• Διάρκεια:
    01/03/2003 εώς 28/02/2007
  • Προϋπολογισμός:
    244,982.00 €