Skip to main content
search

Πέτρος Λυμπεράκης

Θέση Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
E-mail lyberis@nhmc.uoc.gr
Τηλ. +302810393266
Γραφείο Γ122 (Λευκά Κτήρια, Πανεπιστημιούπολη Κνωσού)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Οικολογία, βιογεωγραφία, συστηματική και εξέλιξη, μικρών σπονδυλωτών στον ευρύτερο χώρο της Ανατολική Μεσογείου

Εκπαίδευση

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Filter

2024 Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats

Pogorevc, N., Dotsev, A., Upadhyay, M., Sandoval-Castellanos, E., Hannemann, E., Simčič, M., Antoniou, A., Papachristou, D., Koutsouli, P., Rahmatalla, S., Brockmann, G., Sölkner, J., Burger, P., Lymberakis, P., Poulakakis, N., Bizelis, I., Zinovieva, N., Horvat, S., Medugorac, I. (2024) Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats. Molecular Ecology, 33, e17190

2024 Range-wide phylogeography of the golden jackals (Canis aureus)

Stefanovic, M., Bogdanowicz, W., Adavoudi, R. et all (2024) Range-wide phylogeography of the golden jackals (Canis aureus) reveals multiple sources of recent spatial expansion and admixture with dogs at the expansion front Biological Conservation, 290, 110448

2023 Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) in Greece: an update on the species’ distribution, including new records.

Strachinis, I., Lymberakis, P., Tzoras, E. (2023) Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) in Greece: an update on the species’ distribution, including new records. Ecologia Balkanica, 15(1), 8-26

2023 Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture

Meadows, J.R.S., Kidd, J.M., Wang, GD. et al. (2023) Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture. Genome Biol 24, 187.

2023 Extended description, variation, and biology

Moravec, J., Lymberakis, P., Tamar, K. (2023) Extended description, variation, and biology of Mediodactylus bartoni (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Acta Soc. Zool. Bohem., 86, 119–137

Σύντομο Βιογραφικό

O Πέτρος Λυμπεράκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1964. Σύντροφος της Ελευθερίας Φρογουδάκη και πατέρας του Προμηθέα – Μανόλη.

Πήρε πτυχίο Βιολογίας το 1989 από το ΕΚΠ Αθήνας και το 2003 έλαβε Διδακτορικό από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως ερευνητής στο ΜΑΙΧ από το 1991 έως το 1993. Από το 1995 εργάζεται ως ερευνητής, με αντικείμενο την οικολογία στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει δημοσιεύσει 133 εργασίες σε διεθνή περιοδικά του κλάδου του με κριτές, οι οποίες έχουν λάβει 4126 αναφορές. (h-index 36). Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία και έχει συγγράψει κεφάλαια σε ακόμη 11. Έχει 71 ανακοινώσεις και δύο προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή συνέδρια. Αντίστοιχα τέσσερεις προσκεκλημένες ομιλίες και 47 ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια. Έχει εκπονήσει μελέτες που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα με έμφαση την Κρήτη και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα για το περιβάλλον στον τοπικό και εθνικό τύπο.

Οι δημοσιεύσεις συνοδεύονται από διαρκή δράση για περιβαλλοντικά θέματα της Κρήτης. Συμμετέχει ενεργά σε εθνικές και διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις του χώρου του. Έχει συνεχή πολιτική δράση από το Λύκειο. Υπηρέτησε ως Περιφερειακός Σύμβουλος το διάστημα 2015-2019.

Bio CV

Filter

2023 Ψηλά βουνά, ρηχά νερά: οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε οργανισμούς που ζουν σε «ακραία» και ευαίσθητα οικοσυστήματα

Ψηλά βουνά, ρηχά νερά: οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε οργανισμούς που ζουν σε «ακραία» και ευαίσθητα οικοσυστήματα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 1/6/2023 - 1/5/2025
Φορέας χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο (199.934,89 €)

2023 Κατανεμημένο σύστημα μετάβασης επιστημονικών συλλογών στο έργο ERIC – DiSSCo Transition

Κατανεμημένο σύστημα μετάβασης επιστημονικών συλλογών στο έργο ERIC - DiSSCo Transition
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 1/12/2023 - 31/5/2024
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / HORIZON 2020 (6.622,50 €)

2023 Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου

Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Προμπονάς
Διάρκεια: 1/11/2023 - 11/4/2025
Φορέας χρηματοδότησης: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (103.790,32 €)

2023 Εκτίμηση πληθυσμού και μέτρων προστασίας του Κρητικού Αγριόγατου (Felis silvestris cretensis)

Εκτίμηση πληθυσμού και μέτρων προστασίας του Κρητικού Αγριόγατου (Felis silvestris cretensis)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 18/7/2023 - 15/3/2024
Φορέας χρηματοδότησης: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (65.000,00 €)

