Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Φαράγγι Ίμπρου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία αρσενικού κολεοπτέρου Dendarus opacus (Tenebrionidae), ενδημικού είδους της Δυτικής Κρήτης (περιοχή Χανίων και Λευκά Όρη). Σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 2000 μ αντικαθίσταται από το είδος Dendarus wettsteinii.