Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Όρος Γιούχτας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία της άνω επιφάνειας του πρόσθιου ταρσού των σκαθαριών Dailognatha quadricollis rugata (Tenebrionidae), με χαρακτηριστικά τραπεζοειδή ταρσομερή. Δείγμα από το όρος Γιούχτας του Ηρακλείου Κρήτης.