2022 Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή

Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Προμπονάς
Διάρκεια: 1/7/2022 - 16/09/2023
Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης (55.004,00 €)

2022 Εκτίμηση της λιβαδικής κατάστασης και του καθεστώτος βόσκησης επί της νήσου Γυάρου και διαμόρφωση προτάσεων για τη θέσπιση διαχειριστικών μέτρων

Εκτίμηση της λιβαδικής κατάστασης και του καθεστώτος βόσκησης επί της νήσου Γυάρου και διαμόρφωση προτάσεων για τη θέσπιση διαχειριστικών μέτρων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια:
1/1/2022 - 31/12/2023
Φορέας χρηματοδότησης: WWF Ελλάς (26.970,00 €)

2022 DISSCo Prepare – Κατανεμημένο Συστημα Επιστημονικών Συλλογών – Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Φάσης

DISSCo Prepare - Κατανεμημένο Σύστημα Επιστημονικών Συλλογών - Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Φάσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια:
24/2/2020 - 28/2/2023
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / HORIZON 2020 (12.890,63 €)

2022 Biodiversity Genomics Europe (BGE). HORIZON EUROPE, Type HORIZON-RIA. Coordinator: NATURALIS (Netherlands)

Γονιδιωματική της Βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Coordinator: NATURALIS (Netherlands)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 18/10/2022 - 28/2/2026
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) (221.238,75€)

2018 Μελέτη αποκατάστασης της παρόχθιας βλάστησης του ποταμού Κοιλιάρη

Μελέτη αποκατάστασης της παρόχθιας βλάστησης του ποταμού Κοιλιάρη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια:
1/12/2018 - 31/3/2020
Φορέας χρηματοδότησης: Πολυτεχνείο Κρήτης (15.558,60 €)

2008 Παρακολούθηση στοιχείων χλωρίδας και πανίδας και σύγκριση της με τις γειτονικές φυσικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ Χανίων

Παρακολούθηση στοιχείων χλωρίδας και πανίδας και σύγκρισή της με τις γειτονικές φυσικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ Χανίων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 6/11/2008 - 5/11/2009
Φορέας Χρηματοδότησης ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (10.472,00 €)

2006 Μελέτη γενετικών σχέσεων κρητικού ιχνηλάτη

Μελέτη γενετικών σχέσεων κρητικού ιχνηλάτη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 1/9/2006 - 30/11/2006
Φορέας Χρηματοδότησης: Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου (3.000,00 €)

2004 Ερευνητικό έργο για την μελέτη του προβλήματος της συσσώρευσης φερτών υλικών στον πυθμένα της λίμνης Αγυιάς Χανίων

Ερευνητικό έργο για την μελέτη του προβλήματος της συσσώρευσης φερτών υλικών στον πυθμένα της λίμνης Αγυιάς Χανίων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 1/12/2004 - 31/7/2015
Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης / Π.Ε. Χανίων (6,194.91 €)

Επιστημονικά Άρθρα

Filter

2024 Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats

Pogorevc, N., Dotsev, A., Upadhyay, M., Sandoval-Castellanos, E., Hannemann, E., Simčič, M., Antoniou, A., Papachristou, D., Koutsouli, P., Rahmatalla, S., Brockmann, G., Sölkner, J., Burger, P., Lymberakis, P., Poulakakis, N., Bizelis, I., Zinovieva, N., Horvat, S., Medugorac, I. (2024) Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats. Molecular Ecology, 33, e17190

2024 Range-wide phylogeography of the golden jackals (Canis aureus)

Stefanovic, M., Bogdanowicz, W., Adavoudi, R. et all (2024) Range-wide phylogeography of the golden jackals (Canis aureus) reveals multiple sources of recent spatial expansion and admixture with dogs at the expansion front Biological Conservation, 290, 110448

2023 Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) in Greece: an update on the species’ distribution, including new records.

Strachinis, I., Lymberakis, P., Tzoras, E. (2023) Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) in Greece: an update on the species’ distribution, including new records. Ecologia Balkanica, 15(1), 8-26

2023 Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture

Meadows, J.R.S., Kidd, J.M., Wang, GD. et al. (2023) Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture. Genome Biol 24, 187.

2023 Extended description, variation, and biology

Moravec, J., Lymberakis, P., Tamar, K. (2023) Extended description, variation, and biology of Mediodactylus bartoni (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Acta Soc. Zool. Bohem., 86, 119–137

2023 Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans

Papežík, P., Mikulíček, P., Benovics, M., Balogová, M., Choleva, L., Doležálková-Kaštánková, M., Lymberakis, P., Mizsei, E., Papežíková, S., Poulakakis, N., Saçdanaku, E., Szabolcs, M., Šanda, R., Uhrin, M., Vukić, J., Jablonski, D. (2023) Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans. Vertebrate Zoology 73, 525–544.

