Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Οροσειρά Πίνδου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης σκαθαριού Nebria kratteri (Carabidae), ενός είδους της νότιας Βαλκανικής, κοινό στους ορεινούς όγκους της βόρειας Ελλάδας. Δείγμα από την Πίνδο.