Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Χανιά
  • Φωτογράφος:
    Τρικάλη, Μ.

Φωτογραφία του είδους Myrtus communis (Μυρτιά) από τη φυτοθήκη του ΜΦΙΚ.