2023 A key to the skulls of the mammals of Cyprus Zoology in the Middle East

Kargopoulos, N., Nicolaou, H., Mitsainas, G., Lymberakis, P., Kiamos, N., Georgiakakis, P., Kryštufek, B. (2023) A key to the skulls of the mammals of Cyprus Zoology in the Middle East. Zoology in the Middle East, 69:4, 324-347

2022 The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae).

Karameta, Ε., Lymberakis, P., Grillitsch, H., Ilgaz, C., Avci, A., Kumlutaş, Y., Candan, K., Wagner, P., Sfenthourakis, S., Pafilis, P., Poulakakis, N. (2022) The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 195(1), 195-219.

2022 The role of natural science collections in the biomonitoring of environmental contaminants in apex predators in support of the EU’s zero pollution ambition.

Movalli et al.(44). (2022) The role of natural science collections in the biomonitoring of environmental contaminants in apex predators in support of the EU’s zero pollution ambition. Environmental Sciences Europe, 34, 88.

2022 Population genomics of wall lizards reflects the dynamic history of the Mediterranean Basin.

Yang, W., Feiner, N., Salvi, D., Laakkonen, H., Jablonski, D., Pinho, C., Carretero, M.A., Sacchi, R., Zuffi, M.A.L., Scali, S., Plavos, K., Pafilis, P., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Jandzik, D., Schulte, U., Aubret, F., Badiane, A., Perez i de Lanuza, G., Abalos, J., While, G.M., Uller, T. (2022) Population genomics of wall lizards reflects the dynamic history of the Mediterranean Basin. Molecular Biology and Evolution, 39(1):msab311.

Βιβλία - Κεφάλαια σε Βιβλία

Filter

2018 The zoogeographic regions of the Aegean Sea: A multi-taxon approach.

Triantis, K.A., Kougioumoutzis, K., Legakis, A., Anastasiou, I., Andriopoulos, P., Georgiadis, C., Lymberakis, P., Oikonomou, A., Probonas, N., Proios, K., Spaneli, V., Simaiakis, S. M, Trichas, A., Trigas, P., Vardinoyannis, K., Sfenthourakis, S. (2018) The zoogeographic regions of the Aegean Sea: A multi-taxon approach. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 279-290). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2015 48. Declines and conservation of Amphibians in Greece.

Sotiropoulos, K., Lymberakis, P. (2015) 48. Declines and conservation of Amphibians in Greece. In H. Heatwole, J. W. Wilkinson (Eds.), Amphibian Biology, Volume 11: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere, Part 4: Southern Europe and Turkey. (pp. 80-84.). Exeter: Pelagic Publishing

2014 The amphibians and reptiles of Cyprus (in greek).

Nicolaou, H., Pafilis, P., Lymberakis, P. (2014) The amphibians and reptiles of Cyprus (in greek)., (pp.241.), Herpetological Society of Cyprus

2012 Natural History of Lesvos: 2. Wild Mammals (in greek).

Valakos, E., Pafilis, P., Papamichail, G., Georgiakakis, P., Lymberakis, P., Simou, Ch., Taxeidis, K. (2012) Natural History of Lesvos: 2. Wild Mammals (in greek)., (pp.221.), National Kapodistrian University of Athens; Natural History Collection of Vrisa, Lesvos, ISBN: 978-960-466-115-2

2011 Elements of Biogeography of Aegean islets (in greek).

Lymberakis, P., Trichas, A. (2011) Elements of Biogeography of Aegean islets (in greek). In K. Chatzimichalis (Eds.), Greekscapes (in greek). (pp. 254-256.). Melissa Publishing House

2009 Crocidura zimmermanni (in greek).

Lymberakis, P. (2009) Crocidura zimmermanni (in greek). In A. Legakis, & P. Maragou (Eds.), The Red Data Book of the Endangered Animals of Greece (in greek). (pp. 375-376.). Athens: Greek Zoological Society ISBN: 978-960-85298-8-5

2008 Chapter 10. Amphibians of the Palaearctic realm.

Anthony, B., Arntzen, J. W., Baha El Din, S., Böhme, W., Cogalniceanu, D., Crnobrnja-Isailovic, J., Croche, P. A., Corti, C., Griffiths, R., Kaneko, Y., Kuzmin, S., Lau, M.W.N., Li, P., Lymberakis, P., Marquez, R., Papenfuss, T., Pleguezuelos, J. M., Rastegar, N., Schmidt, B. R., Slimani, T., Sparreboom, M., Ugurtas, I., Werner, Y., Xie, F. (2008) Chapter 10. Amphibians of the Palaearctic realm. In S. N. Stuart, M. Hoffmann, J. S. Chanson, N. A. Cox, R. J. Berridge, P. Ramani & B. E. Young (Eds.), Threatened Amphibians of the World. (pp. 106-111.). Montseny: Lynx Edicions

