Κατάσταση:
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου
Διεύθυνση:

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά),
Ηράκλειο Κρήτης

Τμήμα:
Έκθεση

Ασχολείται για χρόνια με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και με το πωλητήριο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.