Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ιόνιο, Κέρκυρα, Νήσος Κέρκυρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης σκαθαριού Sisyphus schaefferi (Scarabaeoidea, Scarabaeidae). Δείγμα από την Κέρκυρα.