• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ιόνιο, Κέρκυρα, Νήσος Κέρκυρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του σκαθαριού Brachycerus undatus (Curculionoidea, Brachyceridae)της Μεσογείου. Δείγμα από την Κέρκυρα.