Skip to main content
search

Απόστολος Τριχάς

Θέση Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
E-mail atrichas@nhmc.uoc.gr
Τηλ. +302810393274
Γραφείο Γ205 (Λευκά Κτήρια, Πανεπιστημιούπολη Κνωσού)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Βιογεωγραφία
 • Φυλογένεση
 • Οικολογία και Συστηματική Κολεοπτέρων, Ορθοπτέρων και άλλων ομάδων εντόμων και Αραχνιδίων στην Ανατολική Μεσόγειο
 • Παρακολούθηση/διαχείριση των ελληνικών σπάνιων ή ενδημικών ειδών Αρθροπόδων, εισβλητικών ειδών για τον ελληνικό χώρο
 • Γνωματεύσεις ειδών Ιατρικής/Ιατροδικαστικής/Γεωπονικής/Δασικής σημασίας, κλπ.

Εκπαίδευση

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Filter

2024 New and noteworthy records of saproxylic beetles (Coleoptera) from Crete (Greece)

Bolanakis, G., Makris, C., Trichas, A. (2024) New and noteworthy records of saproxylic beetles (Coleoptera) from Crete (Greece). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (Accepted)

2023 First record of Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) in Greece and new localities of Xylosteus bartoni Obenberger & Mařan, 1933 (Coleoptera, Cerambycidae)

Bolanakis, G., Trichas, A. (2023) First record of Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) in Greece and new localities of Xylosteus bartoni Obenberger & Mařan, 1933 (Coleoptera, Cerambycidae). Silva Balcanica, 24(3), 95-100

2023 A review of Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae)

Willemse, L., Tilmans, J., Kotitsa, N., Trichas, A., Heller, K.G., Chobanov, D., Odé, B. (2023) A review of Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae) from Crete, Gavdos, Gavdopoula, and Andikithira. ZooKeys1151, 67-158

2020 Review of ants (Hymenoptera: Formicidae) of Crete, with keys to species determination and zoogeographical remarks.

Salata, S., Borowiec, L., Trichas, A. (2020) Review of ants (Hymenoptera: Formicidae) of Crete, with keys to species determination and zoogeographical remarks. Monographs of the Upper Silesian Museum, 12, 5-96.

2020 How estimated ant diversity is biased by the sampling method? A case study of Crete: a Mediterranean biodiversity hotspot.

Salata, S., Kalarus, K., Borowiec, L., Trichas, A., Kujawa, K. (2020) How estimated ant diversity is biased by the sampling method? A case study of Crete: a Mediterranean biodiversity hotspot. Biodivers Conserv., 29(9-10), 3031–3050.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Απόστολος Τριχάς ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1985 στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου (Προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Βιολογίας) και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ζωολογία, 1987 και Διδακτορικό το 1997, στην Οικολογία και Βιογεωγραφία Εντόμων -εδαφικά Κολεόπτερα- με έμφαση στο Νότιο Αιγαίο).
Σήμερα είναι Έφορος των συλλογών Αρθροπόδων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Παν/μίου Κρήτης και Ε.ΔΙ.Π στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης.
Ως ειδικός στα Κολεόπτερα (PhD) τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Φυλογένεση, Οικολογία, Βιογεωγραφία και Συστηματική πολλών οικογενειών σκαθαριών στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και άλλων ομάδων εντόμων.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 50 αποστολές πεδίου στην Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και έχει οργανώσει πολλές δεκάδες αντίστοιχες δειγματοληψίες πεδίου στην Κρήτη, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων ή εκπαίδευσης φοιτητών.

Πέρα από την διεκπεραίωση παραδοτέων προγραμμάτων και εκπαίδευση, όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είχαν επίσης ως αποτέλεσμα, πάνω από δύο εκατομμύρια δείγματα αρθροπόδων που φυλάσσονται, ταξινομούνται σε βάσεις δεδομένων και επεξεργάζονται επιστημονικά έως και σήμερα, στις συλλογές του Μουσείου.

Ο Α. Τριχάς είναι συγγραφέας πολλών νέων ειδών αρθροπόδων της Κρήτης και της Ελλάδας και δραστηριοποιείται έντονα στην έρευνα και δημοσίευση άρθρων σχετικών με την Πανίδα, Βιογεωγραφία, Φυλογεωγραφία, κλπ. των εντόμων στο Αιγαίο και Κρήτη, καθώς και την παρακολούθηση/διαχείριση των σπάνιων ή ενδημικών ειδών στην παραπάνω περιοχή.

Επίσης συμμετέχει ερευνητικά στην παρακολούθηση/διαχείριση εισβλητικών ειδών για τον ελληνικό χώρο και σε γνωματεύσεις ειδών Ιατρικής/Ιατροδικαστικής/Γεωπονικής/Δασικής σημασίας.
Συμμετείχε σε περισσότερα από 25 εθνικά και διεθνή επιστημονικά προγράμματα που αφορούν στη Βιοποικιλότητα των Αρθροπόδων της Κρήτης και άλλων μεσογειακών περιοχών από το 1994, με κύριο αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείρισή τους, είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 30 διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων και κεφαλαίων σε βιβλία με αντικείμενο τα Αρθρόποδα, 50 ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ενώ συμμετέχει ως κριτής επιστημονικών άρθρων στα περιοδικά Journal of Biogeography, Biodiversity and Conservation, Biological Conservation, Entomologia Hellenica, κλπ..

