Skip to main content
search

Νίκος Πουλακάκης

Διευθυντής & Έφορος της Εφορίας Γενωμικής & Γενετικών Πόρων

Θέση Μέλος Δ.Ε.Π.
E-mail poulakakis@nhmc.uoc.gr
Τηλ. +302810393619, +302810393282
Γραφείο Β210 (Λευκά Κτήρια, Πανεπιστημιούπολη Κνωσού)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μοριακή συστηματική, Φυλογένεση, Φυλογεωγραφία, Πληθυσμιακή Γενετική / Γενωμική αρτίγονων και εξαφανισμένων οργανισμών

Εκπαίδευση

  • 2005: Διδακτορική διατριβή (2002-2005), Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων. Τίτλος διατριβής: «Διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών στις σαύρες του γένους Podarcis (Sauria: Lacertidae) του ελληνικού χώρου». Επίβλεψη: Καθ. Ε. Ζούρος.
  • 2000: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (1997-2000), Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδίκευση: Ιστορική Παλαιοντολογία – Στρωματογραφία. Τίτλος ειδίκευσης: «Διερεύνηση δεσοξυριβονουκλεϊκών οξέων (DNA) σε οστά απολιθωμένων νάνων ελεφάντων από τη νήσο Τήλο Δωδεκανήσου και εφαρμογές αυτού στην ταξινόμηση.» Επίβλεψη Καθ. Γ. Θεοδώρου (Παν/μιο Αθηνών) και Καθ. Ε. Ζούρος (Παν/μιο Κρήτης).
  • 1997: Πτυχίο Βιολογίας (1993-1997), Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Filter

2024 Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats

Pogorevc, N., Dotsev, A., Upadhyay, M., Sandoval-Castellanos, E., Hannemann, E., Simčič, M., Antoniou, A., Papachristou, D., Koutsouli, P., Rahmatalla, S., Brockmann, G., Sölkner, J., Burger, P., Lymberakis, P., Poulakakis, N., Bizelis, I., Zinovieva, N., Horvat, S., Medugorac, I. (2024) Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats. Molecular Ecology, 33, e17190

2023 Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture

Meadows, J.R.S., Kidd, J.M., Wang, GD. et al. (2023) Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture. Genome Biol 24, 187.

2023 Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans

Papežík, P., Mikulíček, P., Benovics, M., Balogová, M., Choleva, L., Doležálková-Kaštánková, M., Lymberakis, P., Mizsei, E., Papežíková, S., Poulakakis, N., Saçdanaku, E., Szabolcs, M., Šanda, R., Uhrin, M., Vukić, J., Jablonski, D. (2023) Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans. Vertebrate Zoology 73, 525–544.

2022 The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae).

Karameta, Ε., Lymberakis, P., Grillitsch, H., Ilgaz, C., Avci, A., Kumlutaş, Y., Candan, K., Wagner, P., Sfenthourakis, S., Pafilis, P., Poulakakis, N. (2022) The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 195(1), 195-219.

2022 The Galapagos giant tortoise phantasticus is not extinct.

Jensen, E.L., Gaughran, S.J., Fusco, N.A., Poulakakis, N., Tapia, W., Sevilla, C., Málaga, J., Mariani, C., Gibbs, J.P., Caccone, A. (2022) The Galapagos giant tortoise phantasticus is not extinct. Communication Biology, 5, 546.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νίκος Πουλακάκης είναι Καθηγητής του τμήματος Βιολογίας, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ (υπεύθυνος της ομάδας Παλαιογενωμικής και Εξελικτική Γενετικής – αρχαίο DNA). Σπούδασε Βιολογία (1997) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (2000) από το τμήμα Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και διδακτορικό (2005) από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας ερευνητής από το 2006 έως το 2009 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (2006-2007) και στο τμήμα Οικολογίας και Εξέλιξης του Yale University (2007-2009).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μοριακή συστηματική, φυλογένεση, φυλογεωγραφία, πληθυσμιακή γενετική και τη διαχείριση ζωικών κυρίως οργανισμών, σύγχρονων και εξαφανισμένων. Έχει δημοσιεύσει 95 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά με συντελεστή απήχησης (3 ακόμα είναι υπό έλεγχο προς δημοσίευση), 3 βιβλία ή κεφάλαια σε βιβλία, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει στην μετάφραση 6 εξελικτικών/οικολογικών βιβλίων. Έχει λάβει μέρος σε 28 εθνικά και διεθνή συνέδρια με 102 ανακοινώσεις (προφορικές και αναρτημένες), ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα (> 4 εκ. €), σε 18 από τα οποία ως ΕΥ ή υπεύθυνος πακέτου εργασίας (> 1εκ. €).

