• Διάρκεια:
    01/06/2006 εώς 31/12/2007
  • Προϋπολογισμός:
    786,000.00 €