Εκπαιδευτικά, είναι τακτικός εισηγητής στο Τμ. Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης (από το 1997 έως το 2004 με την ιδιότητα του Λέκτορα ΠΔ 407/1980 και από το 2014-σήμερα με την ιδιότητα του Ε.ΔΙ.Π ΣΘΕΤΕ του Παν/μίου Κρήτης) με διαλέξεις σχετικά με τη Γενική Ζωολογία, τη Βιοποικιλότητα των Εντόμων, τη Βιογεωγραφία και την Πανίδα των Εντόμων της Ελλάδας.

Μετά το 2000 έχει επιβλέψει περισσότερες από 15 διπλωματικές εργασίες και 4 μεταπτυχιακές διατριβές (Οικολογία και Φυλογεωγραφία Κρητικών και Ελληνικών ειδών Αρθροπόδων).

Bio CV

Filter

2023 Κατανεμημένο σύστημα μετάβασης επιστημονικών συλλογών στο έργο ERIC – DiSSCo Transition

Κατανεμημένο σύστημα μετάβασης επιστημονικών συλλογών στο έργο ERIC - DiSSCo Transition
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 1/12/2023 - 31/5/2024
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / HORIZON 2020 (6.622,50 €)

2023 Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου

Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Προμπονάς
Διάρκεια: 1/11/2023 - 11/4/2025
Φορέας χρηματοδότησης: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (103.790,32 €)

2022 Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή

Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Προμπονάς
Διάρκεια: 1/7/2022 - 16/09/2023
Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης (55.004,00 €)

2022 Biodiversity Genomics Europe (BGE). HORIZON EUROPE, Type HORIZON-RIA. Coordinator: NATURALIS (Netherlands)

Γονιδιωματική της Βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Coordinator: NATURALIS (Netherlands)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 18/10/2022 - 28/2/2026
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) (221.238,75€)

2021 Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου: ένα ζωντανό εργαστήριο εξελικτικής βιολογίας

Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου: ένα ζωντανό εργαστήριο εξελικτικής βιολογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιάσμη Στάθη
Διάρκεια: 17/5/2021 - 17/5/2022
Φορέας χρηματοδότησης: European Society of Evolutionary Biology (ESEB) Outreach Initiative Funds (4.000,00 €)

2019 Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης – Μελέτη 9

Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης - Μελέτη 9
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Προμπονάς
Διάρκεια:
21/5/2019 - 30/6/2023
Φορέας χρηματοδότησης: ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ (100.433,16 €)

2018 «Ελληνικά Σπήλαια και Νυχτερίδες: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» («Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude», LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT

«Ελληνικά Σπήλαια και Νυχτερίδες: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Προμπονάς
Διάρκεια: 1/9/2018 - 31/8/24
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) (517.908,00 €)

2013 Καταγραφή και Παρακολούθηση Ειδών Πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και Άλλων Προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων

Καταγραφή και Παρακολούθηση Ειδών Πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και Άλλων Προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Προμπονάς
Διάρκεια: 18/2/2013 - 30/6/2018
Φορέας Χρηματοδότησης : Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (119.174,30 €)

2012 Παρακολούθηση αμφιβίων, ερπετών, ασπόνδυλων και χειρόπτερων της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου – Σαρίας.

Παρακολούθηση αμφιβίων, ερπετών, ασπόνδυλων και χειρόπτερων της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου – Σαρίας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 1/9/2012 - 31/12/2016
Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ (28.119,63 €)

2010 Natural Europe- Φυσική ιστορία & περιβαλλοντική πολιτιστική κληρονομιά στις ψηφιακές Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες για την εκπαίδευση

Natural Europe- Φυσική ιστορία & περιβαλλοντική πολιτιστική κληρονομιά στις ψηφιακές Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες για την εκπαίδευση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Βορεάδη
Διάρκεια: 1/10/2010 - 1/9/2013
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Ε. (200.000,00 €)

2009 ΕΠΜ Δήμου Φρε

Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την περιοχή του Δ.Δ. Φρε του Δήμου Φρε Τ.Ι.Φ.Κ. με κωδικό ΑΤ6020017
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 1/1/2010 - 31/3/2010
Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Φρε Ν. Χανίων (15.000,00 €)

2008 ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τεχνοοικονομική μελέτη για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κύπρου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 21/3/2008 - 21/6/2008
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΠΕ ΚΥΠΡΟΥ (30.247,57 €)

2008 Παρακολούθηση στοιχείων χλωρίδας και πανίδας και σύγκριση της με τις γειτονικές φυσικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ Χανίων

Παρακολούθηση στοιχείων χλωρίδας και πανίδας και σύγκρισή της με τις γειτονικές φυσικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ Χανίων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 6/11/2008 - 5/11/2009
Φορέας Χρηματοδότησης ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (10.472,00 €)

2008 Μουσειολογικός σχεδιασμός και εγκατάσταση εκθεσιακού υλικού στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων στο Ξυλόσκαλο