Έχει επιβλέψει 54 πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών (4 σε εξέλιξη), 22 διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών (2 σε εξέλιξη), 14 διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής, 10 διδακτορικές διατριβές (7 σε εξέλιξη). Έχει συμμετάσχει σε 14 τριμελής συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικής διατριβής (8 σε εξέλιξη), σε 12 επταμελής εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών ενώ έχει επιβλέψει ή επιβλέπει 7 μεταδιδάκτορες ερευνητές. Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών επιστημονικών εργασιών του BMC Zoology και του Journal of Biological Research.

Παράλληλα έιναι μέλος των συντακτικών επιτροπών ερευνητικών έργων του FCT Biological Sciences Evaluation Panel (Portugal) και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), καθώς  και κριτής σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος διαφόρων εθνικών και διεθνών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας.

Bio CV

Filter

2023 Ψηλά βουνά, ρηχά νερά: οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε οργανισμούς που ζουν σε «ακραία» και ευαίσθητα οικοσυστήματα

Ψηλά βουνά, ρηχά νερά: οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε οργανισμούς που ζουν σε «ακραία» και ευαίσθητα οικοσυστήματα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 1/6/2023 - 1/5/2025
Φορέας χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο (199.934,89 €)

2023 Κατανεμημένο σύστημα μετάβασης επιστημονικών συλλογών στο έργο ERIC – DiSSCo Transition

Κατανεμημένο σύστημα μετάβασης επιστημονικών συλλογών στο έργο ERIC - DiSSCo Transition
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 1/12/2023 - 31/5/2024
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / HORIZON 2020 (6.622,50 €)

2023 Εκτίμηση πληθυσμού και μέτρων προστασίας του Κρητικού Αγριόγατου (Felis silvestris cretensis)

Εκτίμηση πληθυσμού και μέτρων προστασίας του Κρητικού Αγριόγατου (Felis silvestris cretensis)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Λυμπεράκης
Διάρκεια: 18/7/2023 - 15/3/2024
Φορέας χρηματοδότησης: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (65.000,00 €)

2022 Πιστοποίηση πεσόντων 2ου παγκοσμίου πολέμου στο χωριό Άδελε του Ρεθύμνου

Πιστοποίηση πεσόντων 2ου παγκοσμίου πολέμου στο χωριό Άδελε του Ρεθύμνου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 2022 - 2024
Φορέας χρηματοδότησης: Ιδιωτικός Φορέας (17.000,00€)

2022 Spectroscopic Screening of Ancient Dental Remains for Optimized Archaeogenetic Analysis (Spectra-Gen)

Φασματοσκοπικός Έλεγχος Αρχαίων Οδοντικών Υπολειμμάτων για βελτιστοποίηση της Αρχαιογενετικής Ανάλυσης (Spectra-Gen).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 2022 - 2024
Φορέας χρηματοδότησης: Θεόδωρος Παπάζογλου -ΙΤΕ Synergy (80.000,00€)

2022 Biodiversity Genomics Europe (BGE). HORIZON EUROPE, Type HORIZON-RIA. Coordinator: NATURALIS (Netherlands)

Γονιδιωματική της Βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Coordinator: NATURALIS (Netherlands)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 18/10/2022 - 28/2/2026
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) (221.238,75€)

2020 ΟΙΚΟ-ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΝΗΣΙ

Οικο-εξελεκτική δυναμική στην Κύπρο: Μια πολυοργανισμική προσέγγιση για την πληθυσμιακή διαφοροποίηση σε ένα απομονωμένο νησί (EVOCYPR)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 13/1/2020 - 14/10/2022
Φορέας Χρηματοδότησης: Πανεπιστήμιο της Κύπρου EXCELLENCE/0918/0161 of the Program Excellence Hubs RESTART 2016-2020, Cyprus (34.600,90 €)

2020 Γενετική ταυτοποίηση Κρητικού Αιγάγρου

Γενετική ταυτοποίηση Κρητικού Αίγαγρου (Capra aegagrus cretica)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 15/6/2020 - 31/12/2021
Φορέας χρηματοδότησης: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» (21.571,95 €)

2019 Συνεργασία σε ζητήματα ταυτοποίησης ειδών ορνιθοπανίδας που συμμετείχαν σε περιστατικό πρόσκρουσης σε αεροσκάφη, εντός των υπό διαχείριση από τη Fraport Greece περιφερειακών αεροδρομίων

