Η εφορία ασπονδύλων ασχολείται με όλους τους ζωικούς οργανισμούς εκτός από τα αρθρόποδα και τα σπονδυλωτα, δηλαδή μαλάκια, γεωσκώληκες, νηματώδεις καθώς και όλα τα μικρά φύλα ζώων.
Στόχος της εφορίας ασπονδύλων είναι η μελέτη, συλλογή και διατήρηση όλων των αντιπροσώπων της Μεσογείου, με έμφαση στα χερσαία ζώα.

Παλιά μέλη

  • Δρ A. Παρμακέλης, Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης.
    e-mail: parmakel@nhmc.uoc.gr
    Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Μοριακή και Εξελικτική Οικολογία, ειδογένεση, προσαρμογή, φυλογένεση στα χερσαία μαλάκια.
  • Δρ. Κ. Α. Τριάντης, Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης.
    Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Νησιώτικη Οικολογία και Βιογεωγραφία με βάση τα χερσαία σαλιγκάρια. Συστηματική χερσαίων σαλιγκαριών.

Συλλογές

Σύνολο καταλογογραφημένων δειγμάτων

~200.000 (25.000 lots)

Εκτίμηση συνολικού αριθμού δειγμάτων

~300.000

Αριθμός Ολότυπων

4

Αριθμός παράτυπων

40

Ταξινομική έμφαση της συλλογής

Χερσαία σαλιγκάρια

Γεωγραφική έμφαση της συλλογής

Αιγαίο >> Ελλάδα>> Βόρειος Αφρική + Μέση Ανατολή

Μέγεθος ιστολογικής συλλογής

~ 860 lots (1-2 δείγματα ανά lot)

Τρόπος διατήρησης ιστών

96% αλκοόλη και στους -20o C ψύξη

Συλλογές που έχουν ενσωματωθεί

Μέρος της συλλογής του Prof. Cameron

Ποσοστό ψηφιακής καταλογοράφησης

>80%

Διαθέσιμη στο κοινό

Στο άμεσο μέλλον