Μουσειολογικός σχεδιασμός και εγκατάσταση εκθεσιακού υλικού στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων στο Ξυλόσκαλο
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 19/6/2008 - 19/10/2008
Φορέας Χρηματοδότησης: Φορέας Διαχείρισης (105.590,28 €)

2008 Μελέτη καταγραφής πανίδας περιοχής Δήμου Νέας Κυδωνίας

Μελέτη καταγραφής πανίδας περιοχής Δήμου Νέας Κυδωνίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 1/10/2008 - 4/10/2008
Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Ν. Κυδωνίας (1.998.60 €)

2008 Επικαιροποίηση και ανάδειξη βιοποικιλότητας και πολιτισμού Κουναβιανού Αστρακιανού και Φαράγγι Καρτερού και αποτύπωση τους σε διαδικτυακό και διαδραστικό χάρτη

Επικαιροποίηση και ανάδειξη βιοποικιλότητας και πολιτισμού Κουναβιανού Αστρακιανού και Φαράγγι Καρτερού και αποτύπωσή τους σε διαδικτυακό και διαδραστικό χάρτη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 5/10/2008 - 15/3/2009
Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Ν. Καζαντζάκη (6.582,00 €)

2006 Μελέτη και προβολή φυσικού περιβάλλοντος Χαλκιδικής με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και μεθοδολογιών

Μελέτη και προβολή φυσικού περιβάλλοντος Χαλκιδικής με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και μεθοδολογιών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Φασουλάς
Διάρκεια: 21/11/2006 - 31/7/2007
Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Αρναίας Χαλκιδικής (11.900,00 €)

2004 Traveling Cyber – Scientists

Traveling Cyber - Scientists
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 1/4/2004 - 31/12/2005
Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ YALE (4.943,01 €)

2003 Παρακολούθηση, διαχείριση προστατευόμενων ειδών πανίδας, χλωρίδας και οικοτόπων της νήσου Χρυσής, Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης. Δράση για την ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση

Παρακολούθηση, διαχείριση προστατευόμενων ειδών πανίδας, χλωρίδας και οικοτόπων της νήσου Χρυσής, Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης. Δράση για την ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 2/2/2004 - 2004
Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Ιεράπετρας (4.853,74 €)

2003 Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον στο Νομό Λασιθίου

Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον στο Νομό Λασιθίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Απόστολος Τριχάς
Διάρκεια: 28/5/2003 - 31/12/2004
Φορέας χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου (7.500,00 €)

2002 Πρωτοβουλία συνεργασίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Yale

Πρωτοβουλία συνεργασίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Peabody του Πανεπιστημίου του Yale
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 1/4/2002 - 31/3/2005
Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σ. Νιάρχος (685.911,74 €)

2002 Digital artistic and ecological heritage exchange transcontinental guidance and exploration in globally shared cultural heritage.

Digital artistic and ecological heritage exchange transcontinental guidance and exploration in globally shared cultural heritage.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: George Tziritas
Διάρκεια:
1/4/2002 - 31/3/2005
Φορέας χρηματοδότησης: European Commission (Ε.C.) (419.880,00)

2001 Αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δημοτικού διαμερίσματος Καλαμαύκας, Δήμος Ιεράπετρας, Λασίθι, Κρήτη

Αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δημοτικού διαμερίσματος Καλαμαύκας, Δήμος Ιεράπετρας, Λασίθι, Κρήτη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Φασουλάς
Διάρκεια: 10/9/2001 - 31/12/2002
Φορέας χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου (58.694,04 €)

1999 Προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου Ροδόπης

Προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου Ροδόπης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 1999 - 2001
Φορέας χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας (246.544 €)

1999 Ν. Αιγαίο – Κρήτης – Κύπρος Συνεργασία Περιβάλλον και Ανάπτυξη INTERREG II

Νότιο Αιγαίο - Κρήτη - Κύπρος, Συνεργασία Περιβάλλον και Ανάπτυξη.(INTEREG II).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσής Μυλωνάς
Διάρκεια: 13/10/1999 - 31/12/2000
Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης (58.008,54 €)

1999 Έρευνα ιστορικών, αρχαιολογικών και γεωλογικών στοιχείων και του εν γένει περιβάλλοντος της νήσου Χρυσής

Έρευνα ιστορικών, αρχαιολογικών και γεωλογικών στοιχείων και του εν γένει περιβάλλοντος της νήσου Χρυσής
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Moisis Mylonas
Διάρκεια: 15/12/1999 - 31/8/2000
Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Ιεράπετρας (36.038,58 €)

Επιστημονικά Άρθρα

Filter

2024 New and noteworthy records of saproxylic beetles (Coleoptera) from Crete (Greece)

Bolanakis, G., Makris, C., Trichas, A. (2024) New and noteworthy records of saproxylic beetles (Coleoptera) from Crete (Greece). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (Accepted)

2023 First record of Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) in Greece and new localities of Xylosteus bartoni Obenberger & Mařan, 1933 (Coleoptera, Cerambycidae)