Συνεργασία σε ζητήματα ταυτοποίησης ειδών ορνιθοπανίδας που συμμετείχαν σε περιστατικό πρόσκρουσης σε αεροσκάφη, εντός των υπό διαχείριση από τη Fraport Greece περιφερειακών αεροδρομίων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 20/3/2019 - 14/9/2026
Φορέας χρηματοδότησης: FRAPORT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (12.571,39 €)

2019 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την ανάδειξη και προστασίατων οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης στο ΜΦΙΚ 2017ΕΠ00210024

Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την ανάδειξη και προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης 2017ΕΠ00210024
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 2019-10/8/2022
Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης / ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020 και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (974.957,41 €)

2018  Η μελέτη της εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο: από τον υβριδισμό στην ειδογένεση)

Η μελέτη της εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο: από τον υβριδισμό στην ειδογένεση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 15/6/2018 - 31/3/2020
Φορέας Χρηματοδότησης: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Γενική Γρ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 2014-2020 (62.650,00€)

2017 Μικροθηλαστικά της Ελλάδας: Επισκόπηση κατανομών και οικολογικών προτιμήσεων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ανάλυση εμεσμάτων Tyto alba.

Μικροθηλαστικά της Ελλάδας: Επισκόπηση κατανομών και οικολογικών προτιμήσεων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ανάλυση εμεσμάτων Tyto alba.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 1/8/2017 - 30/11/2019
Φορέας Χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (29.700,00€)

2014 Η προσθήκη περισσότερης οικολογίας και γενετικής στην κατανόηση της βιολογικής ποιικιλότητας. Ο ρόλος των νησιών ως φυσικά εργαστήρια

Η προσθήκη περισσότερης οικολογίας και γενετικής στην κατανόηση της βιολογικής ποικιλότητας. Ο ρόλος των νησιών ως φυσικά εργαστήρια
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια:
18/2/2014 - 31/10/2015
Φορέας Χρηματοδότησης:
ΕΣΠΑ-ΓΓΕΤ Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ. (395.000,00 €)

2013 Επικαιροποίηση και παροχή ειδικά επεξεργασμένων δεδομένων για την οικολογική (βιολογική) κατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά των εσωτερικών επιφανειακών και μεταβατικών υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης στο πλαίσιο της κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και υδατικών διαμερισμάτων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Επικαιροποίηση και παροχή ειδικά επεξεργασμένων δεδομένων για την οικολογική (βιολογική) κατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά των εσωτερικών επιφανειακών και μεταβατικών υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης στο πλαίσιο της κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και υδατικών διαμερισμάτων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 19/4/2013 - 31/12/2016
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (16.634,12 €)

2012 Παρακολούθηση αμφιβίων, ερπετών, ασπόνδυλων και χειρόπτερων της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου – Σαρίας.

Παρακολούθηση αμφιβίων, ερπετών, ασπόνδυλων και χειρόπτερων της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου – Σαρίας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 1/9/2012 - 31/12/2016
Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ (28.119,63 €)

2012 Additional work on the design of the reservoir on the plateau of Omalos, Chania, and the evaluation of the environmental impact of its construction ΚΑΕ80802

Συμπληρωματικές εργασίες διαστασιολόγησης της λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού, Χανίων, καθώς και διερεύνησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή της - ΚΑΕ80802
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 2012 - 2012
Φορέας Χρηματοδότησης: Φορέας εσωτερικού (15.000,00€)

2011 Πανιδική και Χλωριδική Μελέτη της Περιοχής “Βιτσιλιά” Δήμου Σητείας

Πανιδική και Χλωριδική Μελέτη της Περιοχής "Βιτσιλιά" Δήμου Σητείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 1/8/2011 - 31/1/2012
Φορέας Χρηματοδότησης: Φορέας εσωτερικού (14.145,00 €)

2011 Διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών στις σαύρες του γένους Apathya

Διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών στις σαύρες του γένους Apathya Mehely, 1907: το μιτοχονδριακό DNA και η χρήση του ως συστηματικός χαρακτήρας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια:
11/2/2011 - 10/2/2012
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (2.000,00 €)

2010 Testing Species Boundarios & Phylogeography of the Genus Mesalina in Mediterranean Basin

Έλεγχος των ορίων των ειδών και φυλογεωγραφία του γένους Mesalina (Sauria: Lacertidae) στη λεκάνη της Μεσογείου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Πουλακάκης
Διάρκεια: 1/9/2010 - 31/10/2011
Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών/Πανεπιστήμιο Κρήτης (12.589,00 €)

