Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ) σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς φορείς έχει δημιουργήσει δύο Δια Βίου Μάθησης διαδικτυακά (εξ αποστάσεως) σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ «E-tools For E-Schools - EFES» (http://www.e-teachers.eu/). Τα σεμινάρια αυτά έχουν ως θέματα:

  1. «Πώς να δουλέψετε στην πλατφόρμα Moodle» (Βασικό επίπεδο)
  2. «Διδασκαλία με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle» (Μέσο επίπεδο)

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των παραπάνω σεμιναρίων, το ΜΦΙΚ οργανώνει ένα τελευταίο δια ζώσης (όχι εξ αποστάσεως) βιωματικό σεμινάριο στον εκθεσιακό του χώρο, στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου (http://www.nhmc.uoc.gr/el/exhibition), τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα από 17:00 έως 20:00.

Το σεμινάριο αυτό, με θέμα «Πώς να δημιουργήσετε το μάθημά σας στην πλατφόρμα Moodle», που απευθύνεται στους Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, θα χωρίζεται σε τρία στάδια:

  1. παρουσίαση και εισαγωγή για το πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει το δικό του διαδικτυακό μάθημα με τη χρήση της MOODLE,
  2. παρουσίαση καλών πρακτικών δημιουργίας διαδικτυακών μαθημάτων μέσω της MOODLE, και
  3. εργαστήριο, όπου οι εκπαιδευτικοί σε ομάδες θα σχεδιάσουν το δικό τους μάθημα

Τα τρία παραπάνω σεμινάρια (δύο εξ αποστάσεως και ένα δια ζώσης) έχουν ως στόχους α) να βοηθήσουν τους Εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται για τη χρήση της πλατφόρμας MOODLE, καθώς επίσης και τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου πάνω σε αυτήν, και β) να τους εξοπλίσουν με τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουν αλλά και να αναπτύξουν ένα μεγάλο εύρος διδακτικών και παιδαγωγικών εφαρμογών (όπως π.χ. Σχέδια μαθημάτων, Εκπαιδευτικά σενάρια ή μονοπάτια κ.ά.) που θα ενσωματώνουν τη χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινή Εκπαιδευτική πρακτική.

Στους συμμετέχοντες του βιωματικού σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να τη στείλουν με e-mail στις διευθύνσεις iasmi@nhmc.uoc.gr και iasmistathi@gmail.com, υπόψη κας Ιάσμης Στάθη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.

Παρακαλούμε επίσης τους εκπαιδευτικούς, αν υπάρχει η δυνατότητα και για τη διευκόλυνση του βιωματικού σεμιναρίου, να κρατούν μαζί τους ένα φορητό υπολογιστή (laptop).