Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα - GEO-IN

Είστε εδώ

Αφηγηματικοί χάρτες

Διαδραστικοί χάρτες

Εικονικές περιηγήσεις

Εφαρμογές e-geodiscover

Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή

 

  Τα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας στην Κρήτη, της Λέσβου στο Βόρειο Αιγαίο και του Τροόδους στην Κύπρο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης καθώς και το Τμήμα Δασών Κύπρου προχώρησαν στον από κοινού σχεδιασμό και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ μεταξύ των εταίρων, στην ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ και στην ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ τη διαφύλαξη και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την αξιοποίηση τους για την ανάπτυξη του γεωτουρισμού και την ανάδειξη τους σε γεωτουριστικούς προορισμούς για όλη την διάρκεια του χρόνου.

  Περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων υποδομών, εμπλουτισμού και ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των κατοίκων και των επιχειρηματιών καθώς και της προβολής τους. Το έργο αναμένεται να έχει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη α) για την περιοχή μέσω της αύξησης της αναγνωριστιμότητας, της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας, καθώς και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, β) για τους κατοίκους μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, και γ) για τους επισκπέπτες μέσω της προσφοράς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

     Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Πανεπιστημιούπολη Βουτών
  Ταχ. Κώδικας: 70013
  Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
  Τηλ./Fax: +30 2810-324366
  e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

     Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
  Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
  e-mail: info@nhmc.uoc.gr