Bolanakis, G., Trichas, A. (2023) First record of Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) in Greece and new localities of Xylosteus bartoni Obenberger & Mařan, 1933 (Coleoptera, Cerambycidae). Silva Balcanica, 24(3), 95-100

2023 A review of Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae)

Willemse, L., Tilmans, J., Kotitsa, N., Trichas, A., Heller, K.G., Chobanov, D., Odé, B. (2023) A review of Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae) from Crete, Gavdos, Gavdopoula, and Andikithira. ZooKeys1151, 67-158

2020 Review of ants (Hymenoptera: Formicidae) of Crete, with keys to species determination and zoogeographical remarks.

Salata, S., Borowiec, L., Trichas, A. (2020) Review of ants (Hymenoptera: Formicidae) of Crete, with keys to species determination and zoogeographical remarks. Monographs of the Upper Silesian Museum, 12, 5-96.

2020 How estimated ant diversity is biased by the sampling method? A case study of Crete: a Mediterranean biodiversity hotspot.

Salata, S., Kalarus, K., Borowiec, L., Trichas, A., Kujawa, K. (2020) How estimated ant diversity is biased by the sampling method? A case study of Crete: a Mediterranean biodiversity hotspot. Biodivers Conserv., 29(9-10), 3031–3050.

2020 Dispersal versus vicariance in the Aegean: combining molecular and morphological phylogenies of eastern Mediterranean Dendarus (Coleoptera: Tenebrionidae) sheds new light on the phylogeography of the Aegean area.

Trichas, A., Smirli, M., Papadopoulou, M., Anastasiou, I., Keskin, B., Poulakakis, N. (2020) Dispersal versus vicariance in the Aegean: combining molecular and morphological phylogenies of eastern Mediterranean Dendarus (Coleoptera: Tenebrionidae) sheds new light on the phylogeography of the Aegean area. Zoological Journal of the Linnean Society, 190(3), 824–843.

2018 Taxonomic Revision of the Cretan Fauna of the Genus Temnothorax Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae), with Notes on the Endemism of Ant Fauna of Crete.

Salata, S., Borowiec, L., Trichas, A. (2018) Taxonomic Revision of the Cretan Fauna of the Genus Temnothorax Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae), with Notes on the Endemism of Ant Fauna of Crete. Annales Zoologici, 68(4), 769-808.

2018 First record of Xylotrechus chinensis (Coleoptera, Cerambycidae) in Greece and in the EPPO region.

Leivadara, E., Leivadaras, I., Vontas, I., Trichas, A., Simoglou, K., Roditakis, E., Avtzis, D.N. (2018) First record of Xylotrechus chinensis (Coleoptera, Cerambycidae) in Greece and in the EPPO region. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 48(2), 277–280.

2018 First record of Steraspis squamosa (KLUG, 1829) in Europe (Greece, Crete) (Coleoptera, Buprestidae).

Bolanakis, I., Trichas, A. (2018) First record of Steraspis squamosa (KLUG, 1829) in Europe (Greece, Crete) (Coleoptera, Buprestidae). Nachr. Bl. bayer. Ent., 67(3/4), 108-111.

2017 First assessment on the molecular phylogeny and phylogeography of the species Gnaptor boryi distributed in Greece (Coleoptera: Tenebrionidae).

Gkontas, I., Papadaki, S., Trichas, A., Poulakakis, N._x000D_ (2017) First assessment on the molecular phylogeny and phylogeography of the species Gnaptor boryi distributed in Greece (Coleoptera: Tenebrionidae). Mitochondrial DNA Part A, 28(6), 927-934.

Βιβλία - Κεφάλαια σε Βιβλία

Filter

2018 The zoogeographic regions of the Aegean Sea: A multi-taxon approach.

Triantis, K.A., Kougioumoutzis, K., Legakis, A., Anastasiou, I., Andriopoulos, P., Georgiadis, C., Lymberakis, P., Oikonomou, A., Probonas, N., Proios, K., Spaneli, V., Simaiakis, S. M, Trichas, A., Trigas, P., Vardinoyannis, K., Sfenthourakis, S. (2018) The zoogeographic regions of the Aegean Sea: A multi-taxon approach. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 279-290). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2018 Tenebrionid beetles of the Aegean Archipelago: Historical review, current knowledge and future directions.

Anastasiou, I., Papadopoulou, A., Trichas, A. (2018) Tenebrionid beetles of the Aegean Archipelago: Historical review, current knowledge and future directions. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 151-167). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2015 Crete: a continent in an island (B. Petre, Trans. In engl.).

