Η εφορία Αρθροπόδων ξεκίνησε το 1985, ως εργαστήριο Αρθροπόδων με συστηματικό και οικολογικό ερευνητικό προσανατολισμό. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται περισσότερο στη βιογεωγραφική έρευνα, τη φυλογεωγραφία και τη φυλογένεση των εδαφικών ομάδων κολεοπτέρων (Carabidae, Tenebrionidae, Staphylinidae), των σκορπιών της Μεσογείου, των εδαφικών ομάδων αραχνών (Gnaphosidae) και των ελληνικών χειλοπόδων.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της εφορίας αρθροπόδων τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Καταγραφές ειδών και κατανομών των ελληνικών:
  • Αραχνιδίων (Αραχνών & Σκορπιών)
  • Χειλοπόδων
  • Κολεοπτέρων (Carabidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae, Cerambycidae, και Staphylinidae)
  • Σκορπιών
 • Φυλογένεση και Βιογεωγραφία του γένους Dendarus (Coleoptera-Tenebrionidae).
 • Οικολογία (μελέτη νυχθήμερης δραστηριότητας) του γένους Mesobuthus (Scorpiones).
 • Συμμετοχές σε προγράμματα Διαχείρισης Οικοτόπων (προγράμματα του Μ.Φ.Ι.Κ.), με έμφαση στην ανάλυση των χερσαίων αρθροπόδων.
 • Συμμετοχές σε εκδόσεις ή μελέτες του Μ.Φ.Ι.Κ. με οικολογικά ή παρεμφερή θέματα για τον Ελληνικό ή Μεσογειακό χώρο.
 • Συμμετοχές υποστήριξης και συνεργασία σε θέματα χερσαίων αρθροπόδων με τα υπόλοιπα εργαστήρια (πχ. ανάλυση στομαχικού περιεχομένου διαφόρων σπονδυλοζώων, όταν η διατροφή περιλαμβάνει έντομα ή άλλα αρθρόποδα, ανάλυση κοπράνων σε εντομοφάγους οργανισμούς, κλπ.).

Συλλογές

Ενδεικτικές φωτογραφίες συλλογής

Έφορος

Αποστόλος Τριχάς

Όνομα Συντηρητή

Λιούμπιτσα Καρδάκη

Σύνολο καταλογογραφημένων δειγμάτων

~30,800

Εκτίμηση συνολικού αριθμού δειγμάτων

~1,650,000

Αριθμός Ολότυπων

15

Αριθμός παράτυπων

56

Ταξινομική έμφαση της συλλογής

Κολεόπτερα, Αράχνες, Σκορπιοί, Μυριάποδα

Γεωγραφική έμφαση της συλλογής

Ελλάδα>>> Βόρειος Αφρική + Μέση Ανατολή

Μέγεθος ιστολογικής συλλογής

 

Τρόπος διατήρησης ιστών

70-96% αλκοόλη >>> ξηρά δείγματα

Συλλογές που έχουν ενσωματωθεί

 

Ποσοστό ψηφιακής καταλογοράφησης

>10%

Διαθέσιμη στο κοινό

Στο άμεσο μέλλον

Ολότυποι και παράτυποι

Έξι (6) Κολεόπτερα (Coleoptera)

 • Dendarus mylonasi Chatzimanolis, Engel & Trichas 2002 and 7 paratypes
 • Dendarus antikythirensis Chatzimanolis, Engel & Trichas 2002 and 13 paratypes
 • Dendarus falassarnensis Chatzimanolis, Engel & Trichas 2002 and 4 paratypes
 • Dendarus ananensis Chatzimanolis, Engel & Trichas 2002 and 10 paratypes
 • Dendarus kochi Trichas 2009, 1 holotype, 1 paratype
 • Elaphocera kosensis D.Keit & A. Trichas 2007, 1 holotype

Ένας (1) Σκορπιός (Scorpion)

 • Birulatus astartiae, Stathi & Lourenco 2003

​Ένα (1) Κολλέμβολο (Collembola)

 • Proisotoma anopolitana H.Schulz & P.Lymberakis, 2006 and 1 paratype

Εννιά (9) Αράχνες (Spiders)

 • Drassyllus pumiloides (Chatzaki  2003),1 holotype 2 paratypes
 • Zelotes minous Chatzaki 2003, 1 holotype, 4 paratypes
 • Zelotes daidalus Chatzaki 2003, 1 holotype, 2 paratypes
 • Berinda aegilia Chatzaki 2002, 1 holotype, 4 paratypes
 • Drassodes oreinos Chatzaki 2002, 1 holotype, 15 paratypes
 • Cryptodrassus creticus Chatzaki 2002, 1 holotype,1 paratype
 • Cesonia aspida Chatzaki 2002, 1 holotype, 1 paratype
 • Leptodrassus manolisi Chatzaki 2002, 1 holotype
 • Leptodrassus hadjissaranti Chatzaki 2002, 1 holotype, 2 paratypes