2008 Amphibians and Reptiles of Greece.

Valakos, E. D., Pafilis, P., Sotiropoulos, K., Lymberakis, P., Maragou, P., Foufopoulos, J. (2008) Amphibians and Reptiles of Greece., (pp.463.), Chimaira

2002 Mountain areas: problems and management proposals (in Greek). Publication for the Program: LIFE-NATURA 1998 “Conservation – Protection of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) in Greece, B4-3200/98/444”.

Grivas, K., Ioannidis, G., Lymberakis, P., Probonas, M. (2002) Mountain areas: problems and management proposals (in Greek). Publication for the Program: LIFE-NATURA 1998 “Conservation - Protection of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) in Greece, B4-3200/98/444”., (pp.32.), Natural History Museum of Crete, University of Crete, Heraklion, ISBN: 960-367-012-Χ

2001 South Aegan – Crete – Cyprus. Collaboration for the environment and development (in greek).

Lymberakis, P. (Ed.). (2001) South Aegan - Crete - Cyprus. Collaboration for the environment and development (in greek)., (pp.218.), Region of Crete, Regional Fund; Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-010-3

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Filter

2023 The Differentiation of the genus Apodemus in the Greek Area

Rossiou, N.M., Kiamos, N., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2023) The Differentiation of the genus Apodemus in the Greek Area. -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Molecular Phylogenetics and Phylogeography of the endemic species of Peloponnese,

Pantagaki, C., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2023) Molecular Phylogenetics and Phylogeography of the endemic species of Peloponnese, Hellenolacerta graeca (Sauria: Lacertidae) -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Investigation of the evolutionary history of the wall lizard Podarcis erhardii

Poulakakis, N., Foufopoulos, J., Benyr, G., Strachinis, I., Tzoras, I., Asimakopoulos, T., Jablonski, D., Lymberakis, P. (2023) Investigation of the evolutionary history of the wall lizard Podarcis erhardii (Sauria, Lacertidae) in Balkan Peninsula -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Hybridism to Speciation: A real-time study of evolution

Asimakopoulos, E., Antoniou, A., Karameta, E., Sagonas, K., Kotsakiozi, P., Jablonski, D., Lymperakis,P., Poulakakis, N. (2023) From Hybridism to Speciation: A real-time study of evolution – Oral Presentation - 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo)

Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2023) Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo): Recent developments of the Coalitions in Europe and Greece. -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Cretan Shrew: Old questions, modern approaches

Kiamos, N., Achthoforidou, G., Papadaki, G., Chouli, Z., Poulakakis, N., Lymberakis, P. (2023) Cretan Shrew: Old questions, modern approaches – Oral Presentation - 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Cretan Shrew: Old questions, modern approaches

Kiamos, N., Achtoforidou, G., Papadaki, G., Chouli, Z., Poulakakis, N., Lymberakis, P. (2023) Cretan Shrew: Old questions, modern approaches. -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Building whole genome reference resources for studying biodiversity in Greece

Karakasi, D., Dailianis, T., Vasileiadou, K., Tsigenopoulos, C.S., Skouradakis, G., Vernadou E, Sarropoulou, X., Vardinoyiannis, K., Trichas, A., Antaloudaki, E., Bolanakis, G., Fernández, R., Böhne, A., Monteiro, R., Palma-Guerrero, J., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Manousaki, T. (2023) Building whole genome reference resources for studying biodiversity in Greece. -Poster Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2022 Insights on morbidity causes of Raptors in Greece through ANIMA rehabilitation center admitted cases (poster presentation).

Rallis, G., Ganoti, M., Spyridaki, A., Vezyrakis, A., Akrivos, A., Tsatsou, Ch., Markakis, G., Giannakaki, (2022) Insights on morbidity causes of Raptors in Greece through ANIMA rehabilitation center admitted cases (poster presentation). 15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Mytilini, 12-15 October 2022.

2022 Greece’s Next Micro Model: Species distribution of micromammals (Oral presentation).

Kiamos, N., Poulakakis, N., Lymberakis, P. (2022) Greece’s Next Micro Model: Species distribution of micromammals (Oral presentation). 15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Mytilini, 12-15 October 2022.

One Comment

  • Ο/Η dobry sklep λέει:

    Wow, wonderful weblog structure! How lengthy have you been running a blog for?
    you make blogging look easy. The entire glance of your
    site is fantastic, let alone the content material! You can see similar here najlepszy sklep

Leave a Reply