Tsantilis, D. (2015) Crete: a continent in an island (B. Petre, Trans. in engl.). In A. Trichas, & M. Mylonas (Eds.) (English editing K. Vardinoyannis), (pp.276.). Natural History Museum of Crete, University of Crete ISBN: 978-960-367-037-7

2013 Ecotouristic guide of Sitia nature park (in greek and in english).

Fassoulas, C. (Coord.), Staridas, S., Perakis, N., Mavroudi, N., Trichas, A., Avramakis, M., Perakis, V., Mavrokosta, C. (2013) Ecotouristic guide of Sitia nature park (in greek and in english)., (pp.128.), Natural History Museum of Crete - University of Crete; Sitia Nature Park, ISBN: 978-ISBN:960-367-034-6, ISBN: 978-960-367-035-3

2011 Elements of Biogeography of Aegean islets (in greek).

Lymberakis, P., Trichas, A. (2011) Elements of Biogeography of Aegean islets (in greek). In K. Chatzimichalis (Eds.), Greekscapes (in greek). (pp. 254-256.). Melissa Publishing House

2008 The Geological Heritage of Psiloritis (Gr, En) (G. Owens, Trans.)

Fassoulas, C., Trichas, A., Avramakis, E. (Vardinogiannis, K. Text Check) (2008) The Geological Heritage of Psiloritis (Gr, En) (G. Owens, Trans.), (pp.155.), Psiloritis Natural Park, AKOMM; Psiloritis Development OTA S.A., Anogia, Crete, Greece

2004 East Crete Natura 2000 (in greek and in english).

Trichas, A. (Ed.). (2004) East Crete Natura 2000 (in greek and in english)., (pp.86.), Prefecture of Lassithi; Natural History Museum of Crete, ISBN: 960-367-016; ISBN: 960-367-015-4

2018 A Review of Geophilid Centipedes (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae) collected in the Aegean Archipelago: A Hidden Treasure at the Natural History Museum of Crete.

Kardaki, L., Nikolakakis, M., Trichas, A., Georgopoulou, E., Simaiakis, M.S. (2018) A Review of Geophilid Centipedes (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae) collected in the Aegean Archipelago: A Hidden Treasure at the Natural History Museum of Crete. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 135-149). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2007 “Island” Biogeography of the Greek Mountains (in greek).

Trichas, A. (2007) "Island" Biogeography of the Greek Mountains (in greek). In I. Efthimiopoulos, & M. Modinos (Eds.), Mountain Landscapes and Forests. (pp. 63-76.). Athens: Scientific Institute for Environmental Research (DIPE), Greek Letters

2004 Biogeography of the Aegean Archipelago (in greek).

Trichas, A. (2004) Biogeography of the Aegean Archipelago (in greek). In I. Efthimiopoulos, M. Modinos (Eds.), The Nature of Geography. (pp. 193-293.). Athens: Scientific Institute for Environmental Research (DIPE), Greek Letters

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Filter

2023 The hidden diversity of the coastal saltmarshes of Crete: The case of Carabidae (Coleoptera).

Bolanakis, G., Pavlou, C., Archontidis, T., Trichas, A. (2023) The hidden diversity of the coastal saltmarshes of Crete: The case of Carabidae (Coleoptera). -Poster Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 The Enigmatic Conservation Status

Chatzaki, M., Bolanakis, G., Trichas, A., Poulakakis, N., Poursanidis, D. (2023) The Enigmatic Conservation Status of the Endemic Species Chaetopelma lymberakisi (Chatzaki & Komnenov, 2019) on Crete: Vulnerable or Threatened? -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Molecular phylogenetics and geometric morphometrics o

Konstantopoulou, A., Meramveliotakis, E., Anastasiou, I., Trichas, A., Parmakelis, A. (2023) Molecular phylogenetics and geometric morphometrics of the genus Pedinus (Coleoptera: Tenebrionidae) in Greece. -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Building whole genome reference resources for studying biodiversity in Greece

Karakasi, D., Dailianis, T., Vasileiadou, K., Tsigenopoulos, C.S., Skouradakis, G., Vernadou E, Sarropoulou, X., Vardinoyiannis, K., Trichas, A., Antaloudaki, E., Bolanakis, G., Fernández, R., Böhne, A., Monteiro, R., Palma-Guerrero, J., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Manousaki, T. (2023) Building whole genome reference resources for studying biodiversity in Greece. -Poster Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 A project for the inventory of the Cretan Auchenorrhyncha fauna

Angelova, R., Gjonov, I., Trichas, A. (2023) A project for the inventory of the Cretan Auchenorrhyncha fauna. IX European Hemiptera Congress, June 25 - July 1, 2023, Kurdějov, Czech Republic.

2022 The soil fauna of three families of Coleoptera in olive orchards, in Messara, Crete, Greece

Chrysos, P., Kollaros, D., Trichas, A., Kabourakis, E. (2022) The soil fauna of three families of Coleoptera in olive orchards, in Messara, Crete, Greece -Poster presentation-. 15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 12-15 October 2022, Mytilini, Greece. 

2022 The Orthopteran fauna of Crete

Kotitsa, N., Trichas, A., Mylonas, M. (2022) The Orthopteran fauna of Crete: new data and a preliminary biogeographical analysis -oral presentation-. European Congress on Orthoptera Conservation III (ECOCIII), Leiden, 1-2 April 2022, The Netherlands.

2021 The Harvestmen of Crete -Poster presentation-.

Kontos P., Trichas, A., Chatzaki, M., Martens, J. (2021) The Harvestmen of Crete -Poster presentation-. 10th HELECOS Conference, On line, October 14-17 2021, Ioannina, Greece. p.184.

2021 The elevation patterns of cretan arthropods -Poster presentation-. (online)

Bolanakis, G., Trichas, A. (2021) The elevation patterns of cretan arthropods -Poster presentation-. (online) 10th HELECOS Conference, On line, October 14-17 2021, Ioannina, Greece. p.238.