Επιστημονικά Άρθρα

Filter

2024 Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats

Pogorevc, N., Dotsev, A., Upadhyay, M., Sandoval-Castellanos, E., Hannemann, E., Simčič, M., Antoniou, A., Papachristou, D., Koutsouli, P., Rahmatalla, S., Brockmann, G., Sölkner, J., Burger, P., Lymberakis, P., Poulakakis, N., Bizelis, I., Zinovieva, N., Horvat, S., Medugorac, I. (2024) Whole-genome SNP genotyping unveils ancestral and recent introgression in wild and domestic goats. Molecular Ecology, 33, e17190

2023 Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture

Meadows, J.R.S., Kidd, J.M., Wang, GD. et al. (2023) Genome sequencing of 2000 canids by the Dog10K consortium advances the understanding of demography, genome function and architecture. Genome Biol 24, 187.

2023 Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans

Papežík, P., Mikulíček, P., Benovics, M., Balogová, M., Choleva, L., Doležálková-Kaštánková, M., Lymberakis, P., Mizsei, E., Papežíková, S., Poulakakis, N., Saçdanaku, E., Szabolcs, M., Šanda, R., Uhrin, M., Vukić, J., Jablonski, D. (2023) Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans. Vertebrate Zoology 73, 525–544.

2022 The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae).

Karameta, Ε., Lymberakis, P., Grillitsch, H., Ilgaz, C., Avci, A., Kumlutaş, Y., Candan, K., Wagner, P., Sfenthourakis, S., Pafilis, P., Poulakakis, N. (2022) The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 195(1), 195-219.

2022 The Galapagos giant tortoise phantasticus is not extinct.

Jensen, E.L., Gaughran, S.J., Fusco, N.A., Poulakakis, N., Tapia, W., Sevilla, C., Málaga, J., Mariani, C., Gibbs, J.P., Caccone, A. (2022) The Galapagos giant tortoise phantasticus is not extinct. Communication Biology, 5, 546.

2022 Population genomics of wall lizards reflects the dynamic history of the Mediterranean Basin.

Yang, W., Feiner, N., Salvi, D., Laakkonen, H., Jablonski, D., Pinho, C., Carretero, M.A., Sacchi, R., Zuffi, M.A.L., Scali, S., Plavos, K., Pafilis, P., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Jandzik, D., Schulte, U., Aubret, F., Badiane, A., Perez i de Lanuza, G., Abalos, J., While, G.M., Uller, T. (2022) Population genomics of wall lizards reflects the dynamic history of the Mediterranean Basin. Molecular Biology and Evolution, 39(1):msab311.

2022 Phylogenetic relationships of Origanum taxa (Lamiaceae) from Greece: Initial insights from molecular and morphological data.

Antaloudaki, E., Mylonas, M., Kyrpiotakis, Z., Poulakakis, N. (2022) Phylogenetic relationships of Origanum taxa (Lamiaceae) from Greece: Initial insights from molecular and morphological data. Botanica Serbica, 46(1), 71-83.

2022 Mitochondrial sequences of the extinct Cypriot pygmy hippopotamus confirm its phylogenetic placement. (in press).

Psonis, N., Vassou, D., Nicolaou, L., Roussiakis, S., Iliopoulos, G., Poulakakis, N., Sfenthourakis, S. (2022) Mitochondrial sequences of the extinct Cypriot pygmy hippopotamus confirm its phylogenetic placement. Zoological Journal of the Linnean Society, 196, 979–989

2022 High-throughput degraded DNA sequencing of subfossil shells of a critically endangered stenoendemic land snail in the Aegean.

Psonis, N., Vardinoyannis, K., Poulakakis, N. (2022) High-throughput degraded DNA sequencing of subfossil shells of a critically endangered stenoendemic land snail in the Aegean. Molecular Phylogenetics and Evolution, 175, 107561.

2022 First record of Anatololacerta pelasgiana (Mertens, 1959) in mainland Greece: another new species in Athens.

Christopoulos, A, Pantagaki, C.F., Poulakakis, N., Pafilis, P. (2022) First record of Anatololacerta pelasgiana (Mertens, 1959) in mainland Greece: another new species in Athens. Herpetozoa, 5, 239–244

Βιβλία - Κεφάλαια σε Βιβλία

Filter

2020 Phylogeography of the Fauna of Greece (in greek).

Poulakakis, N. (2020) Phylogeography of the Fauna of Greece (in greek). In P. Pafilis (Eds.), The fauna of Greece: Biology and management of wildlife. Broken Hill Publishers Ltd. Nicosia, Cyrpus.

