Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ιόνιο, Κέρκυρα, Νήσος Κέρκυρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία αρσενικού κολεοπτέρου Dendarus peslieri (Tenebrionidae) από την Κέρκυρα. Είναι ένα σχετικά κοινό είδος της Δυτικής Ελλάδας και των νησιών του Ιονίου Πελάγους. Τα αρσενικά του είδους αυτού φέρουν μία χαρακτηριστική εγκοπή λίγο πριν την άκρη των μπροστινών κνημών.