2021 Molecular phylogeny of the genus Eupholidoptera (Orthoptera: Tettigoniidae), with a focus on the Cretan species subgroup E. latens -Poster presentation-.

Kotitsa, N., Borissov, S., Willemse, L., Tilmans, J., Trichas A., Chobanov, D. (2021) Molecular phylogeny of the genus Eupholidoptera (Orthoptera: Tettigoniidae), with a focus on the Cretan species subgroup E. latens -Poster presentation-. 10th HELECOS Conference, On line, October 14-17 2021, Ioannina, Greece. p.237.

102 Comments

 • Ο/Η Rodrigo λέει:

  Wow, wonderful weblog layout! How long have you been running a
  blog for? you make running a blog look easy. The entire look of your website is fantastic, let alone the content
  material! You can see similar here dobry sklep

 • Ο/Η Scrapebox AA List λέει:

  Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Appreciate it!
  I saw similar text here: List of Backlinks

 • Ο/Η click λέει:

  Your blog is a wealth of information. I always learn something new from your posts. This one was particularly enlightening. Great job!blogpulse

 • Ο/Η click λέει:

  l free to adjust these comments as needed to better fit the specific blog posts you’re responding to!dashdome

 • Ο/Η new central air λέει:

  Fantastic blog! I dont think Ive seen all the angles of this subject the way youve pointed them out. Youre a true star, a rock star man. Youve got so much to say and have a lot of knowledge about the subject that I think you should just teach a class about it…HaHa!

 • The subsequent time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I truly thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can repair when you werent too busy searching for attention.

 • I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m experiencing some small security problems with my latest blog and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 • Ο/Η gas engineer sutton λέει:

  Can I just say what a aid to seek out somebody who really knows what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know how to bring an issue to light and make it important. Extra individuals need to read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre not more in style since you positively have the gift.

 • Ο/Η find a gas engineer λέει:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 • I do not even know the way I stopped up right here, but I thought this publish used to be good. I do not recognize who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger when you are not already Cheers!

 • I love to visit your web-blog, the themes are nice.::;:,

 • Ο/Η lpg boiler repairs near me λέει:

  Your blog is amazing dude. i love to visit it everyday. very nice layout and content .    

 • I like your blog. It looks pretty informative. I will share this with my brother.

 • Ο/Η air duct cleaning near me λέει:

  This web site doesn’t show up appropriately on my apple iphone – you might wanna try and repair that

 • Ο/Η gas engineer sydenham λέει:

  Interesting column , I am going to spend more time reading about this topic

 • I discovered your blog site internet site on the search engines and appearance a few of your early posts. Keep on the very good operate. I recently extra the Rss to my MSN News Reader. Looking for toward reading more by you at a later time!…

 • Ο/Η gas boiler plumber λέει:

  actually, it is not a good idea to buy refurbished computers coz the price of brand new computers is so low”

 • I just wanted to tell you how much my partner and i appreciate anything you’ve discussed to help improve the lives of men and women in this subject matter. Through your current articles, I have gone through just a newcomer to a professional in the area. It’s truly a gratitude to your good work. Thanks Nobel Calling Cards

 • Thank you for any other fantastic article. The place else may anybody get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the search for such info.

 • ??? Search “Mark Battles? – Last? Night”? give? this? guy a shot…i swear hes? nice as hell??

 • Ο/Η plumber heating engineer λέει:

  Not long ago, We didn’t provide a bunch of shown to allowing reactions on website page content pieces and still have placed suggestions also a lesser amount of. Looking at by your pleasurable posting, helps me personally to take action often.

 • health foods that are organice and have natural source should be the stuff that we should take“

 • You can certainly see your expertise within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 • Excellent weblog right here! Additionally your website a lot up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink on your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol.

 • Ο/Η emergency gas safe plumber λέει:

  oui mais niet. Affirmatif parce que on rencontre d’autres sources qui se référent de semblables significations. Non parce que il n’est pas assez de répéter ce qu’on est en mesure de rencontrer avec certains site internet étrangers puis le transposer aussi naturellement:

 • It’s in point of fact a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 • I love the valuable info you supply in your posts. Do you still feel this way?

 • You created some decent points there. I looked online with the problem and discovered most individuals should go together with with all your website.

 • Great job, beautiful weblog with great informational content. This is a really interesting and informative post.

 • Thank you, I have recently been searching for info about this subject for ages and yours is the best I’ve found so far.

 • Somebody Sometimes along with appointments your website on a regular basis as well as advised it if you ask me to see as well. The way of writing is fantastic and also the content is top-notch. Thanks for your insight an individual supply the visitors!

 • Ο/Η ac maintenance services λέει:

  Really this is an effective post from a consultant and thanks for sharing this high-quality information with us.

 • Oh my goodness! a fantastic post dude. Thanks However We’re experiencing problem with ur rss . Do not know why Not able to enroll in it. Will there be everyone getting identical rss dilemma? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 • You need to get involved in a contest for one of the most useful blogs on the web. I’m going to recommend this web site!

