Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ιόνιο, Κέρκυρα, Νήσος Κέρκυρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία αρσενικού κολεοπτέρου Colpotus pectoralis corcyrensis (Tenebrionidae), ενδημικό υποείδος της Κέρκυρας. Το είδος ζει εξαπλώνεται στα Νότια Βαλκάνια (Αλβανία, Ελλάδα).