• Διάρκεια:
    01/02/2014 εώς 31/07/2017
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    12,200.00 €