 • Ο/Η gas valve replacment λέει:

  Thank you for your information and respond to you. bad credit auto loans hawaii

 • Hello, i like the way you post on your blog”    

 • Ο/Η High-efficiency AC models λέει:

  Hey! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 • Ο/Η gas engineer companies λέει:

  I love blogging and i can say that you also love blogging.**:’`

 • Ο/Η choose escape room λέει:

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with
  SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thank you! You can read similar blog here: Which escape room

 • Ο/Η air conditioner near me λέει:

  Hello! I would like to offer a enormous thumbs up for your fantastic information you’ve got here during this post. I will be returning to your blog to get more soon.

 • Ο/Η vokera engineer near me λέει:

  this kind of reminds me of that time when I was a kid learning to tie my shoes. yah frustrating.

 • Ο/Η air conditioning repair λέει:

  Hi friend. My liked one and i truly simply likes the article and the location most to all! that content is admittedly okay plainly written and as nicely in truth simply understandable. Ones New WordPress theme is spectacular in addition! could doubtlessly be breathtaking To discover the place I may very well be succesful obtain that. be certain the way to preserve construct up the wonderful work. folks all want even much more some of these internet owners corresponding to you occurring The Net and much fewer spammers. great mate!??????

 • Ο/Η gas safe heating engineer λέει:

  of course breast cancer is avoidable, all you need is early detection and proper medical care**

 • Ο/Η air conditioner maintenance λέει:

  I definitely wanted to make a message to express gratitude to you for those awesome secrets you are posting at this site. My rather long internet lookup has at the end of the day been recognized with awesome strategies to exchange with my friends. I ‘d state that that many of us website visitors actually are undoubtedly fortunate to exist in a perfect place with so many outstanding individuals with helpful plans. I feel pretty lucky to have encountered the webpage and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 • Ο/Η ac compressor repair λέει:

  Hullo, perhaps this is not on content but anyway, I have been reading about your site and it looks truly neat. impassioned about your activity. I’m building a new web log and hard put to make it appear great, and provide really good content. I have revealed much on your website and I look forward to more updates and will be coming back.

 • Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read articles from other authors and use something from other websites.

 • Ο/Η heating and cooling near me λέει:

  I love gathering useful info, this post has got me even more info! .

 • Ο/Η i gas engineers λέει:

  I appreciate your wordpress design, wherever did you obtain it from?

 • Ο/Η heating and cooling near me λέει:

  Thank you for any other great article. The place else may just anyone get that type of information in such a perfect method of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 • It is a pity, that I can not participate in discussion now. It is not enough information. But this theme me very much interests.

 • Ο/Η ac technician near me λέει:

  Your blog is one of a kind, i love the way you organize the topics.*’:;’

 • Outstanding post, you have pointed out some fantastic points , I too believe this s a very great website.

 • Ο/Η Dorsey λέει:

  I have been browsing on-line more than three hours lately, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as you did, the web will be much more helpful than ever before!

 • Ο/Η fix central λέει:

  I¡¦ve read a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you put to create this type of great informative website.

 • Ο/Η heating and cooling service λέει:

  You completed certain good points there. I did searching on the subject matter and found most persons will go together with your blog

 • Cheapest speeches and toasts, as well as toasts. probably are created building your own at the party and will be most likely to turn into witty, humorous so new even. best man toast

 • Ο/Η ac not cooling λέει:

  There are a couple of fascinating points over time in the following paragraphs but I don’t determine if I see them all center to heart. There is certainly some validity but I most certainly will take hold opinion until I look into it further. Good post , thanks therefore we want much more! Added onto FeedBurner in addition

 • Ο/Η air duct cleaning λέει:

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything such as this just before. So nice to discover somebody with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this fabulous website is a thing that is needed on the net, someone after a little originality. beneficial problem for bringing a new challenge on the internet!

 • Ο/Η hvac near me λέει:

  information technology is increasing these days, most jobs are also related to information technology”

 • I am impressed with this internet site , real I am a big fan . CHECK ME OUT BY CLICKING MY NAME!!!

 • Ο/Η 24 hour ac repair near me λέει:

  of course, diamond rings would always be the best type of wedding rings that you can give your wife,.

 • Ο/Η air duct cleaning λέει:

  Jason Bateman’s character Nick, who works for a cruel tyrant of a boss played by Kevin Spacey.

 • Ο/Η ac maintenance services λέει:

  i have a very busy lifestyle too, and i would always frequently eat on Fastfoods“

 • Re: Whoever made the statement that this was a good web site actually needs to get their head evaluated.

 • Ο/Η air conditioner near me λέει:

  Interesting post. I’ll be sticking around to hear much more from you guys. Thanks!

 • Ο/Η mp3 juice download free λέει:

  Hi! I just want to offer you a huge thumbs up for the great information you have got right here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 • Ο/Η fix central λέει:

  I really like forgathering useful info, this post has got me even more info! .

 • Ο/Η HVAC system upgrade λέει:

  I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it

 • Ο/Η ac vent cleaning λέει:

  Merci pour la pureté des dire mentionnés ici : on est autorisé à tout de suite s’interviewer sur la sincère signification des arguments que vous-même accusez ici.

