Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Καρδίτσα, Όρη Άγραφα, κορυφή Σχιζοκάραβα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης αρσενικού σκαθαριού Dendarus messenius (Tenebrionidae), ένα σχετικά κοινό είδους Dendarus της νότιας Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας. Δείγμα από την περιοχή των Αγράφων στην κεντρική Ελλάδα.