Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Αγία Φωτιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία της κεραίας των σκαθαριών Dailognatha cylindritarsis (Tenebrionidae), με χαρακτηριστικά κοντόχοντρα κεραιομερή. Δείγμα από την Αγία Φωτιά Σητείας, Κρήτης.