Υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα βιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Κύρια δραστηριότητα: Περιβαλλοντολόγος - ορνιθολόγος με εξειδίκευση στη νυχτόβια ορνιθοπανίδα.

Δημοσιεύσεις

  • Milica Ivovic, Giannis Kontogeorgos, Petros Lymberakis, Nenad Sakan, Milivoje Ivkovic, Frank​ Moore & Carl Schlichting Orientation behaviour of Red-backed Shrikes and Blackcaps in a 3-D orthogonal nested Helmholtz coil system: evidence for the use of both inclination and polarity compass mechanisms (3rd International Eurasian Ornithology Congress)
  • Κοντογεώργος Γ., Μπαρμπούτης Χ., Μυλωνάς Μ., Αλιβιζάτος Χ., Ξηρουχάκης Σ. Χειμερινή τροφική οικολογία του Νανόμπουφου (Asio otus) στον κάμπο της Μεσαράς (50 Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας)
  • Giannis Kontogeorgos, Eleftherios Kakalis & Triantaphyllos Akriotis Breeding habitat and nest-site selection in birds of prey (Accipitriformes) and Black Stork (Ciconia nigra) in the Mediterranean pine woodland of Lesvos (3rd International Eurasian Ornithology Congress)
  • Efthymia Armeni, Giannis Kontogeorgos& Stavros Xirouchakis Biocommunity of owls in mediterranean agrosystems (IZCEGAR 12)