2018 The Aegean Archipelago: From Zoogeography to Phylogeography.

Poulakakis, N., Parmakelis, A. (2018) The Aegean Archipelago: From Zoogeography to Phylogeography. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 269-278). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

2015 Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11 October 2015, Irakleio, Crete, Greece

Poulakakis N., Antoniou, A., Karameta, E., Psonis, N., Vardinoyannis K. (Eds) (2015) Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11 October 2015, Irakleio, Crete, Greece (pp.203.) Hellenic Zoological Society

2009 Abstracts of the International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean, 11th ICZEGAR, 21-25 September, Herakleion, Crete, Greece. 2009.

Poulakakis, N., Vardinoyannis, K. (Eds.) (2009) Abstracts of the International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean, 11th ICZEGAR, 21-25 September, Herakleion, Crete, Greece, (pp.218.) Hellenic Zoological Society ISBN: 978-960-85298-7-8

2018 Biogeography and Biodiversity of the Aegean.

Sfenthourakis, S., Pafilis, P., Parmakelis, A., Poulakakis, N., Triantis, K. (Eds.). (2018) Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp.299). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd. ISBN: 978-9925-563-78-4.

2018 Amphibians and Reptiles of the Aegean Sea.

Lymberakis, P., Pafilis, P., Poulakakis, N., Sotiropoulos, K., Valakos, E. D. (2018) Amphibians and Reptiles of the Aegean Sea. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis & K. A. Triantis (Eds.), Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas. (pp. 169-190). Nicosia: Cyprus, Broken Hill Publishers Ltd

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Filter

2023 The Enigmatic Conservation Status

Chatzaki, M., Bolanakis, G., Trichas, A., Poulakakis, N., Poursanidis, D. (2023) The Enigmatic Conservation Status of the Endemic Species Chaetopelma lymberakisi (Chatzaki & Komnenov, 2019) on Crete: Vulnerable or Threatened? -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 The Differentiation of the genus Apodemus in the Greek Area

Rossiou, N.M., Kiamos, N., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2023) The Differentiation of the genus Apodemus in the Greek Area. -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Molecular Phylogenetics and Phylogeography of the endemic species of Peloponnese,

Pantagaki, C., Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2023) Molecular Phylogenetics and Phylogeography of the endemic species of Peloponnese, Hellenolacerta graeca (Sauria: Lacertidae) -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Investigation of the evolutionary history of the wall lizard Podarcis erhardii

Poulakakis, N., Foufopoulos, J., Benyr, G., Strachinis, I., Tzoras, I., Asimakopoulos, T., Jablonski, D., Lymberakis, P. (2023) Investigation of the evolutionary history of the wall lizard Podarcis erhardii (Sauria, Lacertidae) in Balkan Peninsula -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Hybridism to Speciation: A real-time study of evolution

Asimakopoulos, E., Antoniou, A., Karameta, E., Sagonas, K., Kotsakiozi, P., Jablonski, D., Lymperakis,P., Poulakakis, N. (2023) From Hybridism to Speciation: A real-time study of evolution – Oral Presentation - 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo)

Lymberakis, P., Poulakakis, N. (2023) Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo): Recent developments of the Coalitions in Europe and Greece. -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Cretan Shrew: Old questions, modern approaches

Kiamos, N., Achthoforidou, G., Papadaki, G., Chouli, Z., Poulakakis, N., Lymberakis, P. (2023) Cretan Shrew: Old questions, modern approaches – Oral Presentation - 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Cretan Shrew: Old questions, modern approaches

Kiamos, N., Achtoforidou, G., Papadaki, G., Chouli, Z., Poulakakis, N., Lymberakis, P. (2023) Cretan Shrew: Old questions, modern approaches. -Oral Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2023 Building whole genome reference resources for studying biodiversity in Greece

Karakasi, D., Dailianis, T., Vasileiadou, K., Tsigenopoulos, C.S., Skouradakis, G., Vernadou E, Sarropoulou, X., Vardinoyiannis, K., Trichas, A., Antaloudaki, E., Bolanakis, G., Fernández, R., Böhne, A., Monteiro, R., Palma-Guerrero, J., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Manousaki, T. (2023) Building whole genome reference resources for studying biodiversity in Greece. -Poster Presentation- 11th Conference of the Hellenic Ecological Society, 4-7 October 2023, Patras

2022 Patterns of Genetic Diversity Among Endemic Lizard Populations of Cyprus.

Antoniou, T., Antoniou, A., Poulakakis, N., Sfenthourakis, S. (2022) Patterns of Genetic Diversity Among Endemic Lizard Populations of Cyprus. 15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 12-15 October 2022, Mytilini, Greece.