• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Παραλία Χαλκός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης ενός αρσενικού σκαθαριού Cephalostenus elegans (Tenebrionidae) από τα Κύθηρα (παραλία Χαλκού). Το είδος εξαπλώνεται στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία.