Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Δάσος Ρούβα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία αρσενικού κολεοπτέρου Zabrus (Pelor) oertzeni (Carabidae), ενδημικού είδους της Κρήτης. Δείγμα από το δάσος του Ρούβα στον Ψηλορείτη, Κρήτη.