Εκπρόσωποι της Ελλάδας στη Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee) της Δράσης:

  • Βορεάδη Αικατερίνη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Αρβανιτίδης Χρήστος, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Η δράση COST της ΕΕ CA17106 σχετικά με την "Κινητοποίηση Δεδομένων, Εμπειρογνωμόνων και Πολιτικών σε Επιστημονικές Συλλογές". Το MOBILIZE εγκαινιάστηκε επισήμως τον Οκτώβριο του 2018 και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Για τα αποτελέσματά του όμως, το ταξίδι δεν τελειώνει εκεί. Θα ενσωματωθούν απευθείας στο Ερευνητικό Πρόγραμμα DiSSCo - Distributed System of Scientific Collections - και θα εξυπηρετήσουν την κοινότητα εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη αξία τους και την περαιτέρω ανάπτυξή τους μακροπρόθεσμα.