Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Οροσειρά Πίνδου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία θηλυκού κολεοπτέρου Colpotus pectoralis (Tenebrionidae) από την Πίνδο. Το είδος αυτό είναι ενδημικό των νότιων Βαλκανίων (Αλβανία, Ελλάδα).