Θέση:
Εξωτερική συνεργάτης στα προγράμματα LIFE Natura2000Value Crete και LIFE NATURA THEMIS
Κατάσταση:
Βιολόγος-Παλαιοντολόγος, PhD
Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Κτήρια Λεωφ. Κνωσού,
T.K. 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη

Εκπαίδευση

  • University of Graz, PhD, 2016
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, MSc, 2012
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, BSc, 2010

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διαχείριση χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, κλιματική αλλαγή, προστασία και διατήρηση περιβάλλοντος, βιογεωγραφία, οικολογία, παλαιοντολογία.