Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων – Πρόγραμμα After-LIFE

Είστε εδώ

 • Διάρκεια:
  01/01/2015 εώς 30/06/2017
 • Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • Προϋπολογισμός:
  77,700.00 €
Χρηματοδότης:

Το πρόγραμμα «Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων – Πρόγραμμα After-LIFE», χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και αποτελεί συνέχεια του έργου LIFE+ «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 NAT/ES/000533, εν συντομία “LIFE IAP”), που υλοποίησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2014 (http://nhmc.uoc.gr/el/programs/life-poisons).

Στόχος και των δύο έργων, είναι η μείωση ή και η εξάλειψη της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ως μέθοδος αντιμετώπισης «επιβλαβών» ειδών ζώων στον πρωτογενή κυρίως τομέα.

Το έργο «Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων - Πρόγραμμα After-LIFE» βασίστηκε ως πρόταση στην αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος LIFE09 NAT/ES/000533, η εφαρμογή των οποίων υποστηρίχθηκε κατά την υλοποίησή του, τόσο από υπηρεσίες και φορείς όσο και από τους πολίτες της πιλοτικής περιοχής της Κρήτης.

Τέτοιες δράσεις είναι η τοποθέτηση και παρακολούθηση συσκευών αποτροπής κορακοειδών και αρπακτικών πτηνών σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, η παραγωγή εντύπων τεχνικού περιεχομένου που απευθύνονται στις ομάδες-στόχους του έργου (κτηνοτρόφοι, κυνηγοί και υπάλληλοι ΟΤΑ), καθώς και η δημιουργία ειδικής ομάδας σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Κρήτη. 

Η υλοποίηση αυτών των δράσεων σε συνέργεια με: α) τη διατήρηση των εν ενεργεία Ευρωπαϊκών Δικτύων Κτηνοτρόφων, Κυνηγών και Δήμων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου του έργου (Οκτώβριος 2010 – Οκτώβριος 2014), β) την παρακολούθηση των πληθυσμών αρπακτικών ειδών πτηνών που είναι ευάλωτα στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς και γ) τη δράση της Ομάδας Εργασίας για την Αντιμετώπιση των Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στην Ελλάδα, αναμένεται να ενισχύσει και να επεκτείνει τη θετική επίδραση που είχε το αρχικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “LIFE IAP”.

Το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη στάθηκε εξαρχής αρωγός στην προσπάθεια, συγχρηματοδοτώντας μέρος των δράσεων του βασικού έργου στην Κρήτη (LIFE IAP), ενώ χρηματοδοτεί εξ’ ολοκλήρου τις δράσεις του προγράμματος «Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων – Πρόγραμμα After-LIFE».

Οι δράσεις που υλοποιούνται ήδη και θα διαρκέσουν έως τον Ιούνιο του 2017, είναι οι ακόλουθες:

 1. Παρακολούθηση πληθυσμών αρπακτικών ειδών, ευαίσθητων στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων λόγω δευτερογενούς δηλητηρίασης / Παρακολούθηση ραδιοσημασμένων βιοδεικτών.
 2. Τοποθέτηση και παρακολούθηση συσκευών αποφυγής αρπακτικών σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 3. Συναντήσεις εργασίας της Ομάδας Εργασίας για την Αντιμετώπιση των Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στην Ελλάδα.
 4. Έκδοση του «Τεχνικού Οδηγού για την Πρόληψη των Ζημιών από την Άγρια Πανίδα».
 5. Έκδοση τριών (3) τεχνικών φυλλαδίων που απευθύνονται στα τρία δίκτυα [ENSAIP (Κτηνοτρόφων), ENMAIP (Δήμων) και ENHAIP (Κυνηγετικών Συλλόγων / Κυνηγών)].
 6. Δημιουργία μιας ειδικά εκπαιδευμένης Ομάδας Σκύλων στην Κρήτη (Cretan Canine Team – CCT) για την ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων και δηλητηριασμένων ζώων και παρακολούθησή της.

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr