Photo category:
Herbarium specimen collection

  • Photo taken Locality: Greece, Central Greece, Aetolia-Acarnania, Arakynthos mountain peak
  • Photo taken by:
    Avramakis, M.
  • Photo taken date:
    March 2013
Tree Heather
Plants
Plants

Photo of a NHMC herbarium specimen of Tree Heather, Erica arborea.