Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Νότια Κορέα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του σκαθαριού Sipalinus gigas (Curculionidae), ένα είδος με εξάπλωση από την Κίνα μέχρι την ανατολική Αυστραλία. Δείγμα από την Κορέα.