδησης που διαθέτει. Το γεγονός αυτό και η συσσωρευμένη εμπειρία από τη σύντομη ύπαρξή μας στον πλανήτη, μάς επιφορτίζει με το χρέος της φροντίδας για ότι βλέπουμε γύρω μας.

Η αντίληψη που έχουμε για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι αυτή ενός δυναμικού αρχείου αναφοράς από όπου αντλούμε δεδομένα για να εκπληρώσουμε το χρέος της φροντίδας για τη Φύση. Βασικός σκοπός της εφορίας σπονδυλωτών είναι η συλλογή στοιχείων για αυτό το δυναμικό αρχείο καθώς και η προστασία και συντήρησή του για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επόμενες γενιές.

Το αρχείο αυτό αξιοποιείται επίσης για τις ερευνητικές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μ.Φ.Ι.Κ. καθώς και για τις ανάγκες ερευνητών από άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (διαχείριση, προστασία κ.ά.) συμβάλλει στη φροντίδα της κοινής μας κληρονομιάς.

Συλλογές

Οι συλλογές της εφορίας σπονδυλωτών αποτελούν τη σπονδυλική στήλη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνουν περίπου 20.000 δείγματα από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δείγματα από όλες τις τάξεις των σπονδυλωτών (Ψάρια, Αμφίβια, Ερπετά, Πουλιά και Θηλαστικά).

Η γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων αυξάνει ομοκεντρικά από την Ανατολική Μεσόγειο, στην Ελλάδα, στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Οι συλλογές χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το αν περιλαμβάνουν ολόκληρα ζώα ή τμήματά τους (π.χ. σκελετούς, τμήματα σκελετών ή ιστούς) και με τον τρόπο διατήρησής τους (π.χ. σε αλκοόλη, ξηρά ή σε κατάψυξη).

Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής έχει υποστεί βασική επεξεργασία και έχει καταγραφεί σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων.

Πέρα από την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Μ.Φ.Ι.Κ. οι συλλογές λειτουργούν και ως ιδιότυπη «δανειστική βιβλιοθήκη». Ερευνητές από όλο τον κόσμο μετά από συνεννόηση με την εφορία σπονδυλωτών, δανείζονται δείγματα για τις ερευνητικές τους ανάγκες.

Ενδεικτικές φωτογραφίες συλλογής

Αρχείο Microsoft Excell της ψηφιοποιημένης συλλογής των Αμφιβίων

Κατέβασμα αρχείου

Έφορος

Πέτρος Λυμπεράκης

Όνομα Συντηρητή

Μανόλης Παπαδημητράκης

Σύνολο καταλογογραφημένων δειγμάτων

914

Εκτίμηση συνολικού αριθμού δειγμάτων

~1.500

Αριθμός Ολότυπων

0

Αριθμός παράτυπων

0

Ταξινομική έμφαση της συλλογής

Αμφίβια

Γεωγραφική έμφαση της συλλογής

Ελλάδα>>> Βόρειος Αφρική + Μέση Ανατολή

Μέγεθος ιστολογικής συλλογής

~1400

Τρόπος διατήρησης ιστών

70-96% αλκοόλη >>> ξηρά δείγματα

Συλλογές που έχουν ενσωματωθεί

 

Ποσοστό ψηφιακής καταλογοράφησης

70%

Διαθέσιμη στο κοινό

Στο άμεσο μέλλον. Άμεσα διαθέσιμη σε κάθε αιτούντα ερευνητή.

Αρχείο Microsoft Excell της ψηφιοποιημένης συλλογής των Ερπετών

Κατέβασμα αρχείου

Έφορος

Πέτρος Λυμπεράκης

Όνομα Συντηρητή

Μανόλης Παπαδημητράκης

Σύνολο καταλογογραφημένων δειγμάτων

8913

Εκτίμηση συνολικού αριθμού δειγμάτων

~10.000

Αριθμός Ολότυπων

1

Αριθμός παράτυπων

14

Ταξινομική έμφαση της συλλογής

Φολιδωτά

Γεωγραφική έμφαση της συλλογής

Ελλάδα>>> Βόρειος Αφρική + Μέση Ανατολή

Μέγεθος ιστολογικής συλλογής

~7000

Τρόπος διατήρησης ιστών

70-96% αλκοόλη >>> ξηρά δείγματα

Συλλογές που έχουν ενσωματωθεί

 

Ποσοστό ψηφιακής καταλογογράφησης

90%

Διαθέσιμη στο κοινό

Στο άμεσο μέλλον. Άμεσα διαθέσιμη σε κάθε αιτούντα ερευνητή.

Αρχείο Microsoft Excell της ψηφιοποιημένης συλλογής των Θηλαστικών

Κατέβασμα αρχείου

Έφορος

Πέτρος Λυμπεράκης

Όνομα Συντηρητή

Μανόλης Παπαδημητράκης

Σύνολο καταλογογραφημένων δειγμάτων

3169

Εκτίμηση συνολικού αριθμού δειγμάτων

~20000*

Αριθμός Ολότυπων

1

Αριθμός παράτυπων

14

Ταξινομική έμφαση της συλλογής

Τρωκτικά - Εντομοφάγα >>> Yπόλοιπα θηλαστικά

Γεωγραφική έμφαση της συλλογής

Ελλάδα>>> Β. Αφρική + Μέση Ανατολή

Μέγεθος ιστολογικής συλλογής

~2500

Τρόπος διατήρησης ιστών

96%Αλκοόλη >>> ξηρά δείγματα + διατήρηση -200C

Συλλογές που έχουν ενσωματωθεί

 

Ποσοστό ψηφιακής καταλογοράφησης

90%

Διαθέσιμη στο κοινό

Στο άμεσο μέλλον. Άμεσα διαθέσιμη σε κάθε αιτούντα ερευνητή.

* Συμπεριλαμβανομένων των συλλογών από Pellets αρπακτικών

Αρχείο Microsoft Excell της ψηφιοποιημένης συλλογής των Πουλιών

Κατέβασμα αρχείου

Έφορος

Πέτρος Λυμπεράκης

Όνομα Συντηρητή

Μανόλης Παπαδημητράκης

Σύνολο καταλογογραφημένων δειγμάτων

2604

Εκτίμηση συνολικού αριθμού δειγμάτων

~4000

Αριθμός Ολότυπων

1

Αριθμός παράτυπων

14

Ταξινομική έμφαση της συλλογής

Πουλιά

Γεωγραφική έμφαση της συλλογής

Κρήτη>>Ελλάδα

Μέγεθος ιστολογικής συλλογής

~2500

Τρόπος διατήρησης ιστών

Ψυγείο >>> ξηρά δείγματα

Συλλογές που έχουν ενσωματωθεί

 

Ποσοστό ψηφιακής καταλογοράφησης

90%

Διαθέσιμη στο κοινό

Στο άμεσο μέλλον. Άμεσα διαθέσιμη σε κάθε αιτούντα ερευνητή.

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr