Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Κουρούτες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης ενός θηλυκού σκαθαριού Raiboscelis corvinus (Tenebrionidae), ενημικού είδους της Κρήτης. Δείγμα από τις Κουρούτες Ρεθύμνου.