 • Ο/Η hvac emergency service λέει:

  I’d need to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in studying a submit that will make people think. Also, thanks for allowing me to remark!

 • Ο/Η commercial hvac services λέει:

  The information you have was perfect that we’re seeking and i also really enjoyed the content. I would like to visit your site again from now on.

 • Good post. I learn something tougher on different blogs everyday. It’ll at all times be stimulating to learn content from other writers and observe somewhat one thing from their store. I’d choose to use some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your internet blog. Thanks for sharing.

 • I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and great user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 • Ο/Η ac maintenance λέει:

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve four emails with similar comment. Can there be any way it is possible to eliminate me from that service? Thanks!

 • Ο/Η heat pump repair λέει:

  Just about all I can express is, I don’t know what to say! Except naturally, for the amazing tips which are shared using this blog. I’ll think of a million fun methods to read the posts on this site. I’m sure I will at last take action utilizing your tips on areas I could not have been able to deal with alone. You had been so clever to allow me to be one of those to learn from your helpful information. Please recognize how considerably I enjoy the whole thing.

 • Ο/Η duct cleaning near me λέει:

  there are lots of exercise guides on the internet but some of them are not scientifically proven and just assumptions,

 • Ο/Η air conditioner not working λέει:

  Some genuinely fantastic blog posts on this internet site , thankyou for contribution.

 • After study some of the web sites in your web site now, and i also truly like your technique for blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls have a look at my web page in addition and make me aware if you agree.

 • Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We grabbed a book from our local library but I think I learned better from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there..

 • Ο/Η ac installation λέει:

  when i was a kid, i love to receive an assortment of birthday presents like teddy bears and mechanical toys..

 • Ο/Η ac technician near me λέει:

  Great information, better still to find out your blog that has a great layout. Nicely done

 • Ο/Η ac service λέει:

  Another interesting article, Thanks for sharing this information, it is unusual to read such high quality posts. I will bookmark your site.

 • Ο/Η youtube audio converter λέει:

  Good write-up. I absolutely love this website. Thanks!

 • Ο/Η air quality testing λέει:

  I’m impressed, I have to admit. Truly rarely do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the thing is something inadequate individuals are speaking intelligently about. We are happy we found this at my seek out some thing in regards to this.

 • Ο/Η tubidy mp3 download λέει:

  Spot on with this write-up, I actually believe that this site needs far more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the info!

 • I discovered your site website on google and appearance several of your early posts. Continue to keep on the very good operate. I recently additional your Feed to my MSN News Reader. Looking for toward reading far more from you afterwards!…

 • Ο/Η best youtube to mp3 λέει:

  This site certainly has all of the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 • Can I simply say what a relief to discover someone that actually knows what they are discussing on the net. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to read this and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular since you certainly possess the gift.

 • Ο/Η media marketing λέει:

  Hi there! Do you know if they make any plugins to
  assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Kudos! You can read similar article here

 • Ο/Η buy premium domains λέει:

  An interesting discussion is worth comment. I do think that you ought to write more on this subject matter, it might not be a taboo subject but usually folks don’t talk about these issues. To the next! Cheers.

 • Ο/Η zarges teletower λέει:

  An impressive share, I merely given this onto a colleague who had been conducting a small analysis for this. And the man in reality bought me breakfast since I ran across it for him.. smile. So well then, i’ll reword that: Thnx to the treat! But yeah Thnkx for spending enough time go over this, I feel strongly regarding this and adore reading more about this topic. If you can, as you become expertise, do you mind updating your blog site to comprehend details? It really is extremely ideal for me. Big thumb up in this article!

 • Ο/Η jdc scaffolding λέει:

  I was recommended this website by way of my cousin. I’m no longer positive whether this put up is written by means of him as no one else recognize such distinct about my difficulty. You’re amazing! Thank you!

 • Ο/Η bs1139 λέει:

  i would love to read music sheets because music is my passion and i love to compose too,,

 • Ο/Η tas scaffolding λέει:

  I am glad to be one of the visitors on this outstanding site (:, appreciate it for putting up.

 • grand central stations are really built with some great architectural design, they are very impressive.,

 • Ο/Η pro access scaffolding λέει:

  my mom gives me some dance lessons every week, that is how i got my dancing expertise.,

 • Ο/Η kwikstage scaffold for sale λέει:

  i think that gun control is a must because more guns means more deaths**

 • Ο/Η youtube music converter λέει:

  Excellent blog you have here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

 • Ο/Η quickfit scaffold towers λέει:

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything similar to this before. So nice to seek out somebody with many original ideas on this subject. realy appreciation for starting this up. this website is one area that is needed on the net, someone after some originality. helpful work for bringing interesting things on the internet!

 • Ο/Η scaffold stairs λέει:

  With his most intense performances Cruise can subvert his charm into something more sinister and intense.

 • Ο/Η bs 1139 λέει:

  Howdy, I simply hopped over in your website via StumbleUpon. Not something I would in most cases learn, but I appreciated your feelings none the less. Thank you for making something value reading.

 • Ο/Η youngman scaffolding λέει:

  pregancy is quite critical and also requires more of your time so that you can monitor your health progress“

Leave a Reply