• Διάρκεια:
    18/05/2021 εώς 30/06/2022
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    12,000.00 €