Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Όρος Γιούχτας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία της κεραίας των σκαθαριών Dailognatha quadricollis rugata (Tenebrionidae), με χαρακτηριστικά μακρόστενα κεραιομερή. Δείγμα από το όρος Γιούχτας του Ηρακλείου Κρήτης.