• Διάρκεια:
    01/06/2015 εώς 31/12/2015
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    1,700.00 €
Χρηματοδότης: