Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ιόνιο, Ζάκυνθος, Νήσος Σταμφάνι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία αρσενικού κολεοπτέρου Dendarus plicatulus jonicus (Tenebrionidae), από τις Στροφάδες στο Ιόνιο πέλαγος. Το υποείδος αυτό ζει αποκλειστικά στα νησιά του Ιονίου πελάγους.