Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Συστηματική χερσαίων μαλακίων και διευθέτηση συλλογών.