Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Όρος Γκιώνα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία του κολεοπτέρου Dendarus plicatulus plicatulus (Tenebrionidae), ονομαστικού υποείδους του αντίστοιχου είδους. Ένα σχετικά κοινό είδος σε πολλά ελληνικά βουνά.