Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Πελοπόννησος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία αρσενικού κολεοπτέρου Dendarus coelatus (Tenebrionidae) ενδημικό της Πελοποννήσου (όρος Ταίναρο, Μάνη). Τα αρσενικά του είδους αυτού φέρουν χαρακτηριστική εγκοπή λίγο πριν την άκρη των μπροστινών κνημών.