Σκίτσο: Δουγαλής Πασχάλης
Σκίτσο: Δουγαλής Πασχάλης
 
 

 

 

English version

Ο Γυπαετός είναι το σπανιότερο είδος γύπα στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός του είδους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (Ευρώπη, Βόρειος Αφρική, Τουρκία, Μέση Ανατολή και Υπερκαυκασία) εκτιμάται σε όχι περισσότερα από 300 ζευγάρια. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός αποτελείται από 120 αναπαραγωγικά ζευγάρια, από τα οποία τα 114 απαντώνται σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.